Hóa 8 – Hoá học 8 – Giải Hóa 8

Hóa 8 là môn học mới đối với các em học sinh lớp 8. Ban đầu, các em sẽ làm quen với việc cân bằng phương trình hóa học, bảng hóa trị, bảng tuần hoàn, bảng nguyên tố hóa học và các chất. Bên cạnh các bài Soạn văn lớp 8, Soạn bài lớp 8, thietbihopkhoi.com còn cung cấp lời giải hay bài tập sách giáo khoa Hoá 8 và giải Hóa 8 SGK và SBT. Để học tốt môn Hóa học 8, mời các bạn tham khảo.Hóa 8 là môn học quan trọng trong chương trình học lớp 8. Đây sẽ là lần đầu tiên các em học sinh được tiếp cận môn học này bởi Hóa học không xuất hiện trong các chương trình học những lớp trước đây.

Đang xem: Sách Giáo Khoa Hóa Học 8 Ebook Pdf

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Ielts Tại Apollo English, Cam Kết Chất Lượng Đầu Ra

Chính vì vậy, việc tiếp cận và học tốt Hóa học 8 là điều nhiều em học sinh băn khoăn, lo ngại. Những định nghĩa trong môn hóa, bài tập hóa học 8, bài tập trắc nghiệm hóa học 8, phương trình hóa học hay giải hóa 8 trong sách bài tập và sách giáo khoa là điều các em sẽ được tiếp cận trong môn học này. Chuyên mục Hóa 8 của thietbihopkhoi.com sẽ giúp các bạn học tốt môn Hóa học 8 cũng như giải quyết các vấn đề trên. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Môn Khoa Học Lớp 5, Giải Bài Tập Khoa Học 5, Sách Giáo Khoa Điện Tử Khoa Học Lớp 5

Chương 1: Chất – Nguyên Tử – Phân tử Hóa học 8 Bài 1: Mở đầu môn Hóa họcHóa học 8 bài 1: Mở đầu môn Hóa họcGiải Hóa 8 Bài 1: Mở đầu môn Hóa học Hóa học 8 Bài 2: ChấtHóa học 8 Bài 2: ChấtGiải Hóa 8 Bài 2: ChấtGiải SBT Hóa 8 bài 2: ChấtBài tập Hóa 8 Bài 2: ChấtTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 2 Hóa học 8 Bài 3: Bài thực hành 1Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 1Giải bài tập Hóa 8 Bài 3: Bài thực hành 1 Hóa học 8 Bài 4: Nguyên tửHóa học 8 Bài 4: Nguyên tửGiải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tửGiải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tửTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 4 Hóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa họcHóa học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa họcGiải Hóa 8 Bài 5: Nguyên tố hóa họcGiải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa họcGiải SBT Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa họcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 5 Hóa học 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tửHóa học 8 Bài 6: Đơn chất và Hợp chất – Phân tửGiải Hóa 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tửGiải SBT Hóa 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tửTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 6 Hóa học 8 Bài 7: Bài thực hành 2Hóa học 8 Bài 7: Bài thực hành số 2Giải Hóa 8 Bài 7: Bài thực hành 2Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 2 Hóa học 8 Bài 8: Bài luyện tập 1Hóa học 8 Bài 8: Bài luyện tập số 1Giải Hóa 8 Bài 8: Bài luyện tập 1Giải SBT Hóa 8 bài 8: Luyện tậpTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 8 Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa họcHóa học 8 Bài 9: Công thức hóa họcGiải Hóa 8 bài 9: Công thức hóa họcGiải SBT Hóa 8 bài 9: Công thức hóa họcBài tập Hóa 8 Bài 9: Công thức hóa họcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 9 Hóa học 8 Bài 10: Hóa trịHóa học 8 Bài 10: Hóa trịGiải Hóa 8 Bài 10: Hóa trịGiải SBT Hóa 8 bài 10: Hóa trịBài tập Hóa 8 bài 10: Hóa trịBảng hóa trị các nguyên tố hóa họcHóa học lớp 8: Cách thuộc hóa trị dễ dàng nhấtTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 10 Hóa học 8 Bài 11: Bài luyện tập 2Hóa học 8 Bài 11: Bài luyện tập 2 Giải bài tập Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2Giải Hóa 8 Bài 11: Bài luyện tập 2Giải SBT Hóa 8 bài 11: Luyện tập chương 1Bài tập Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11 Chương 2: Phản ứng hóa học Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chấtHóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chấtGiải Hóa 8 Bài 12: Sự biến đổi chấtGiải SBT Hóa 8 bài 12: Sự biến đổi chấtBài tập Hóa 8 bài 12: Sự biến đổi chấtTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 12 Hóa học 8 Bài 13: Phản ứng hóa họcHóa học 8 Bài 13: Phản ứng hóa họcGiải Hóa 8 Bài 13: Phản ứng hóa họcGiải SBT Hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa họcBài tập Hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa họcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 13 Hóa học 8 Bài 14: Bài thực hành 3Hóa học 8 Bài 14: Bài thực hành số 3Giải hóa 8 bài thực hành 3Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 3 Hóa học 8 Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượngHóa học 8 Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượngGiải Hóa 8 Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượngGiải SBT Hóa 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượngBài tập Hóa 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượngTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 15 Hóa học 8 Bài 16: Phương trình hóa họcHóa học 8 Bài 16: Phương trình hóa họcGiải Hóa 8 Bài 16: Phương trình hóa họcGiải SBT Hóa 8 bài 16: Phương trình hóa họcBài tập Hóa 8 bài 16: Phương trình hóa họcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 16 Hóa học 8 Bài 17: Bài luyện tập 3Hóa học 8 Bài 17: Bài luyện tập số 3Giải Hóa 8 bài 17: Bài luyện tập 3Giải SBT Hóa 8 bài 17: Luyện tập chương 2Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 17 Chương 3: Mol và tính toán hóa học Hóa học 8 Bài 18: MolHóa học 8 Bài 18: MolGiải Hóa 8 Bài 18: MolGiải SBT Hóa 8 bài 18: MolTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 18 Hóa học 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chấtHóa học 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chấtGiải Hóa 8 Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chấtGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chấtTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 19 Hóa học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khíHóa học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khíGiải Hóa 8 bài 20: Tỉ khối của chất khíGiải SBT Hóa 8 bài 20: Tỉ khối của chất khíTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 20 Bài 21: Tính theo công thức hóa họcHóa học 8 Bài 21: Tính theo công thức hóa họcGiải Hóa 8 Bài 21: Tính theo công thức hóa họcGiải SBT Hóa 8 bài 21: Tính theo công thức hóa họcBài tập hóa 8 bài 21: Tính theo công thức hóa họcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 21 Hóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa họcHóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa họcGiải Hóa 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa họcGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa họcBài tập Hóa 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa họcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 22 Hóa học 8 Bài 23: Bài luyện tập 4Hóa học 8 Bài 23: Bài luyện tập số 4Giải SBT Hóa 8 bài 23: Luyện tập chương 3Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 23 Chương 4: Oxi – Không khí Hóa học 8 Bài 24: Tính chất của oxiHóa học 8 Bài 24: Tính chất của oxiGiải Hóa 8 bài 24: Tính chất của oxiGiải SBT Hóa 8 bài 24: Tính chất của OxiBài tập Hóa 8 bài 24: Tính chất của oxiTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 24 Hóa học 8 Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiHóa học 8 Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiGiải Hóa 8 bài 25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxiGiải SBT Hóa 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dựng của oxiTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 25 Hóa học 8 Bài 26: OxitHóa học 8 Bài 26: OxitGiải Hóa 8 Bài 26: OxitGiải SBT Hóa 8 bài 26: OxitTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 26 Hóa học 8 Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyHóa học 8 Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyGiải Hóa 8 bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyGiải SBT Hóa 8 bài 27: Điều chế oxi – Phản ứng phân hủyTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 27 Hóa học 8 Bài 28: Không khí – sự cháyHóa học 8 Bài 28: Không khí – Sự cháyGiải Hóa 8 bài 28: Không khí – Sự cháyGiải SBT Hóa 8 bài 28: Không khí – Sự cháyTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 28 Hóa học 8 Bài 29: Bài luyện tập 5Hóa học 8 Bài 29: Bài luyện tập số 5Giải Hóa 8 Bài 29: Bài luyện tập 5 Oxi – không khíGiải SBT Hóa 8 bài 29: Luyện tập chương 4Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29 Hóa học 8 Bài 30: Bài thực hành 4Hóa học 8 Bài 30: Bài thực hành 4. Điều chế – Thu khí oxi và thử tính chất của oxiGiải Hóa 8 Bài 30: Bài thực hành 4Bản tường trình Hóa học 8 bài thực hành 4 Chương 5: Hiđro – Nước Hóa học 8 Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđroHóa học 8 Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của HiđroGiải Hóa 8 Bài 31: Tính chất – ứng dụng của hidroGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 30: Tính chất của Hidro và ứng dụngTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 31 Hóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khửGiải bài tập trang 113 SGK Hóa lớp 8: Phản ứng oxi hóa – khửGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa – khửTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 32 Hóa học 8 Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếHóa học 8 Bài 33 Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếGiải Hóa 8 Bài 33: Điều chế khí hidro – Phản ứng thếGiải SBT Hóa 8 bài 33: Điều chế khí Hidro – Phản ứng thếTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 33 Hóa học 8 Bài 34: Bài luyện tập 6Hóa học 8 Bài 34: Bài luyện tập 6Giải Hóa 8 Bài 34: Bài luyện tập 6Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 34 Hóa học 8 Bài 35: Bài thực hành 5Hóa học 8 Bài 35: Bài thực hành số 5 Điều chế – Thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđroGiải Hóa 8 bài 35: Bài thực hành 5 Hóa học 8 Bài 36: NướcHóa học 8 Bài 36: NướcGiải Hóa 8 bài 36: NướcGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: NướcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 36 Hóa học 8 Bài 37: Axit – Bazơ – MuốiHóa 8 bài 37: Axit – Bazơ – MuốiGiải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – MuốiTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 37 Hóa học 8 Bài 38: Bài luyện tập 7Hóa 8 Bài 38: Bài luyện tập 7Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 38 Hóa học 8 Bài 39: Bài thực hành 6Hóa 8 Bài 39: Bài thực hành 6Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 6 Chương 6: Dung dịch Hóa học 8 Bài 40: Dung dịchHóa 8 bài 40: Dung dịchGiải Hóa 8 bài 40: Dung dịchGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 40: Dung dịchTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 40 Hóa học 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nướcHóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nướcGiải Hóa 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nướcGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của chất trong nướcTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 41 Hóa học 8 Bài 42: Nồng độ dung dịchHóa 8 bài 42: Nồng độ dung dịchGiải Hóa 8 bài 42: Nồng độ dung dịchGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 42: Nồng độ dung dịchTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 42 Hóa học 8 Bài 43: Pha chế dung dịchGiải Hóa 8 bài 43: Pha chế dung dịchHóa 8 bài 43: Pha chế dung dịchGiải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịchTrắc nghiệm Hóa học 8 bài 43 Hóa học 8 Bài 44: Bài luyện tập 8Hóa 8 Bài 44: Bài luyện tập 8Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 44: Bài luyện tập 8Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 44: Luyện tập chương 6Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 44 Hóa học 8 Bài 45: Bài thực hành 7Giải Hóa 8 bài 45: Bài thực hành 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *