Sở Khoa Học Công Nghệ Sóc Trăng

*
Trạng thái: Đang vận động

Bạn đang xem: Sở khoa học công nghệ sóc trăng

*

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt hễ thống trị công ty nước nói phổ biến cùng tài chính tổng hợp O84112 (Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU CHỊU LỬA ANH LÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VẬT TƯ VÀ NHÂN LỰC PHÚC NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ AN LỘC
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE ARCHITECTS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG NAGA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CTHP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ENDEAVOR

Xem thêm: Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Điểm Chuẩn 2019, Điểm Chuẩn Đại Học Chính Quy Năm 2019
*

*

Sóc TrăngThành phố Sóc TrăngPhường 2Phường 7Phường 1Phường 9Phường 5Phường 8Phường 6Phường 4Phường 3Phường 10