Soạn Sinh 7 | Sinh học 7 | Giải bài tập Sinh 7

Giải bài tập Sinh học lớp 7 | Để học tốt Sinh học 7 với các lời giải hay bài tập sách giáo khoa Sinh học 7 nhằm giúp các bạn biết cách Soạn Sinh 7 và học tốt môn Sinh lớp 7 hơn. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham khảo mục Soạn văn 7 ngắn nhất cùng Soạn bài 7 đầy đủ để học tốt môn Ngữ văn lớp 7.

Đang xem: Sách Giáo Khoa Điện Tử Sinh Học Lớp 7

Mở đầu Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phúGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 1 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật.

Xem thêm: Khóa Học Lập Trình Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Đâu Cho Người Mới Học

Xem thêm: Ảnh Đại Học Bách Khoa Hà Nội (Hust, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Đặc điểm chung của động vậtGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 2Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 2 (rút gọn) Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinhGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 3Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 3 (rút gọn) Bài 4: Trùng roiGiải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 7: Trùng roiTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roiGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 4 (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giàyGiải bài tập trang 22 SGK Sinh lớp 7: Trùng biến hình và trùng giàyTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giàyGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 5 (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 5 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rétGiải bài tập trang 25 Sinh lớp 7: Trùng kiết lị và trùng sốt rétTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rétGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 6 (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 6 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinhGiải bài tập trang 28 Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinhTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinhGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7 (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 7 Chương 2: Ngành ruột khoang Bài 8: Thủy tứcGiải bài tập trang 32 SGK Sinh lớp 7: Thủy tứcTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tứcGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 8: Thủy tức (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoangGiải bài tập trang 35 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của ngành ruột khoangTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoangGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 9 (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 9 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangGiải bài tập trang 38 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoangTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 10 (rút gọn)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 10 Chương 3: Các ngành giun Bài 11: Sán lá ganGiải bài tập trang 43 SGK Sinh lớp 7: Sán lá ganTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá ganGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 11Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 11 (rút gọn) Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpGiải bài tập trang 46 SGK Sinh lớp 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹpTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 12Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 12 (rút gọn) Bài 13: Giun đũaGiải bài tập trang 49 SGK Sinh lớp 7: Giun đũaTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 13: Giun đũaGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 13Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 13 (rút gọn) Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun trònGiải bài tập trang 52 SGK Sinh lớp 7: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun trònTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun trònGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 14Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 14 (rút gọn) Bài 15: Giun đấtGiải bài tập trang 55 SGK Sinh lớp 7: Giun đấtTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đấtTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đấtGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 15Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 15 (rút gọn) Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đấtGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đấtGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đấtGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 16Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 16 (rút gọn) Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtGiải bài tập trang 61 SGK Sinh lớp 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốtTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 17Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 17 (rút gọn) Chương 4: Ngành thân mềm Bài 18: Trai sôngGiải bài tập trang 64 SGK Sinh lớp 7: Trai sôngTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sôngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 18Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 18 (rút gọn) Bài 19: Một số thân mềm khácGiải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 7: Một số thân mềm khácTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khácGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 19Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 19 (rút gọn) Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềmGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềmGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềmGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 20 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmGiải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềmTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 21 (rút gọn) Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp Giáp xác Bài 22: Tôm sôngGiải bài tập trang 76 SGK Sinh lớp 7: Tôm sôngTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 22: Tôm sôngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 22Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 22 (rút gọn) Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sôngGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sôngGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sôngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 23 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xácGiải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xácGiải bài tập SGK Sinh học 7 bài 24 (rút gọn)Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xácGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 24 Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp hình nhện Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnGiải bài tập trang 85 SGK Sinh lớp 7: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 25Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 25 (rút gọn) Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp sâu bọ Bài 26: Châu chấuGiải bài tập trang 88 SGK Sinh lớp 7: Châu chấuTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấuGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 26Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 26 (rút gọn) Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọGiải bài tập trang 93 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 27Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 27 (rút gọn) Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 28 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpGiải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 29Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 29 (rút gọn) Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sốngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 30 (rút gọn) Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Các lớp Cá Bài 31: Cá chépGiải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 7: Cá chépTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 31: Cá chépGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 31Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 31 (rút gọn) Bài 32: Thực hành: Mổ cáGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 32: Thực hành: Mổ cáGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 32Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 32 (rút gọn) Bài 33: Cấu tạo trong của cá chépGiải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của cá chépTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chépGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 33Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 33 (rút gọn) Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp CáGiải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp CáTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp CáGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 34Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 34 (rút gọn) Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp lưỡng cư Bài 35: Ếch đồngGiải bài tập trang 115 SGK Sinh lớp 7: Ếch đồngTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35: Ếch đồngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 35Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 35 (rút gọn) Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 36 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cưGiải bài tập trang 122 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cưTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cưGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 37 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp bò sát Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dàiGiải bài tập trang 126 SGK Sinh lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dàiTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dàiGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 38 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằnGiải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thằn lằnTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằnGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 39 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sátGiải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sátTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sátGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 40 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Chim Bài 41: Chim bồ câuGiải bài tập trang 137 SGK Sinh lớp 7: Chim bồ câuTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 41: Chim bồ câuGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 41 Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câuGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câuGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 42 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câuGiải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câuTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câuGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 43 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chimGiải bài tập trang 146 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp ChimTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chimGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 44 Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 45 Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Thú (Lớp có vú) Bài 46: ThỏGiải bài tập trang 151 SGK Sinh lớp 7: ThỏTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46: ThỏGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 46 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏGiải bài tập trang 155 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thỏTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 47 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túiGiải bài tập trang 158 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túiTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túiGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 48 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voiGiải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voiTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voiGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 49 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịtGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịtTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịtGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 50 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởngGiải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởngTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 51 Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 52 Chương 7: Sự tiến hóa của động vật Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyểnGiải bài tập trang 174 SGK Sinh lớp 7: Môi trường sống và sự vận động, di chuyểnTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyểnGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 53 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thểGiải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thểTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thểGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 54 Bài 55: Tiến hóa về sinh sảnGiải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về sinh sảnTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sảnGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 55 Bài 56: Cây phát sinh giới động vậtGiải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 7: Cây phát sinh giới động vậtTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vậtGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 56 Chương 8: Động vật và đời sống con người Bài 57: Đa dạng sinh họcGiải bài tập trang 188 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh họcTrắc nghiệm Sinh học 7 Bài 57: Đa dạng sinh họcGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 57 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)Giải bài tập trang 191 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học (Tiếp theo)Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 58 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh họcGiải bài tập trang 195 SGK Sinh lớp 7: Biện pháp đấu tranh sinh họcGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 59 Bài 60: Động vật quý hiếmGiải bài tập trang 198 SGK Sinh lớp 7: Động vật quý hiếmGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 60 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phươngGiải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 61, 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phươngGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 61 – 62 Bài 63: Ôn tậpĐề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 kì 2Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 63 Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiênGiải bài tập VBT Sinh học 7 bài 64 – 65 – 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *