Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 được bộ Giáo Dục với Đào Tạo soạn với kiến thiết.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf

Sách có chín chương thơm khá đầy đủ phương pháp, triết lý, phương thơm trình chất hóa học, siêng đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 :CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LIBài 1. Sự năng lượng điện liBài 2. Axit, bazơ và muốiBài 3. Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – bazơBài 4. Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch các hóa học năng lượng điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản ứng Bàn bạc ion trong hỗn hợp những chất năng lượng điện liBài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng điều đình ion vào hỗn hợp những hóa học điện liĐề kiểm soát 15 phút – Cmùi hương I – Hóa học tập 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương thơm I – Hóa học tập 11CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHOBài 7. NitơBài 8. Amoniac cùng muối amoniBài 9. Axit nitric với muối hạt nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric cùng muối hạt photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các thích hợp hóa học của chúngBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số vừa lòng chất nitơ, photphoĐề bình chọn 15 phút – Chương thơm II – Hóa học 11Đề đánh giá 45 phút ít (1 tiết) – Chương II – Hóa học tập 11CHƯƠNG 3: CACBON – SILICBài 15. CacbonBài 16. Hợp hóa học của cacbonBài 17. Silic cùng đúng theo hóa học của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: Tính hóa học của cacbon, silic và các phù hợp hóa học của chúngĐề bình chọn 15 phút ít – Cmùi hương III – Hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Cmùi hương III – Hóa học 11CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠBài 20. Mngơi nghỉ đầu về hoá học tập hữu cơBài 21. Công thức phân tử đúng theo chất hữu cơBài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơBài 23.

Xem thêm: Trung Tâm Khoa Học Và Văn Hóa Nga, Русский Дом В Ханое/ Nhà Văn Hóa Nga Tại Hà Nội

Phản ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp chất cơ học, bí quyết phân tử cùng phương pháp cấu tạoĐề kiểm tra 15 phút ít – Chương thơm IV – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) – Cmùi hương IV – Hóa học tập 11ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA 11CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NOBài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Luyện tập ankan cùng xicloankanBài 28. Bài thực hành thực tế số 3 : Phân tích định tính ngulặng tố. Điều chế với đặc thù của metanĐề bình chọn 15 phút – Cmùi hương V – Hóa học 11Đề soát sổ 45 phút ít (1 tiết) – Chương thơm V – Hóa học tập 11CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NOBài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken và AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và đặc điểm của etilen và axetilenĐề kiểm tra 15 phút ít – Cmùi hương VI – Hóa học tập 11Đề chất vấn 45 phút ít (1 tiết) – Chương thơm VI – Hóa học tập 11CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBONBài 35. Benzen với đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề bình chọn 15 phút ít – Chương thơm VII – Hóa học 11Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương VII – Hóa học 11CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOLBài 39. Dẫn xuất halogene của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất haloren, ancol cùng phenolBài 43. Bài thực hành thực tế 5: Tính hóa học của etanol, glixerol với phenolĐề bình chọn 15 phút ít – Chương VIII – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) – Chương VIII – Hóa học tập 11CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLICBài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành thực tế 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylicĐề bình chọn 15 phút – Chương IX – Hóa học tập 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương IX – Hóa học 11