Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích của tỉnh Tiền Giang được công bố…

Đang xem: Sở khoa học công nghệ hà nội

Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ…

Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ…

Quy định mới về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

*

Khoa học – Công nghệ Khoa học – Công nghệ

*

Quy định "Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ…

Quy định mới về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Danh sách Đơn Đăng ký, bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích của tỉnh Tiền Giang được công bố…

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Hóa Học 9 Ebook Pdf, Ebook Sách Giáo Khoa Hóa Học 9

Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang

1247_qd_ubnd.pdf(4-lượt)

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

2205_QD-TTg_460290.pdf(12-lượt)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

2820_qd_ubndsigned_2020.pdf(11-lượt)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang

2057_qd_ubndsigned_2020.pdf(5-lượt)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

QD_1649_UBND.pdf(7-lượt)

Xem thêm: Tạp Chí Khoa Học Đại Học Trà Vinh, Tạp Chí Khoa Học

Tất cả videos

Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy(02-05) Nhãn hiệu tập thể Sả Tân Phú Đông(02-05)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *