Tài liệu liên quan

Nghiên cứu hệ thống thí nghiệm và phương pháp sử dụng trong dạy học theo chương trình và sách giáo khoa sinh học IGCSE (international general certificate of secondary education)

Đang xem: Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 Ebook Pdf

Nghiên cứu hệ thống thí nghiệm và phương pháp sử dụng trong dạy học theo chương trình và sách giáo khoa sinh học IGCSE (international general certificate of secondary education) 366 0
Vận dụng tiếp cận hệ thống trong thiết kế và dạy phần ôn tập chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng (sách giáo khoa sinh học lớp 11 chương trình cơ bản)
Vận dụng tiếp cận hệ thống trong thiết kế và dạy phần ôn tập chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng (sách giáo khoa sinh học lớp 11 chương trình cơ bản) 370 0
Tổ chức dạy học chương i, phần ba, sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản theo phương pháp dạy học dựa trên dự án
Tổ chức dạy học chương i, phần ba, sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản theo phương pháp dạy học dựa trên dự án 301 0
SKKN KHAI THÁC KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA SINH học 12, BIÊN SOẠN câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤC vụ ôn THI TRUNG học PHỔ THÔNG (THPT) QUỐC GIA
SKKN KHAI THÁC KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA SINH học 12, BIÊN SOẠN câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤC vụ ôn THI TRUNG học PHỔ THÔNG (THPT) QUỐC GIA 225 0
Lựa chọn và xây dựng hệ thống các đề kiểm tra đánh giá cho chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 (2006) theo hướng đổi mới phương pháp dạy học
Lựa chọn và xây dựng hệ thống các đề kiểm tra đánh giá cho chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 (2006) theo hướng đổi mới phương pháp dạy học 65 228 0
Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách lồng ghép trong bài 22, 23 sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản
Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách lồng ghép trong bài 22, 23 sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản 20 64 0
Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách lồng ghép trong bài 22, 23 sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản
Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách lồng ghép trong bài 22, 23 sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản 20 81 0

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Trò Chơi Khám Phá Khoa Học Cho Trẻ Mầm Non

SKKN hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách lồng ghép trong bài 22, 23 sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản
SKKN hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách lồng ghép trong bài 22, 23 sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản 20 55 0
Tài liệu Báo cáo ” ảnh hưởng của việc sử dụng màu sắc trong sách giáo khoa sinh học lớp 10 đến hoạt động nhận thức của học sinh” ppt
Tài liệu Báo cáo ” ảnh hưởng của việc sử dụng màu sắc trong sách giáo khoa sinh học lớp 10 đến hoạt động nhận thức của học sinh” ppt 887 1
Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy và học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).
Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy và học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên). 100 681 0
Bước đầu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm chương di truyền học người sách giáo khoa sinh học 12 dùng kiểm tra học sinh lớp 12
Bước đầu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm chương di truyền học người sách giáo khoa sinh học 12 dùng kiểm tra học sinh lớp 12 796 0
Lựa chọn và xây dựng hệ thống các đề kiểm tra đánh giá cho chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 (2006) theo hướng đổi mới phương pháp dạy học
Lựa chọn và xây dựng hệ thống các đề kiểm tra đánh giá cho chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 (2006) theo hướng đổi mới phương pháp dạy học 644 0
Tích cực hóa hoạt động quan sát của học sinh trong giảng dạy chương I sách giáo khoa Sinh học 11 chương trình chuẩn
Tích cực hóa hoạt động quan sát của học sinh trong giảng dạy chương I sách giáo khoa Sinh học 11 chương trình chuẩn 494 0
Sử dụng phương tiện trực quan góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương I, II sách giáo khoa Sinh học 11 Chương trình chuẩn

Xem thêm: Các Khoa Đại Học Y Hà Nội – Tuyển Sinh Đại Học Y Hà Nội Năm 2021

Sử dụng phương tiện trực quan góp phần nâng cao chất lượng dạy và học chương I, II sách giáo khoa Sinh học 11 Chương trình chuẩn 530 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *