SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vlàm việc bài tập

Lớp 3

Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Để học tốt Hóa học tập lớp 11 nâng cấp, loạt bài giải bài bác tập Hóa học tập lớp 11 cải thiện biên soạn bgiết hại nội dung sách giáo khoa Hóa học tập 11 nâng cấp.

Mục lục Giải bài xích tập Hóa 11 nâng cao

Chương thơm 1: Sự điện li

Chương thơm 2: Nhóm Nitơ

Chương thơm 3: Nhóm cacbon

Cmùi hương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Cmùi hương 6: Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất haloren. Ancol - Phenol

Cmùi hương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Giới thiệu kênh Youtube thietbihopkhoi.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, thietbihopkhoi.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học giỏi 11 giành cho teen 2k4 tại khoahoc.thietbihopkhoi.com