… Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Phần mềm mô phỏng PRO / II Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.comBÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA … Unregistered Version – http://www.simpopdf.comBÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN TRUNG Trang – 31 – 2.3.6 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH 2.3.6.1 Kết quả khi thay TEG bằng … http://www.simpopdf.comBÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN TRUNG Trang – 9 – ngôn ngữ chính của chương trình là tiếng Anh, nên bảng báo cáo sẽ được trình bày…

Đang xem: Slide báo cáo nghiên cứu khoa học

*

*

*

*

*

… tối đa Điểm đánh giá 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài 10 2 Mục tiêu đề tài 15 3 Phương pháp nghiên cứu 15 4 Nội dung khoa học 35 5 Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, … tạo, an ninh, quốc phòng 15 6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5 7 Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước) … Mẫu 7. Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI THAM…

MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM… DÀNH CHO SINH VIÊN potx

Mẫu 1. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA … VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM DÀNH CHO SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học (xác định chính xác nhóm ngành để…

Xem thêm: Những Nhà Khoa Học Vĩ Đại Và Nổi Tiếng Nhất Thế Giới, Top 19 Nhà Khoa Học Nổi Tiếng Nhất Thế Giới

… ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với nội dung từ 7-15 trang A4, dùng để đưa vào tuyển tập Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học … nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra.1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. 1.5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài. 1.6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 1.7. Kết cấu của đề tài: việc … dung: Báo cáo tóm tắt đề tài nêu lên được: 1.1. Tính thời sự, cấp bách của đề tài nghiên cứu: nêu được sự cần thiết của việc thực hiện đề tài, lý do chọn đề tài. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: mục…

Xem thêm: Tạp Chí Khoa Học Thời Đại – Đại Hội Chi Hội Nhà Báo &Raquo Tin Tuc Onlie

… nghị Tài liệu tham khảoPhụ lụcB5. Viết báo cáo NCKHSPƯD1. Mẫu báo cáo 2. Ngôn ngữ và trình bày báo cáo 4Tên đề tài: •Nên ngắn gọn (không quá 20 từ).•Nên mô tả rõ ràng về nội dung nghiên cứu, … vấn đề nghiên cứu. •Bàn luận: Phần bàn luận không tập trung vào các vấn đề nghiên cứu. 16Bàn luận• Nghiên cứu có đạt được mục tiêu đề ra không? Các kết quả có thống nhất với nghiên cứu … các báo cáo •Kết luận:• Không tóm tắt các kết quả trả lời cho vấn đề nghiên cứu. • Người nghiên cứu bàn về một vấn đề mới.• Các khuyến nghị nêu ra không dựa trên các kết quả nghiên cứu. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *