SÁCH GIÁO VIÊN TIN HỌC LỚP 11

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài xích tập

Lớp 3

Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Để học tốt Tin học lớp 11, loạt bài bác Soạn, Giải bài tập Tin học tập lớp 11 gồm những bài xích cầm tắt định hướng cùng giải bài xích tập vào sgk Tin học tập 11.

Mục lục Giải bài tập Tin học tập 11

Chương thơm 1: Một số tư tưởng về thiết kế với ngôn ngữ lập trình

Chương 2: Cmùi hương trình 1-1 giản

Chương thơm 3: Cấu trúc rẽ nhánh cùng lặp

Chương 4: Kiểu tài liệu có cấu trúc

Chương 5: Tệp với thao tác cùng với tệp

Chương thơm 6: Cmùi hương trình nhỏ với lập trình sẵn bao gồm cấu trúc

Giới thiệu kênh Youtube thietbihopkhoi.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa huấn luyện giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.vietjaông xã.com