Tài liệu Đề tài, Dự án KHCN BẢN TIN KHỞI NGHIÊP Nông, Lâm Nghiệp Chăn nuôi BẢN TIN KHCN Hướng dẫn-Bạn đọc

*

gmail.comLĩnh vực phụ trách

– Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Phụ trách lĩnh vực kế hoạch – tài chính; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Thị trường khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Ứng dụngcông nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.

Đang xem: Sở khoa học công nghệ hà giang

+ Các đề tài/dự án thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn;Công nghệ thông tin.

+ Phụ trách các Phòng: Phòng kế hoạch – tài chính; phòng quản lý công nghệ.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Bắc Mê và thành phố Hà Giang.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (phụ trách huyện Quản Bạ); Ban chỉ đạo phòng trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… theo lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công

*

hagiang.gov.vnLĩnh vực phụ trách– Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Thường trực và giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan; Phụ trách áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

+ Chủ tịch quỹ khuyến học của sở; Chủ tài khoản chi kinh phí thường xuyên của Sở

+ Phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý chuyên ngành và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

+ Phụ trách các đề tài, dự án khoa học lĩnh vực: Giao thông – Công thương – Xây dựng; Y – Dược.

Xem thêm: Powerpoint Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, 218 Mau Slide Lam Bao Cao De Tai Nckh Cua Hs Sv

+ Tham gia các Hội, Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Ban chỉ đạo tư vấn chính sách; Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh, giai đoạn 2013-2020; Ban chỉ đạo 389; Ban quản lý công viên địa chất; Ban chỉ đạo quản lý khoáng sản; Ban chỉ đạo ISO… theo lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công.

*

hagiang.gov.vnLĩnh vực phụ trách

– Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Các hoạt động về thống kê, thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; Ứng dụng và phát triển công nghệ cao.

+ Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở; Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình.

+ Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực: Nông lâm nghiệp – Thủy sản; Tài nguyên – Môi trường.

+ Hoạt động khoa học và công nghệ của các ngành, huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Dụng Từ Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Db Tuyển Dụng

+ Tham gia các Hội, Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Hội đồng đánh giá sự sinh trưởng phát triển rừng trồng; Xây dựng nông thôn mới; Ban chỉ đạo chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Giang đến năm 2020; Tổ giúp việc để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển cây Cam Sành Hà Giang, giai đoạn 2013-2015 (Trực tiếp phụ trách huyện Quang Bình)… theo lĩnh vực được phân công.+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công.

hagiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *