SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 8

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách có 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước với Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1.

Bạn đang xem: Sách Giáo Khoa Hóa Học 8

Msinh hoạt đầu môn hóa học
CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – Hóa học tập 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguyên tử – Hóa học 8Bài 5. Ngulặng tố chất hóa học – Hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hòa hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – Hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – Hóa học tập 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề đánh giá 15 phút – Cmùi hương 1 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự thay đổi chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định giải pháp bảo toàn trọng lượng – Hóa học tập 8Bài 16. Pmùi hương trình hóa học – Hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề bình chọn 15 phút ít – Chương 2 – Hóa học tập 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 2 – Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – Hóa học tập 8Bài 19. Chuyển đổi thân trọng lượng thể tích cùng lượng chấtBài trăng tròn. Tỉ khối của chất khíBài 21. Tính theo bí quyết hóa họcBài 22. Tính theo pmùi hương trình hóa họcBài 23.

Xem thêm: Các Hình Thức Cơ Bản Của Thực Tiễn, Cho Ví Dụ Về Thực Nghiệm Khoa Học

Bài rèn luyện 4Đề đánh giá 15 phút ít – Chương 3 – Hóa học 8Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học tập 8Đề kiểm tra học tập kì 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. Tính chất của oxiBài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa đúng theo – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề soát sổ 15 phút ít – Cmùi hương 4 – Hóa học tập 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 4 – Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng lão hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếBài 34. Bài rèn luyện 6 – Hóa học tập 8Bài 35. Bài thực hành 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề chất vấn 15 phút ít – Chương thơm 5 – Hóa học 8Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 5 – Hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tung của một chất trong nước – Hóa học 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài rèn luyện 8 – Hóa học tập 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề kiểm soát 15 phút ít – Chương 6 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) – Cmùi hương 6 – Hóa học 8Đề kiểm soát học tập kì 2 – Hóa học tập 8