Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

*

Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa…

Đang xem: Sở khoa học công nghệ cao bằng

*

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN

Bộ KH&CN đang tích cực đôn đốc và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa…

*

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng

*

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

*

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật thực hiện năm 2022

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Báo cáo tiến độ và xác định khối lượng công việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN (đợt 1 năm 2021)
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc chương trình Phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022
Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022
Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến
Thông báo về việc thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2020 /QĐ-UBND ngày 06/10/2020 quy định Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2021-2025 Định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2021-2025

*

Kế thừa có chọn lọc Văn kiện Đại hội XII và phát triển những quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn của Đảng về KH&CN, Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng chứa đựng nhiều điểm mới rất phong phú, toàn diện và sâu sắc, trong đó, các quan điểm phát triển KH&CN tiếp tục được nhấn mạnh, cụ thể “Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến lược phát triển KH&CN phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Vai trò của khoa học công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Vai trò của khoa học công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

*

Sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tạo ra những dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển xã hội. Thực tế đã chứng minh KH&CN là một bộ phận nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Điều đó đặc biệt đúng trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp (DN), việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới công nghệ sẽ cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu… Nhờ vậy sẽ tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Tổng Hợp 20 Bản Vẽ Kiến Trúc Nhà Cấp 4 Đẹp Đơn Giản Chi Tiết

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ vào sản xuất các sản phẩm đặc sản địa phương điểm sáng từ dự án Nông thôn miền núi Ứng dụng Khoa học và Công nghệ vào sản xuất các sản phẩm đặc sản địa phương điểm sáng từ dự án Nông thôn miền núi

*

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhiều dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi đã được triển khai thực hiện tại tỉnh Cao Bằng. Kết quả thực hiện các dự án này thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KH&CN, thúc đẩy liên kết 4 nhà trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với hoạt động Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với hoạt động Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

*

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng để củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản địa phương góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản địa phương góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Các sản phẩm đặc sản gắn với địa danh, hay những thương hiệu có danh tiếng và uy tín là những tài sản có giá trị về mặt kinh tế – xã hội. Vì thế, việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản, đặc biệt là thương hiệu cho sản phẩm nông thôn là rất quan trọng, qua đó tạo động lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Xem thêm: Cách Viết Và Cấu Trúc Chi Tiết Một Số Bài Báo Khoa Học Trong Nước

Khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường và liên kết vùng Khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường và liên kết vùng

*

Là một tỉnh miền núi biên giới, cách xa những trung tâm kinh tế lớn, địa hình chia cắt mạnh, tài nguyên chủ yếu của Cao Bằng là đất rừng cho phát triển nông – lâm nghiệp, chính vì vậy, Cao Bằng luôn xác định nông – lâm nghiệp là trụ cột của nền kinh tế. Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, Cao Bằng luôn coi KH&CN là giải pháp “then chốt” tạo đột phá về năng suất, chất lượng hàng nông sản và năng suất, hiệu quả lao động trong nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN

*

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và Công nghệ (KHCN) đợt 6, để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN.

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng

*

7 loại thực phẩm dù tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều

Mặc dù những thực phẩm này mang tới rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên nếu tiêu thụ quá nhiều cũng có thể gây hại cho cơ thể.

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

*

Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Tạo hạt nano mang thuốc chữa ung thư từ đậu nành

*

Làm chủ được quy trình bào chế nano liposom có chứa paclitaxel – một dược chất nổi tiếng về điều trị ung thư, PGS.TS Nguyễn Đại Hải (Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) tin rằng đây sẽ là cơ sở để nhóm nghiên cứu hướng tới việc góp phần làm giảm chi phí điều trị căn bệnh này cho người dân Việt Nam.

13 tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccin Covid-19 trong tháng 3 và 4

*

KHPTO – Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Kế hoạch tiêm vaccin Covid-19 trong năm nay và năm 2022. Mục tiêu của kế hoạch này là 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm chủng đủ mũi vaccin Covid-19 theo từng đợt phân bổ vaccin.

Quản lý khoa họcQuản lý công nghệQuản lý sở hữu trí tuệThanh tra Khoa học công nghệCông tác phòng chống tham nhũngThống kê khoa học

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

*

Đang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 16

*

Hôm nay : 10475

*

Tháng hiện tại : 85858

*

Tổng lượt truy cập : 10234836

– Liên kết website trong tỉnh -Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao BằngHội đồng nhân dân tỉnh Cao BằngDịch vụ hành chính công – Một cửa điện tử liên thôngĐài truyền hình TP Cao BằngSở Công thương tỉnh Cao BằngSở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao BằngChi cục Quản lý thị trường Tỉnh Cao BằngTrung tâm TTXT Du lịch cộng đồng tỉnh Cao BằngNon nước Cao Bằng

– Liên kết website các tỉnh -Bộ Khoa học và Công nghệCSDL quốc gia về TTHCThanh tra chính phủBáo Khoa học và Phát triểnSở KH&CN Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sở KH&CN Tỉnh Bắc GiangSở KH&CN Tỉnh Bến TreSở KH&CN Tỉnh Bình ĐịnhSở KH&CN Tỉnh Bình PhướcSở KH&CN Tỉnh Bình ThuậnSở KH&CN Tỉnh Đồng Nai

gmail.comGhi rõ nguồn “Khoa học và Công nghệ Cao Bằng” hoặc thietbihopkhoi.com khi phát lại thông tin từ website này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *