Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :Bài 1. Mở đầu môn hóa họcCHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬBài 2. Chất – Hóa học 8Bài 3. Bài thực hành 1Bài 4. Nguyên tử – Hóa học 8Bài 5. Nguyên tố hóa học – Hóa học 8Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – Hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌCBài 12. Sự biến đổi chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa học 8Bài 16. Phương trình hóa học – Hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 8CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCBài 18. Mol – Hóa học 8Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chấtBài 20. Tỉ khối của chất khíBài 21. Tính theo công thức hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23.

Đang xem: Tải Sách Giáo Khoa Hóa Học 8 Pdf

Xem thêm: Thế Nào Là Khoa Học Kỹ Thuật Là Gì, Khoa Học Kỹ Thuật Là Gì

Xem thêm: Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Kien Truc, Tài Liệu Download

Bài luyện tập 4Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 8Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍBài 24. Tính chất của oxiBài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 8CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚCBài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng oxi hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa học 8Bài 35. Bài thực hành 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành 6Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 8CHƯƠNG 6: DUNG DỊCHBài 40. Dung dịchBài 41. Độ tan của một chất trong nước – Hóa học 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 8Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *