Sách Giáo Khoa Tin Học 12

CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ STại DỮ LIỆU Bài 1. Một số định nghĩa cơ bạn dạng Bài 2. Hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access Bài 4. Cấu trúc bảng Bài 5. Các làm việc cơ phiên bản trên bảng Bài 6. Biểu mẫu Bài 8. Truy vấn dữ liệu Bài 9. Báo cáo với kết xuất báo cáo CHƯƠNG III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Bài 10. Trung tâm dữ liệu dục tình Bài 11. Các thao tác làm việc với các đại lý tài liệu tình dục CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ STại DỮ LIỆU Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở tài liệu Bài 13. Bảo mật biết tin trong những hệ đại lý dữ liệu
*

Sách giáo khoa Tin học tập Lớp 12 - thietbihopkhoi.com.vn Tổng vừa lòng kim chỉ nan, bài tập, phương pháp với biện pháp giải cụ thể tất cả bài tập Tin học tập Lớp 12 ngắn thêm gọn, không hề thiếu giúp chúng ta học tập cùng ôn thi giỏi
Danh sách bài bác giảng

● CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

● Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

● Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu một áp dụng CSDL của một đội nhóm chức cơ mà em biết

● Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy khác nhau CSDL với hệ quản ngại trị CSDL?

● Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Giả sử cần thi công một DataBase nhằm quản ngại lí mượn/ trả sách mang lại thư viện.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa tin học 12

● Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu ví dụ minc họa cho 1 vài kinh nghiệm cơ phiên bản so với hệ CSDL?

● Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

● Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Ngôn ngữ có mang dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta có tác dụng phần lớn gì

● Câu 2. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nói các loại làm việc dữ liệu, nêu ví dụ minch họa

● Câu 3. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Vì sao hệ QTCSDL lại cần có chức năng kiểm soát và điều hành cùng điều khiển và tinh chỉnh các truy cập cho CSDL? Hãy nêu ví dụ minh họa

● Câu 4. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi làm việc cùng với các hệ CSDL em ý muốn giữ lại sứ mệnh gì

● Câu 5. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong các chức năng của hệ QTCSDL, theo em tính năng làm sao là quan trọng nhất? Vì sao?

● Câu 6. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 6. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy trình bày qua loa vể hoạt động của một hệ QTCSDL?

● CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ STại DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

● Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

● Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Access là gì? Hãy kể những chức năng chủ yếu của Access

● Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê những một số loại đối tượng cơ bản vào Access?

● Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Có gần như chế độ như thế nào để gia công vấn đề với các đối tượng

● Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Có các phương pháp làm sao để sản xuất đối tượng người dùng trong Access

● Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu các thao tác làm việc khởi đụng với dứt Access

● Bài 4. Cấu trúc bảng

● Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao vào một bảng tất yêu tất cả hai mặt hàng như nhau nhau

● Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong thống trị học sinh dự kỳ thi xuất sắc nghiệp, theo em hoàn toàn có thể knhị báo loại dữ liệu gì cho mỗi trực thuộc tính sau đây:

● Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu công việc để xác minh khóa chính vào bảng dữ liệu bao gồm những ở trong tính nêu trong câu 2

● Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 lúc nhập dữ liệu, trường nào không được nhằm trống

● Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê một số trong những làm việc có thể được tiến hành vào chế độ thiết kế bảng

● Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

● Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1.

Xem thêm: Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Biến Đổi Khí Hậu, Trao Bằng Cho Các Tân Tiến Sĩ

Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy liệt kê các thao tác làm việc cơ bạn dạng Khi làm việc với bảng

● Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong bảng Hoc_sinh(h.24) hãy đã cho thấy các thao tác sắp xếp những bảng ghi tăng đột biến theo ngôi trường To

● Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

● Bài 6. Biểu mẫu

● Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy cho biết sự khác nhau thân chính sách biểu chủng loại với chế độ kiến tạo của biểu mẫu

● Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu thiết bị từ những thao tác tạo ra biểu mẫu mã bởi thuật sĩ

● Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu các bước chế tác biểu mẫu để nhập và sửa biết tin cho từng học tập sinh

● Bài 8. Truy vấn dữ liệu

● Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của chủng loại hỏi

● Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê quá trình bắt buộc triển khai Lúc chế tác mẫu hỏi

● Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Cho một ví dụ về biểu thức vào Access.

● Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Bộ lọc vào bảng khác ĐK lựa chọn vào mẫu hỏi như vậy nào?

● Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu một vài ba ví dụ biểu lộ sự cần thiết của ngôi trường tính toán

● Bài 9. Báo cáo cùng kết xuất báo cáo

● Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu hồ hết ưu điểm của báo cáo

● Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Câu hỏi cùng câu vấn đáp tương ứng

● Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao buộc phải khám nghiệm lại report trước lúc in?

● CHƯƠNG III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

● Bài 10. Thương hiệu dữ liệu quan liêu hệ

● Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Theo em, khi xét một quy mô dữ liệu ta bắt buộc quan tâm những yếu tố nào?

● Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu những tư tưởng cơ bản nhưng em biết về hệ cơ sở dữ liệu quan liêu hệ

● Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Những tiêu chuẩn như thế nào đỡ đần ta lựa chọn khóa chính mang đến bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

● Bài 11. Các thao tác làm việc với đại lý dữ liệu quan liêu hệ

● Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu một công việc hoàn toàn có thể sử dụng máy tính nhằm cai quản lý

● Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong bài xích tân oán quản ngại lí ngơi nghỉ câu hỏi 1. Hãy cho biết thêm đối tượng người tiêu dùng yêu cầu quản lý với thông tin bắt buộc quản lí.

● Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi như thế nào thông báo trong CSDL nói trên cần phải câp nhật cùng cập nhật Khi nào?

● Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi nào yêu cầu kết xuất công bố từ bỏ CSDL nói bên trên và những đọc tin làm sao được kết xuất?

● Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy cho một số ví dụ về vấn đề truy hỏi vấn phục vụ đến Việc kết xuất công bố sinh sống bài bác toán này

● CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ STại DỮ LIỆU

● Bài 12. Các các loại phong cách thiết kế của hệ cơ sở dữ liệu

● Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu sự khác nhau duy trì hệ DataBase tập trung và hệ cơ sở dữ liệu phân tán

● Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao chi phí Hartware vào hệ DataBase khách hàng nhà giảm

● Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Vì sao nói hiệu năng khối hệ thống của cơ sở dữ liệu phân tán được nâng cao

● Bài 13. Bảo mật thông báo trong các hệ cửa hàng dữ liệu

● Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu các phương án báo mật nhà yếu

● Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Với địa điểm người dùng, em hoàn toàn có thể làm những gì để đảm bảo hê thống Khi khai quật dữ liệu

● Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Biên bạn dạng khối hệ thống dùng để gia công gì?

● Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Cho ví dụ nhằm phân tích và lý giải lí vì rất cần được thường xuyên thay đổi tsay mê số của khối hệ thống bảo vệ