Sở khoa học công nghệ tiếng anh là gì

During the postwar period, the Soviet Union established numerous scientific & engineering facilities in Tashkent.

Bạn đang xem: Sở khoa học công nghệ tiếng anh là gì


Nhưng phần lớn công bố đăng thiết lập bên trên không gian mạng , truyền họa với phlặng ảnh các không tồn tại cửa hàng khoa học .
Thử nghiệm dung dịch thay thế không có cơ sở khoa học được coi là lãng phí tài nguyên nghiên cứu hãn hữu gồm.
Testing alternative sầu medicine that has no scientific basis has been called a waste of scarce retìm kiếm resources.
Question: What is the scientific basis for saying that the first cell sprang from nonliving chemicals?
Là bà bầu của nhị bạn bé, bà thừa nhận xét ít có lời khuyên nào của giới trình độ chuyên môn dựa vào đại lý khoa học kiên cố.
Hulbert, herself a mother of two, points out that few of the experts’ findings were based on well-grounded science.
Walter Cannon cùng Hans Selye đã sử dụng các nghiên cứu bên trên động vật để xác lập cơ sở khoa học nhanh nhất có thể nhằm nghiên cứu và phân tích về căng thẳng.
Walter Cannon & Hans Selye used animal studies lớn establish the earliest scientific basis for the study of bao tay.
Celsius là bạn trước tiên thực hiện với xuất phiên bản các thử nghiệm nhằm mục đích có mang của một nước ngoài ánh nắng mặt trời bài bản trên cửa hàng khoa học.
Celsius was the first lớn perform & publish careful experiments aiming at the definition of an international temperature scale on scientific grounds.
Một vài năm tiếp theo, với Tổ chức y học Hadassah, một cơ sở khoa học y dược cũng rất được xây đắp tại khu Ein Kerem phía tây-nam Jerusalem.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Hình Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 11 Nâng Cao


A few years later, together with the Hadassah Medical Organization, a medical science campus was built in the south-west Jerusalem neighborhood of Ein Kerem.
Những tổ chức này cũng lập luận rằng không có cửa hàng khoa học Khi nhận định rằng thiên hướng dục tình gây ra đông đảo vụ việc trong sự trở nên tân tiến của bé nuôi.
These associations also argued that there was no scientific basis for the claim that the parents" sexual orientation would cause developmental problems for their adopted children.
Báo cáo sẽ tiến hành chào làng vào những mốc thời gian, bắt đầu bởi báo cáo của Nhóm công tác làm việc bên trên cửa hàng khoa học thứ lý, dựa trên 9.200 nghiên cứu và phân tích đã có được phản biện.
The report was delivered in stages, starting with Working Group I"s report on the physical science basis, based on 9,200 peer-reviewed studies.
Điều đáng thấp thỏm là số đông mục đích đó đồng nghĩa tương quan với vấn đề đưa ra quyết định không được chỉ dẫn trên cửa hàng khoa học thuần túy, và thậm chí là giả dụ những điều đó, thì sẽ có được các kết quả ngoại trừ ý mong.
The fear is that those incentives mean that the decision is not made on purely scientific grounds, & even if it was, that there would be unintended consequences.
Chúng ta vẫn kiến tạo một các đại lý khoa học, học thức với technology bền vững -- vượt đầy đủ để tạo nên một buôn bản hội nhưng mà 9 tỷ người rất có thể sinh sống một phương pháp khoan thai, ý nghĩa cùng thỏa mãn.
We"ve sầu built a powerful foundation of science, knowledge and công nghệ -- more than enough to lớn build a society where nine billion people can lead decent, meaningful and satisfying lives.
Bách khoa từ bỏ điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica) khái niệm rằng thuật này “không tồn tại cửa hàng khoa học lúc links phần lớn đặc điểm của tính bí quyết cùng với những chi tiết trên khuôn mặt hoặc hình dáng cơ thể”.
They Gọi it physiognomy, which Encyclopædia Britannica defines as “a pseudoscience dealing with personality traits supposedly revealed by facial features or by toàn thân structure và khung.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M