Thông báo Tin tức hoạt động Thông tin đề tài dự án đang triển khai Thủ tục biểu mẫu Danh mục đề tài dự án Đề tài được công nhận kết quả Đề tài/dự án đã nghiệm thu và đăng ký kết quả

Đang xem: Sở khoa học công nghệ tỉnh khánh hòa

Chuyển giao công nghệ Công nghệ cao Hỗ trợ doanh nghiệp Doanh nghiệp KHCN Doanh nghiệp Đổi mới Công nghệ Các chỉ số Công nghệ Tổ chức Khoa học công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 Chương trình hợp tác Quốc tế Cung cầu công nghệ Đánh giá trình độ công nghệ Chương trình 592
Thông báo Tiêu chuẩn ĐL – CL Quản lý đo lường Quản lý TCCL Công tác kiểm tra Đào tạo tập huấn Giải thưởng chất lượng quốc gia
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh HòaSở Khoa học và Công nghệ làm việc với đội dự án của McKinsey và các đối tác trong nước cùng Công ty FPTGiải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Khánh Hòa)Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa”Hướng dẫn giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về Khánh Hòa từ các địa phương khác

*

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với đội dự án của McKinsey và các đối tác trong nước cùng Công ty …

*

Xem thêm: 7 Bước Lập Thời Gian Biểu Khoa Học Tập: 13 Bước (Kèm Ảnh)

*

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham …

*

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3 Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí:

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Thông tư hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Xem thêm:

Góp ý Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *