Sở KH&CN Bình Dương: Thông báo Số 03/TB-SKHCN đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH và phát triển công nghệ năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Côthông báo Số 03/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương về việcđề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2020, như sau:

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý ở các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng như phục vụ cho yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xãhội hướng đến xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương, Sở Khoa họcvàCông nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố, các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, các tổ chức khoa họcvàcông nghệ định hướng nghiên cứu khoa họcvàphát triển công nghệ (NCKH-PTCN) năm 2020 để đề xuất nhiệm vụ, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ NCKH-PTCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụthể:

I. Kế hoạch xác định nhiệm vụ NCKH-PTCN cấp tỉnh năm 2020

1. Sở Khoa họcvàCông nghệ thông báo đến sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các viện nghiên cứu, trườngđạihọc, các tổ chức khoa họcvàcông nghệ để gửi đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ NCKH- PTCN năm 2020.

Đang xem: Sở khoa học công nghệ bình dương

4. Sở Khoa họcvàCông nghệ tổng hợp, trình hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh xem xét.

5. Trên cơ sở đềxuấtcủa Hội đồng tư vấn xácđịnhnhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, Sở Khoa họcvàCông nghệ xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnhvàthông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổchứcchủ trìthựchiệnnhiệmvụKH&CN

6. Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh được đăng tải tại cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Dương(www.binhduong.gov.vn)vàSở Khoa họcCôngnghệ (www.sokhcn.binhduong.gov.vn) trong vòng 03 ngày làm việc sau khi có Quyết định phê duyệt củaỦyban nhân dân tỉnh.

(Lưu ý: Ngoài thời gian quy định về việc gửi đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH&PTCN nêu trên, tổchức,cá nhân có thể gửi để xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH&PTCN trong mọi thời điểm, định kỳ mỗi quý Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét giải quyết, trừ trường hợp các nhiệm vụ cấp thiết sẽ xem xét xử lýngay).

II. Nội dung định hướng nghiêncứukhoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2020

* Lĩnh vực Khoa học xã hộivànhân văn:Nghiêncứucơ sở khoa họcvàthực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, phương hướng phát triển kinh tế –xãhội; Nghiêncứucác giải pháp thực hiện các mục tiêu, nội dung các Nghị quyết của Đảng vềxãhội, con người, công tác giáo dục, văn hóa, dân tộc; Nghiên cứu các vấn đềvềbảovệ vàphát huy giátrịvăn hóa gắn với phát triển kinh tế –xãhộivàhội nhập quốc tế.

* Lĩnh vực Giáo dục đào tạo – Giáo dục nghề nghiệp:Nghiêncứuứng dụng các thànhtựucủa khoa họcvàcông nghệ trong dạy họcvàquản lý giáo dục. Triển khai nhân rộng ứng dụng cácmôhình, phương pháp giáo dục mới trong giaiđoạnhiện nay: Giáo dục Stem/Steam; Đào tạo nguồn nhânlựcphục vụ công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

* Lĩnh vực công nghiệp và dịchvụ:Tiếp tục nghiên cứu khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đưa công nghệ cao, công nghệ tự động hoá, công nghệ tiếtkiệmnăng lượng, năng lượng sạch, công nghệ thân thiện với môi trường phục vụsảnxuấtvàdịch vụ; Công nghiệp cơ khí, điện tử, sản xuất vật liệu mới, ngành công nghiệp khác phù hợp quy hoạchvàlĩnhvựcưu tiên đầu tư. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụnghệthống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 14000,…), áp dụng các côngcụcảitiến năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường, phát triển thương mại điện tử.

* Lĩnh vực y tế: Nghiên cứu, ứng dụngvàphát triển các phương pháp y học hiện đại, y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đạivàcổ truyền trong chẩn đoán, điều trị, chăm sócvàdự phòng. Nghiêncứuứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnhvựcy tế; Nghiêncứusản xuất nguyên liệu dược phục vụ công nghiệp bào chế thuốc; Nghiên cứng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất thuốc chữa bệnh, sinh phẩm y tếvàdịch vụ chăm sóc sứckhỏe.

Xem thêm: Cẩm Nang Học Tích Cực Cho Sinh Viên Y Khoa Pdf, Cẩm Nang Học Tích Cực Cho Sinh Viên Y Khoa

* Lĩnh vực Nông nghiệp – Phát triển nông thôn:Triển khai, nhân rộng thực hiện cácmôhình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xây dựngvàphát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩmantoàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãimôhình VietGAP, cácmôhình sản xuấtantoànvàphát triểnhệthống phân phối thực phẩmantoàn,kiểmsoátantoànvệsinh thực phẩm, duy trìvàphát triển làng nghề truyền thống;môhình điểm kiểm soátantoàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị kinh doanh thực phẩm, nhận diệnvàtruy xuất nguồn gốc sảnphẩmnông nghiệp… Chuyển giao các tiến bộ khoa họcvàcông nghệ, xây dựng thương hiệu phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt quan tâm cácxãnông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc lai tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhucầusửdụng của địa phương. Ứng dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôivànuôi trồng thuỷ sảnvàtrong công nghệ bảo quản, chế biến nông – lâm – thuỷ sản; Ứng dụng công nghệ sinh họcvàcác chếphẩmsinh học để xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi, nước thải từ hoạt độngsảnxuất nông nghiệp, các làng nghề; Nghiên cứu phát triển sảnphẩmtheo chuỗi giá trị; Nghiêncứuứng dụng khoa họcvàphát triển công nghệ trong công cuộc xây dựngxãnông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục đầu tưvàkhai thác hiệu quả các khu nông nghiệp công nghệcao.

* Lĩnh vực Tài nguyên, bảo vệ môi trường: Hỗ trợ nghiên cứu, ứngdụngcông nghệsảnxuấtsạchhơn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh nhằmgiảmthiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, giảm thiểu các tác động đến môi trường; Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, chế biến khoáng sản;…Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa tỉnh Bình Dương”.

* Lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông:Nghiêncứuphát triển các giải pháp xâydựngvàứng dụng phần mềm nội dung sốvàdịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệtlàcác hệ thống tích hợp dữ liệu, thông tin, tri thứcvàcác hệ thống thông minh cho các lĩnh vực chính quyền điện tử, thương mại điện tử; Xây dựng chính quyền điện tử, tích hợp, chia sẻ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý của các ngành, địa phương.

* Lĩnh vực Giao thông, xây dựng:Nghiêncứu triểnkhai,tiếp nhận, làm chủ các công nghệmới,tiên tiến trong thi công, bảotrì,bảo dưỡng các công trình giao thông. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng các công trình giao thông. Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tainạn,ách tắcgiaothông.Ứng dụng côngnghệthông tin trong quản lý điều hành, khai thác vận tải, liên kết các phương thức vận tải; xây dựngvàkhai thác cơ sở dữliệukết cấuhạtầnggiaothông; Ứng dụng tiến bộ khoa họcvàcông nghệ trong quản lý vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics, kiểm soát tải trọng. Đẩymạnhnghiên cứu,ứngdụngvàlàm chủ công nghệ tái chế để sảnxuấtvậtliệuxây dựngvàđảm bảomôitrường. Hỗ trợnghiêncứu, chế tạothiếtbị chiếusángđôthị,tiết kiệm nănglượng.

* Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh:Nghiên cứuvàtìm ra giải phápđảmbảo ổn định trật tựxãhội, giữ vững quốc phòng,anninh trên địa bàn; Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý, tác chiến.

* Xây dựng thành phố thông minh Bình Dương: Nghiên cứu giải phápvềkhoa họcvàcôngnghệđể xây dựngvàphát triển hướng đếnmộtthành phố thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm chi phí tiêu thụ tài nguyên, cải thiện sự giao tiếp và tương tác giữa người dân và chính quyền…

III. Hồ sơ đề xuất đặthàngnhiệm vụ NCKH-PTCN cấp tỉnh

Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH-PTCN cấp tỉnhđược gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ. Số lượng hồ sơ: 01 bộ, hồ sơ bao gồm:

Phiếu đề xuất đặt hàng (thực hiện 01 trong 03 mẫu sau – Theo Phụ Lục I):

– Đề tài hoặc đề án khoa học theoMẫu A1.ĐXĐH-ĐT/ĐA;

– Dự án theoMẫu A2.ĐXĐH-DASXTN;

– Dự án khoa họcvàcông nghệ theoMẫu A3.ĐXĐH-DAKHCN.

Xem thêm: Các Khoa, Ngành Sinh Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Biểu mẫu Quý đơn vị tải về từ địa chỉhttp://www.sokhcnbinhduong.gov.vn→Vănbản trọng tâm →Hướng dẫn thực hiện số 05/HD-SKHCN ngày 30tháng 12 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BìnhDương.

Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH-PTCN gửi về:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảcủaSở Khoa học và Công nghệ,Quầy 11, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *