Quản lý lý lịch khoa học, đề xuất nhiệm vụ KHCN, Quản lý tiền độ nhiệm vụ KHCN, các Đề tài đã hoàn thành, Quản lý nhà khoa học, hội đồng, công trình khoa học đã công bố,…

Đang xem: Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học

*

. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

Stt

Phân hệ

Mô tả

1.

Quản lý nhà khoa học, chuyên gia

· Quản lý danh sách nhà khoa học

· Thêm, sửa, xóa lý lịch khoa học nhà khoa học

· Gửi đề xuất

· Chọn nhà khoa học làm chuyên gia

· Hiển thị danh sách chuyên gia

· Thêm, sửa, xóa thông tin chuyên gia

· Xuất dữ liệu danh sách nhà khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

2.

Quản lý đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học

· Quản lý danh sách đề xuất

· Lọc thông tin danh sách đề xuất

· Xuất dữ liệu danh sách đề xuất

· Xem, sửa, xóa thông tin đề xuất theo nhiều cấp

· Chọn hội đồng đánh giá

· Xác nhận sửa chữa theo yêu cầu hội đồng

· Gửi thuyết minh đề xuất nghiên cứu khoa học

· Tự động hiển thị và chuyển trạng thái đề xuất

· Đính kèm tài liệu liên quan

3.

Quản lý đề tài, dự án khoa học mới

· Quản lý danh sách đề tài khoa học mới

· Lọc thông tin danh sách đề tài khoa học mới

· Xuất dữ liệu danh sách đề tài mới

· Xem, sửa, xóa thông tin đề tài mới

· Chọn hội đồng đánh giá về kỹ thuật

· Chọn hội đồng thẩm định kinh phí

· Xác nhận sửa chữa theo yêu cầu của hội đồng

· Ký hợp đồng

· Hiển thị và chuyển trạng thái tự động

· Đính kèm tài liệu liên quan

4.

Quản lý đề tài, dự án đang thực hiện

· Quản lý danh sách đề tài khoa học

· Lọc thông tin danh sách đề tài khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách đề tài

· Xem thông tin chi tiết đề tài

· Đề xuất thay đổi về thời gian, nội dung, kết quả, kinh phí thực hiện đề tài

· Xác nhận thay đổi

· Nghiệm thu cấp cơ sở/sơ bộ

· Nghiệm thu chính thức/cấp bộ

· Hiện thị và chuyển trạng thái đề tài

· Đính kèm tài liệu liên quan

5.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2018, Điểm Chuẩn Trường Đh Bách Khoa Hà Nội Năm 2018

Quản lý hội đồng

· Quản lý danh sách hội đồng

· Thêm, sửa, xóa thông tin hội đồng

· Lọc danh sách hội đồng

· Xuất dữ liệu danh sách hội đồng

· Chọn đề xuất/đề tài cho hội đồng đánh giá

· Cập nhật kết quả đánh giá của hội đồng (đánh giá nhanh

· Tạo phiếu đánh giá (đánh giá qua phiếu)

· Tự động tổng hợp kết quả từ phiếu đánh giá

· Cập nhật thông tin nghiệm thu

· Đính kèm tài liệu liên quan

6.

Quản lý đề tài theo quy trình đơn giản

· Quản lý danh sách đề tài theo quy trình đơn giản

· Quản lý danh sách đề tài khoa học

· Lọc thông tin danh sách đề tài khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách đề tài

· Xem, sửa, xóa thông tin chi tiết đề tài

· Quản lý trạng thái đề tài

· Đính kèm tài liệu liên quan

7.

Quản lý đề tài đã hoàn thành ngoài quy trình

· Quản lý danh sách đề tài theo quy trình đơn giản

· Quản lý danh sách đề tài khoa học

· Lọc thông tin danh sách đề tài khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách đề tài

· Xem, sửa, xóa thông tin chi tiết đề tài

· Đính kèm tài liệu liên quan

8.

Thống kê, báo cáo

· Thống kê theo trạng thái

· Thống kê theo đơn vị

· Thống kê theo lĩnh vực

· Thống kê theo cấp quản lý

· Xuất dữ liệu thống kê

· Xuất mẫu biểu sẵn các văn bản liên quan đề tài

9.

Bài báo khoa học đã công bố

· Quản lý danh sách bài báo khoa học

· Thêm, sửa, xóa thông tin bài báo khoa học

· Lọc thông tin danh sách bài báo khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách bài báo khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

10.

Quản lý đơn vị, phòng ban

· Quản lý danh sách phòng ban

· Thêm, sửa, xóa phòng ban theo nhiều cấp

· Hiển thị danh sách nhân sự trong phòng ban

· Gửi đề xuất NVKH

11.

Xem thêm: Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Gồm Những Môn Nào ? Ngành Nào ? Sau Này Làm Nghề Gì?

Trang cá nhân

· Xem chi tiết lý lịch khoa học bản thân

· Gửi đề xuất nhiệm vụ KHCN

· Quản lý thông tin đề tài dự án KHCN của bản thân

12.

Quản trị hệ thống

· Quản lý danh sách tài khoản người dùng

· Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

· Lọc danh sách người dùng

· Thiết lập lại mật khẩu người dùng

· Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

II. Lý do chọn phần mềm quản lý nhân sự của RNET Việt Nam

2.1 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công.2.2 Môi trường và nền tảng phát triển – Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online- Hệ điều hành: Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008 server- Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB… – Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v. – Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.52.3. Tính mở và tính khả chuyển – Hệ thống được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết. – Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML… 2.4. Giao diện – Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web; – Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt, – Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.2.5. Dữ liệu – Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF…- Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học. – Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày… dễ dàng trong hệ thống. 2.5. Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống – Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.- Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng – Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó. – Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)- Bảo mật: – Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn. – Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request) – Đã kiểm tra , phòng chống tấn công cookie. – Đã kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.- – Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound) 2.5. Chế độ bảo hành:- RNET Việt Nam Cam kết bảo hành sản phẩm trong 1 năm sử dụng- Hỗ trợ tối đa cho đơn vị sử dụng trong lúc vận hành, khai thác phần mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *