NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGHIÊN CỨU KHGD CÔNG NGHỆ KIẾM $ ONLINE GIẢI TRÍ ONLINE
Phương pháp thực nghiệm khoa học trong nghiên cứu khoa học giáo dục còn gọi làphương pháp thực nghiệm sư phạm.

Đang xem: Phương pháp thực nghiệm khoa học

Thực nghiệm sư phạm là phương pháp thu nhận thôngtin về sự thay đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của các đốitượng giáo dục do nhà khoa học tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiểnvà đã được kiểm tra.
Thực nghiệm sư phạm là phương pháp đặc biệt cho phép tácđộng lên đối tượng nghiên cứu một cách chủ động, can thiệp có ý thức vào quá trìnhdiễn biến tự nhiên để hướng quá trình ấy diễn ra theo mục đích mong muốn của nhànghiên cứu.
– Thực nghiệmkhoa học được tiến hành xuất phát từ một giả thuyết hay một phỏng đoán về mộthiện tượng giáo dục, để kiểm tra, chứng minh tính chân thực của giả thuyết. Thựcnghiệm thành công sẽ góp phần tạo nên một lí thuyết mới.
– Kế hoạch thựcnghiệm đòi hỏi phải miêu tả hệ thống các biến số quy định diễn biến của hiện tượnggiáo dục theo một chương trình. Đây là những biến số độc lập có thể điều khiểnvà kiểm ra được.

Xem thêm: ✓ Sách Giáo Khoa Hình Học 12 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12

– Theo mục đíchkiểm tra giả thuyết, thực nghiệm được chia thành 2 nhóm: Nhóm thực nghiệm vànhóm đối chứng. Hai nhóm này được lựa chọn ngẫu nhiên và có trình độ tương đương, thực hiện trong cùng điều kiện môi trường cơ sở vật chất, nội dung dạy, thời gian dạy.
+ Nhóm thựcnghiệm: được tổ chức thực nghiệm bằng tác động của những biến số độc lập để xemxét sự diễn biến của hiện tượng có theo giả thuyết không.
Để xử lý số liệu khoa học có nhiều cách thực hiện như dùng phương pháp toán xác suất thống kê, phần mềm Excel hoặc phần mềm SPSS,…

Xem thêm: Ý Tưởng Khoa Học Của Học Sinh, Những Sáng Chế Hay Của Học Sinh, Sinh Viên

Kết quả thực nghiệm được xử lý để phân tích và đánh giá định lượngnhằmxác định tính khoa học, tính khả thi và hiệu quả của đề xuất khoa học. Trên cơ sở đó kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra.
Người đăng:Thanhcotivào lúc17:50

*
*

*

orcid.org/0000-0003-4090-0161

Lưu trữ Blogtháng mười một (1)tháng tư (3)tháng hai (1)tháng mười một (1)tháng năm (2)tháng ba (2)tháng một (3)tháng mười (12)tháng chín (21)tháng tám (19)tháng bảy (19)tháng sáu (8)tháng năm (6)tháng tư (3)tháng ba (2)tháng hai (1)tháng một (11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *