Loại Sản Phẩm: SÁCH KINH TẾ Giá Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 800 gr Kích Thước: 16×24 cm Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 593 Năm Xuất Bản: 2014 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN (NGUYỄNĐÌNH THỌ)

LỜI NÓIĐẦU

Phương pháp nghiên cứu khoa học hàn lâm là một học trang bị cho người học những quanđiểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiếtđể thực hiện các dựán nghiên cứu khoa họcđúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, môn học nàyđãđượcđưa vào giảng dạy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trườngđại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh trong những năm qua.

Đang xem: Sách phương pháp nghiên cứu khoa học nguyễn đình thọ

Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quátđến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tài liệu về môn học này còn rất hạn chế, gây khó khăn cho người học,đực biệt là những học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Giáo trình này rađời nhằm giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu học tập về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hanfn lâm: xây dựng và kiểmđịnh lý thuyết khoa học. Nội dung của giáo trình này là phần nội dung cốt lõi của chuỗi năm lớp về phương pháp nghiên cứu giới thiệu cho giảng viên của trườngĐại học kinh tế TP Hồ Chí Minh từ năm 2007đến năm 2010.

Giáo trình bao gồm 15 chương.Được xây dựng theo hướngứng dụng trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu trong khoa học kinh doanh (kinh tế và quản trị), tập trung nhiều vào vị trí minh họa, chủ yếu trích từ các nghiên cứu tại Việt Nam của các tác giả và cộng sự. Phần mềm thống kê SPSSđược giới thiệuđể xử lý dữ liệu. Giáo trình nàyđược phục vụ chính cho môn học phương pháp nghiên cứu khoa họcở bậc cao học và tiễn sĩ của ngành kinh doanh.

Xem thêm: Lịch Bác Sĩ – Kinh Nghiệm Khám Nam Khoa Ở Bệnh Viện Việt Dức

Tuy nhiên, những ngành khoa học xã hội khácđều có thể sử dụng vì cùng chung phương pháp nghiên cứu.Để sử dụng, ngườiđọc cần những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu nhập mônở bậc cử nhân, nghiên cứu thị trường và một số kiến thức cơ bản về thống kê. Vì vậy, sinh viên bậc cử nhân các năm cuối cùng có thể tham khảo.

Tác giả trân trọng cảmơn cácđồng nghiệp TrườngĐại học kinh tế TP HCM,đặc biệt GSTS NguyễnĐông Phong, ngườiđã kích thích, xây dựng và tổ chức chuỗi lớp phương pháp nghiên cứu khoa học, các thầy cô tham gia chuỗi lôp này, cùng với các học viên cao học và nghiên cứu sinh,đãđào tạo cho tác giả nguồn cảm hứngđể hoàn thành giáo trình này.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm 2017, Điểm Chuẩn Trường Đh Khoa Học Tự Nhiên (Đhqg Tp

Tác giả trân trọng cảmơn TrườngĐại học kinh tế TP HCMđã cấp kinh phíđể thực hiện và Hộiđồng thẩmđịnh giáo trình của Nhà Trường chia xẻ,đóng góp nhiềuý kiến quý báu cho giáo trình này.

Cuối cùng, tác giả biếtơn TS Nguyễn Thị Mai Trangđã dành nhiều thời gianđể thảo luận về nội dung,đọc, gópý và sửa chữa bản thảo nhiều lần. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu khoa học là lĩnh vực phức tạp vàđa dạng. Vì vậy, giáo trình này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tác giả kính mong những phê bình và gópý của bạnđọc. NGUYỄNĐÌNH THỌ

MỤC LỤC

LỜI NÓIĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2. CÁC TRƯỜNG PHÁI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3. LÝ THUYẾT KHOA HỌC

4. NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THAO LUẬN CHƯƠNG 1

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

1. VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

2.Ý TƯỞNG, VẤNĐỀ, MỤC TIÊU, CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT

3. XÁCĐỊNH VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

4. TỔNG KẾT LÝ THUYẾT

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO: CÁCH TRÍCH DẪN VÀ LIỆT KÊ

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 2

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁPĐỊNH TÍNH

1. NGHIÊN CỨUĐỊNH TÍNH TRONG XÂY DỰNG LÝ THUYẾT KHOA HỌC

2. PHƯƠNG PHÁP GT

3. PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG

4. DƯ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆUĐỊNH TÍNH

5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆUĐỊNH TÍNH

6. VÍ DỤ MINH HỌA NGHIÊN CỨUĐỊNH TÍNH

7. GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨMĐỊNH TÍNH

8.ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨUĐỊNH TÍNH

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 3

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁPĐỊNH LƯỢNG

1. PHƯƠNG PHÁPĐỊNH LƯỢNG TRONG KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

2. KHẢO SÁT

3. THỬ NGHIỆM

4.ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨUĐỊNH LƯỢNG

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 4

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

1. HỖN HỢP TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2. THIẾT KẾ KẾT HỢP TRONG PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

3. VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

4.ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU HỖN HỢP

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 5

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6: CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨUĐỊNH LƯỢNG

1. LÝ DO PHẢI CHỌN MẪU

2. CHỌN MẪU VÀ SAI SỐ

3. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CHỌN MẪU

4. QUY TRÌNH CHỌN MẪU

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU THEO XÁC XUẤT

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU PHI XÁC XUẤT

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 6

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7:ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆUĐỊNH LƯỢNG

1.ĐO LƯỜNG VÀ CẤPĐỘ THANGĐO TRONG NGHIÊN CỨU

2. CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU

3. HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU

4. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 7

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8:ĐO LƯỜNG KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU

1.ĐO LƯỜNG TRONG KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

2. KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU VÀ THANGĐO CHÚNG

3. TÍNH CHẤT CỦAĐO LƯỜNG

4. XÂY DỰNG THANGĐO CHO CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU

5. TÓM TẮT CHƯƠNG 8

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 8

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ DÙNG TRONG KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

1. TÓM TẮT THỐNG KÊ CHO MẪU

2. KỲ VỌNG

3. BIẾN CHUẨN TRUNG BÌNH VÀ CHUẨN HÓA

4. QUAN HỆ GIỮA THAM SỐ MẪU VÀĐÁMĐÔNG

5.ƯỚC LƯỢNG THỐNG KÊ

6. KIỂMĐỊNH THỐNG KÊ

7. MỖI QUAN HỆ GIỮA HAI BIẾN NGẪU NHIÊN

8. SỬ DỤNG SPSSĐỂ TÍNH HỆ SÔ TƯƠNG QUAN

TÓM TẮT CHƯƠNG 9

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 9

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10: CRONBACH ALPHA VÀĐÁNH GIÁĐỘ TIN CẬY THANGĐO

1. GIÁ TRỊ VÀ SAI SỐĐO LƯỜNG

2. LÝ THUYẾTĐO LƯỜNG CỔĐIỂN

3. BỔ SUNG LÝ THUYẾTĐO LƯỜNG CỔĐIỂN

4. TÍNH HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ALPHA BẰNG SPSS

TÓM TẮT CHƯƠNG 10

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 10

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11: MÔ HÌNHEFA VÀĐÁNH GIÁ THANGĐO

1.EFA VÀĐÁNH GIÁ THANGĐO

2. MÔ HÌNHEFA

3. VÍ DỤĐÁNH GIÁ THANGĐO BẰNGEFA

4. CÁC DẠNG PHÂN TÍCHEFA VÀỨNG DỤNG

5.ĐIỀU KIỆNĐỂ PHÂN TÍCHEFA

6.ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ THANGĐO BẰNGEFA

7. PHÂN TÍCHEFA VỚI SPSS

TÓM TẮT CHƯƠNG 11

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 11

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12: MÔ HÌNH T-TEST VÀ ANOVA: KIỂMĐỊNH KHÁC BIỆT TRUNG BÌNH

1. VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

2. SÓ SÁNH TRUNG BÌNH HAIĐÁMĐÔNG: T-TEST

3. SO SÁNH BA TRUNG BÌNH TRỞ LÊN: MÔ HÌNH ANOVA

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 12

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13: MÔ HÌNH HỒI QUYĐƠN VÀ BỘI: KIỂMĐỊNH TÁCĐỘNG CỦA MỘT HAY NHIỀU BIẾNĐỘC LẬP VÀO MỘT BIẾN PHỤ THUỘCĐỊNH LƯỢNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *