Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học Bài 1: Tin học là một ngành khoa học Bài 2: Thông tin và dữ liệu Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin Bài 3: Giới thiệu về máy tính Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính Bài 4: Bài toán và thuật toán Bài 5: Ngôn ngữ lập trình Bài 6: Giải bài toán trên máy tính Bài 7: Phần mềm máy tính Bài 8: Những ứng dụng của tin học Bài 9: Tin học và xã hội Chương 2: Hệ điều hành Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành Bài 11: Tệp và quản lí tệp Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng Chương 3: Soạn thảo văn bản Bài 14: Một số khái niệm cơ bản Bài 15: Làm quen với Microsoft Word Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word Bài 16: Định dạng văn bản Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản Bài 17: Một số chức năng khác Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo Bài 19: Tạo và làm việc với bảng Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp Chương 4: Mạng máy tính và Internet Bài 20: Mạng máy tính Bài 21: Mạng máy tính toàn cầu Internet Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

*

Sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – thietbihopkhoi.com.vn Tổng hợp lý thuyết, bài tập, công thức và cách giải chi tiết tất cả bài tập Tin học Lớp 10 ngắn gọn, đầy đủ giúp các bạn học tập và ôn thi tốt
Danh sách bài giảng

● Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

● Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

● Lý thuyết: Tin học là một ngành khoa học

Lý thuyết: Tin học là một ngành khoa học Tin học là một ngành mới nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Động lực chính của sự phát triển là nhu cầu khai thác và ứng dụng thông tin của loài người.

Đang xem: Sách giáo khoa tin học 10 online

● Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10 Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

● Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy nêu những đặc điểm ưu việt của máy tính.

● Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

● Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

● Câu 1 trang 6 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay.

● Bài 2: Thông tin và dữ liệu

● Lý thuyết: Thông tin và dữ liệu

Lý thuyết: Thông tin và dữ liệu Dữ liệu cũng là một khái niệm rất trừu tượng, là thông tin đã được đưa vào máy tính.

● Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

● Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin Để biết một vị trí trong hàng ngang là bạn nam hay bạn nữ thì ta phải “mã hóa ” chúng. Chẳng hạn, tương ứng với học sinh “nữ” là bit 1 và tương ứng với học sinh “nam” là bit 0.

● Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

● Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

● Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10 Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

● Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

● Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10 Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

● Bài 3: Giới thiệu về máy tính

● Lý thuyết: Giới thiệu về máy tính trang 19 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Giới thiệu về máy tính trang 19 SGK Tin học 10 Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin; gồm ba thành phần: phần cứng, phần mềm và sự quản lí và điều khiển của con người.

● Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính

● Lý thuyết: Làm quen với máy tính trang 27 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Làm quen với máy tính trang 27 SGK Tin học 10 Các bộ phận của máy tính và một số thiết bị khác như: ổ đĩa, bàn phím, màn hình, máy in, nguồn điện, cáp nối, cổng USB…

● Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10 Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

● Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10 Hãy giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính.

● Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10 Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

● Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10 Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

● Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10 Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

● Bài 4: Bài toán và thuật toán

● Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10 Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

● Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10 Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

● Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10 Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

● Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10 Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

● Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10 Cho N và dãy số a1….aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

● Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10 Cho N và dãy số a1… aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

● Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10 Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

● Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10

Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10 Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

● Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

● Lý thuyết: Ngôn ngữ lập trình trang 45 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Ngôn ngữ lập trình trang 45 SGK Tin học 10 Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được.

● Câu 1 trang 46 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 46 SGK Tin học 10 Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

● Câu 2 trang 46 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 46 SGK Tin học 10 Chương trình dịch là gì?

● Câu 3 trang 46 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 46 SGK Tin học 10 Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

● Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

● Lý thuyết: Giải bài toán trên máy tính trang 47 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Giải bài toán trên máy tính trang 47 SGK Tin học 10 Việc giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua các bước sau:

● Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán.

● Câu 2 trang 51 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy nêu nội dung và mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài toán trên máy tính.

● Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.

● Bài 7: Phần mềm máy tính

● Lý thuyết: Phần mềm máy tính trang 51 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Phần mềm máy tính trang 51 SGK Tin học 10 Phần mềm máy tính là một chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ phận Input khác nhau.

● Câu 1 trang 52 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 52 SGK Tin học 10 Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?

● Câu 2 trang 52 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 52 SGK Tin học 10 Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?

● Bài 8: Những ứng dụng của tin học

● Lý thuyết: Những ứng dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Những ứng dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10 Những ứng dụng của Tin học là:

● Câu 1 trang 57 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 57 SGK Tin học 10 Hãy kể một số ứng dụng của Tin học.

● Câu 2 trang 57 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 57 SGK Tin học 10 Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

● Câu 3 trang 57 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 57 SGK Tin học 10 Theo em có lĩnh vực nào mà Tin học khó có thể ứng dụng được?

● Câu 4 trang 57 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 57 SGK Tin học 10 Hãy kể một số phần mềm giải trí mà em thích. Vì sao?

● Bài 9: Tin học và xã hội

● Lý thuyết: Tin học và xã hội trang 58 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Tin học và xã hội trang 58 SGK Tin học 10 Các thành tựu của tin học được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội và đem lại nhiều thành quả to lớn.

● Câu 1 trang 60 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 60 SGK Tin học 10 Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào?

● Câu 2 trang 60 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 60 SGK Tin học 10 Em thích học qua mạng hay học trên lớp có thầy và bạn? Tại sao?

● Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10 Em suy nghĩ gì vẻ trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

● Chương 2: Hệ điều hành

● Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành

● Lý thuyết: Khái niệm về hệ điều hành

Lý thuyết: Khái niệm về hệ điều hành Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính…

● Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10 Hệ điều hành là gì?

● Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10 Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

● Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10 Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

● Bài 11: Tệp và quản lí tệp

● Lý thuyết: Tệp và quản lí tệp trang 64 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Tệp và quản lí tệp trang 64 SGK Tin học 10 Tệp, còn được gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập.

● Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

● Lý thuyết: Giao tiếp với hệ điều hành trang 68 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Giao tiếp với hệ điều hành trang 68 SGK Tin học 10 Hệ điều hành và người dùng thường xuyên phải giao tiếp để trao đổi thông tin trong quá trình làm việc.

● Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10 Tệp là gì?

● Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”?

● Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10 Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

● Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10 Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

● Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10 Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

● Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10 Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

● Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10

Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10 Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip…

● Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

● Lý thuyết Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành trang 72 SGK Tin học 10

Lý thuyết Thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành trang 72 SGK Tin học 10 Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;

● Hướng dẫn thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

Hướng dẫn thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành Biết các thao tác cần thiết khi làm việc với thiết bị nhớ qua cổng USB. Riêng phần đăng nhập không bắt buộc đối với tất cả các em, mà chỉ dành cho những em nào đã có kĩ năng thao tác cơ bản tốt

● Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

● Lý thuyết Thực hành: Giao tiếp với hệ điều hành Windows trang 75 SGK Tin học 10

Lý thuyết Thực hành: Giao tiếp với hệ điều hành Windows trang 75 SGK Tin học 10 Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows 2000, Windows XP… như thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn.

● Hướng dẫn thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Hướng dẫn thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows Trong Windows, có thể có nhiều cách khác nhau để thực hiện một công việc. Người sử dụng có thể chọn cách phụ thuộc vào thói quen, sở thích hay hoàn cảnh cụ thể.

● Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

● Lý thuyết Thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục trang 79 SGK Tin học 10

Lý thuyết Thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục trang 79 SGK Tin học 10 Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng (Hình 17), dạng danh sách tên tệp hoặc một số dạng khác theo tuỳ chọn trong bảng chọn View.

● Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Hướng dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong máy tính).

● Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10 Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

● Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10 Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

Xem thêm: Tổng Hợp Danh Sách Đề Cương Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Hay

● Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10 Liệt kê thứ tự thao tác để tạo một thư mục mới trên đĩa mềm A rồi vào đó hai tệp tuỳ chọn từ đĩa C.

● Câu 4 trang 84 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 84 SGK Tin học 10 Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

● Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10 Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp âm thanh có phần mở rộng là .MP3.

● Câu 6 trang 84 SGK Tin học 10

Câu 6 trang 84 SGK Tin học 10 Nêu các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup trong mục Accessories-> System Tools của hệ thống.

● Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

● Lý thuyết: Một số hệ điều hành thông dụng trang 85 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Một số hệ điều hành thông dụng trang 85 SGK Tin học 10 Hệ điều hành MS-DOS của hãng Microsoft trang bị cho máy tính cá nhân IBM PC.

● Câu 1 trang 87 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 87 SGK Tin học 10 Hãy nêu tên các hệ điều hành và các phiên bản của nó mà em biết.

● Câu 2 trang 87 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 87 SGK Tin học 10 Hãy nhận xét ưu và nhược điểm của các hệ điều hành Windows, Linux và UNIX.

● Câu 3 trang 87 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 87 SGK Tin học 10 Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.

● Chương 3: Soạn thảo văn bản

● Bài 14: Một số khái niệm cơ bản

● Lý thuyết: Một số khái niệm cơ bản trang 92 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Một số khái niệm cơ bản trang 92 SGK Tin học 10 Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, kết hợp với các văn bản khác, lưu trữ và in văn bản.

● Câu 1 trang 98 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

● Câu 2 trang 98 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 98 SGK Tin học 10 Giải thích lí do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản, chẳng hạn vì sao các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy…phải gõ sát vào kí tự cuối cùng của từ trước đó?

● Câu 3 trang 98 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 98 SGK Tin học 10 Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì?

● Câu 4 trang 98 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu Telex (hoặc VNI) để nhập câu “Trong đầm gì đẹp bằng sen”.

● Câu 5 trang 98 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu Telex sau:

● Câu 6 trang 98 SGK Tin học 10

Câu 6 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu VNI sau:

● Bài 15: Làm quen với Microsoft Word

● Lý thuyết: Làm quen với Microsoft Word trang 99 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Làm quen với Microsoft Word trang 99 SGK Tin học 10 Microsoft Word được khởi động bằng một trong các cách sau:

● Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word

● Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word trang 106 SGK Tin học 10

Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word trang 106 SGK Tin học 10 Tập di chuyển, xoá, sao chép phần văn bản, dùng cả ba cách: lệnh chọn, nút lệnh trên thanh công cụ và tổ hợp phím tắt.

● Hướng dẫn thực hành 6: Làm quen với Word

Hướng dẫn thực hành 6: Làm quen với Word Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word

● Bài 16: Định dạng văn bản

● Lý thuyết: Định dạng văn bản trang 108 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Định dạng văn bản trang 108 SGK Tin học 10 Các lệnh định dạng được chia thành ba loại: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.

● Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản

● Thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10

Thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10 Hãy áp dụng những thuộc tính định dạng đã biết để trình bày lại đơn xin học dựa trên mẫu sau đây:

● Hướng dẫn thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10

Hướng dẫn thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10 Luyện tập các kỹ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt:

● Câu 1 trang 114 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 114 SGK Tin học 10 Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

● Câu 2 trang 114 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 114 SGK Tin học 10 Hãy kể những khả năng định dạng kí tự.

● Câu 3 trang 114 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 114 SGK Tin học 10 Hãy kể những khả năng định dạng đoạn văn bản. Về nguyên tắc, có thể xóa một đoạn văn mà không cần chọn đoạn văn bản đó được không?

● Câu 4 trang 144 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 144 SGK Tin học 10 Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.

● Câu 5 trang 114 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 114 SGK Tin học 10 Trong bài thực hành 7, những chức năng định dạng văn bản nào đã được áp dụng?

● Bài 17: Một số chức năng khác

● Lý thuyết bài 17: Một số chức năng khác trang 114 SGK Tin học 10

Lý thuyết bài 17: Một số chức năng khác trang 114 SGK Tin học 10 Với định dạng kiểu này có hai dạng: liệt kê và đánh số thứ tự hay ta gọi là điền các dấu hình tròn hay số tự động ở đầu mỗi đoạn.

● Câu 1 trang 118 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 118 SGK Tin học 10 Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu dạng số thứ tự.

● Câu 2 trang 118 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 118 SGK Tin học 10 Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,… được không? Nếu được, hãy nêu các thao tác cần thiết.

● Câu 4 trang 118 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 118 SGK Tin học 10 Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

● Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

● Lý thuyết: Các công cụ trợ giúp soạn thảo trang 119 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Các công cụ trợ giúp soạn thảo trang 119 SGK Tin học 10 Để thay thế một từ hoặc cụm từ bằng một từ hay cụm từ khác trong văn bản bằng cách thực hiện theo các bước như sau:

● Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

● Thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo trang 122 SGK Tin học 10

Thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo trang 122 SGK Tin học 10 Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo của Word để nâng cao hiệu quả khi soạn thảo văn bản.

● Hướng dẫn thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

Hướng dẫn thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để nâng cao hiệu quả khi soạn thảo văn bản.

● Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

● Lý thuyết: Tạo và làm việc với bảng trang 124 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Tạo và làm việc với bảng trang 124 SGK Tin học 10 Bảng biểu có rất nhiều ứng dụng trong thực tế đặc biệt là nhu cầu về tính toán và sắp xếp. Các lệnh làm việc với bảng được chia thành những nhóm sau:

● Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

● Thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10

Thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10 Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

● Hướng dẫn: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10

Hướng dẫn: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10 Cần làm cho thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình bằng lệnh: View/Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

● Câu 1 trang 128 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 128 SGK Tin học 10 Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện.

● Câu 2 trang 128 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 128 SGK Tin học 10 2. Khi con trỏ văn bản đang ở trong một ô nào đó, thao tác căn lề (lệnh Alignement) sẽ tác động trong phạm vi nào?

● Câu 4 trang 128 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 128 SGK Tin học 10 Nêu một số ví dụ văn bản dùng bảng.

● Câu 3 trang 128 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 128 SGK Tin học 10 Khi nào cần thì tách hay gộp các ô của bảng? Hãy nêu ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

● Câu 5 trang 128 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 128 SGK Tin học 10 Hãy nêu các công cụ soạn thảo mà em dùng để thực hiện bài thực hành 9.

● Chương 4: Mạng máy tính và Internet

● Bài 20: Mạng máy tính

● Lý thuyết: Mạng máy tính trang 134 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Mạng máy tính trang 134 SGK Tin học 10 Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

● Câu 1 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 140 SGK Tin học 10 Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

● Câu 2 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.

● Câu 3 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.

● Câu 4 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng.

● Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10 Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

● Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

● Câu 7 trang 140 SGK Tin học 10

Câu 7 trang 140 SGK Tin học 10 Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức?

● Bài 21: Mạng máy tính toàn cầu Internet

● Lý thuyết: Mạng máy tính toàn cầu Internet trang 141 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Mạng máy tính toàn cầu Internet trang 141 SGK Tin học 10 Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

● Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10 Internet là gì?

● Câu 2 trang 144 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 144 SGK Tin học 10 Có những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Vì sao?

● Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10 Em biết gì về địa chỉ IP và tên miền?

● Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144

Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144 Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

● Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

● Lý thuyết: Một số dịch vụ cơ bản của Internet trang 145 SGK Tin học 10

Lý thuyết: Một số dịch vụ cơ bản của Internet trang 145 SGK Tin học 10 Một số dịch vụ phổ biến của Internet, đó là: tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử

● Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer

● Lý thuyết Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10

Lý thuyết Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10 Ta sẽ làm quen với việc tìm kiếm) thông tin nhờ sử dụng trình duyệt Internet plorer (viết tắt là IE). Để khởi động trình duyệt, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

● Hướng dẫn thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10

Hướng dẫn thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10 Việc lưu thông tin trên trang web đang mở bao gồm sao lưu ảnh, lưu tất cả thông tin trên trang web hiện thời, lưu địa chỉ một số trang web mà mình ưa thích, in thông tin trên trang web hiện thời.

● Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

● Hướng dẫn thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Hướng dẫn thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin Đối với bài thực hành này đòi hỏi phải có máy tính được kết nối với Internet, nhưng trong trường hợp máy tính không kết nối với Internet thì chúng ta cũng biết : rằng có nhiều lợi ích khi sử dụng thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin.

● Bài thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin trang 155 SGK Tin học 10

Bài thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin trang 155 SGK Tin học 10 Đăng kí hộp thư: Ta sẽ thực hiện việc đăng kí hộp thư trên website của Vietnamnet thông qua địa chỉ http://mail.yahoo.com.vn/.

● Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10

Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

● Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10

Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10 Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?

● Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10

Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10 Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

● Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10

Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10 Kể tên một số máy tìm kiếm phổ biến mà em biết.

● Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10

Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

Xem thêm: Lê Ngọc Hải: Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

● Câu 6 trang 162 SGK Tin học 10

Câu 6 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy trình bày một số điều cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ Internet và giải vì sao đó là những điều nên làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *