Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm năm chương cung cấp cho học sinh những kiến thức về công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9 :CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxitBài 2. Một số oxit quan trọngBài 3. Tính chất hóa học của axitBài 4. Một số axit quan trọngBài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axitBài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axitBài 7. Tính chất hóa học của bazơBài 8. Một số bazơ quan trọngBài 9. Tính chất hóa học của muốiBài 10. Một số muối quan trọngBài 11. Phân bón hóa họcBài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơBài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơBài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muốiĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 9Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 9CHƯƠNG 2: KIM LOẠIBài 15. Tính chất vật lí của kim loạiBài 16. Tính chất hoá học của kim loạiBài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loạiBài 18. NhômBài 19. SắtBài 20. Hợp kim sắt: Gang, thépBài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mònBài 22. Luyện tập chương 2: Kim loạiBài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắtBài 24. Ôn tập học kì 1Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 9Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 9CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCBài 25. Tính chất của phi kimBài 26. CloBài 27. CacbonBài 28. Các oxit của cacbonBài 29. Axit cacbonic và muối cacbonatBài 30.

Đang xem: Sách Giáo Khoa Hóa Học 9 Ebook Pdf

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Đại Học Bách Khoa Tp Hcm, Thời Khóa Biểu Ôn Tập

Xem thêm: Khoa Y Học Cổ Truyền Đại Học Y Dược, Khoa Y Học Cổ Truyền

Silic. Công nghiệp silicat.Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcBài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá họcBài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúngĐề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 9CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆUBài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơBài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơBài 36. MetanBài 37. EtilenBài 38. AxetilenBài 39. BenzenBài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiênBài 41. Nhiên liệuBài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuBài 43. Thực hành: Tính chất của HiđrocacbonĐề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 9Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 9CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIMEBài 44. Rượu etylicBài 45. Axit axeticBài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axeticBài 47. Chất béoBài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béoBài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axitBài 50. GlucozơBài 51. SaccarozơBài 52. Tinh bột và xenlulozơBài 53. ProteinBài 54. PolimeBài 55. Thực hành: Tính chất của gluxitBài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 9Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *