CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài 1. Một số khái niệm cơ bản Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access Bài 4. Cấu trúc bảng Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng Bài 6. Biểu mẫu Bài 8. Truy vấn dữ liệu Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo CHƯƠNG III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

*

Sách giáo khoa Tin học Lớp 12 – thietbihopkhoi.com.vn Tổng hợp lý thuyết, bài tập, công thức và cách giải chi tiết tất cả bài tập Tin học Lớp 12 ngắn gọn, đầy đủ giúp các bạn học tập và ôn thi tốt
Danh sách bài giảng

● CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

● Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

● Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết

● Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL?

● Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện.

Đang xem: Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 12

● Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

● Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

● Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì

● Câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

● Câu 3. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Vì sao hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL? Hãy nêu ví dụ minh họa

● Câu 4. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi làm việc với các hệ CSDL em muốn giữ vai trò gì

● Câu 5. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong các chức năng của hệ QTCSDL, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

● Câu 6. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 6. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy trình bày sơ lược vể hoạt động của một hệ QTCSDL?

● CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

● Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

● Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access

● Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

● Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Có những chế độ nào để làm việc với các đối tượng

● Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access

● Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access

● Bài 4. Cấu trúc bảng

● Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau

● Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

● Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2

● Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống

● Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

● Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

● Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1.

Xem thêm: Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Biến Đổi Khí Hậu, Trao Bằng Cho Các Tân Tiến Sĩ

Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng

● Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong bảng Hoc_sinh(h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To

● Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

● Bài 6. Biểu mẫu

● Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu

● Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

● Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh

● Bài 8. Truy vấn dữ liệu

● Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

● Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi

● Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Xem thêm: Khóa Học Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Thông Tin Các Lớp Học

● Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

● Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán

● Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

● Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo

● Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Câu hỏi và câu trả lời tương ứng

● Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in?

● CHƯƠNG III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

● Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ

● Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?

● Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

● Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

● Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

● Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lý

● Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lí.

● Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

● Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?

● Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

● CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

● Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

● Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

● Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

● Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

● Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

● Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

● Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

● Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

● Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12 Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *