Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.28 KB, 2 trang )

Đang xem: Phương pháp so sánh trong nghiên cứu khoa học

Nội dungPhương pháp nghiên cứu khoa họcTên phương phápPP nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp nghiên cứu thực tiễnPhân tích và tổng hợp lý thuyếtPhân loạI hệ thống hóa lý thuyếtMô hình hóaPP quan sát sư phạmPP điều tra giáo dục PP phân tích tổng
kết kinh nghiệm giáo dụcPP chuyên gia PP thí nghiệmQS trực tiếpQS gián tiếpĐiều tra cơ bảnTrưng cầu ý kiếnTrong phòng thí nghiệmTại hiện trườngÁp dụngĐược sử dụng trong tình huống phải tìm hiểu các thông tin về đối tượng nghiên cứu được lưu trữ trên tài liệu.Là phương pháp tri giác cho nên nó phù
hợp để sử dụng trong tình huống cần tìm các dấu hiệu đặc trưng hay những quy luật vận động và phát triển của đối tượng.Được sử dụng trong trường hợp cần khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố, trình độ phát triển, những đặc điểm về mặt định tính và định lượng của các đối tượng cần nghiên cứu.Được sử dụng trong tình huống muốn xem xét lại những thành quả của hoạt động thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích cho thực tiễn và cho khoa họcĐược sử dụng trong tình huống triển khai
nghiên cứu cần tiết kiệm về thời gian, sức lực, tài chính. Thường được sử dụng trong các môn khoa học thí nghiệm (Sinh học, hóa học, vật lý…)Các B1: Nghiên cứu, B1: Xác định đối B1: Xây dựng kế B1: Chọn điển hình B1: Xác định vấn đề B1: Xây dựng và thiết kế bước tiến hànhthu thập tài liệuB2: Phân loại và mã hóa tài liệuB3: Tiến hành phân tích và tổng hợp các tài liệu thu đượcB4: Viết kết quả nghiên cứu dưới dạng đề tài khoa họctượng và mục đích quan sát;B2: Xác định nội dung và phương pháp quan sátB3: Lập phiếu quan sát và kế hoạch quan sát;
B4: Tiến hành quan sát;B5: Ghi chép mọi diễn biến của đối tượng quan sátB6: Xử lý tài liệu từ đó đưa ra thông tin khái quát về đối tượnghoạch điều tra;B2: Xây dựng các mẫu phiếu điều tra với các thông số, các chỉ tiêu cần làm sáng tỏ;B3: Chọn mẫu điều tra đại diện cho số đông;B4: Tiến hành điều tra;B5: Xử lý tài liệu;tốt hoặc xấu trong thực tiễn.B2: Mô tả sự kiệnB3: Khôi phục lại sự kiện bằng mô hình lý thuyết.B4: Phân tích sự kiện (nguyên nhân, điều kiện, hiệu
quả…)B5: Hệ thống hóa sự kiệnB6: Sử dụng trí tuệ tập thể để phân tích diễn biến sự kiện.B7: Viết thành văn bản tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệmcần hỏi chuyên gia;B2: Xây dựng phiếu lấy ý kiến (phiếu phỏng vấn) chuyên gia;B2: Lựa chọn và mời chuyên gia;B3: Tiến hành lấy ý kiến chuyên gia;B4: Xử lý, tổng hợp ý kiến thu thập được từ chuyên giaquy trình thí nghiệmB2: Tiến hành thao tác thí nghiệm theo quy trình đã thiết kế;B3: Phát hiện các tri thức khoa học từ thí nghiệm;B4: Xử lý kết quả thu được, xây dựng luận điểm khoa

Xem thêm: Viện Vật Lý Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa Đhqg, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

*

phương pháp nghiên cứu khoa học 10 1 20

*

phương pháp nghiên cứu khoa học 71 522 5

*

Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực 19 748 3

*

phuong phap nghien cuu khoa hoc 4 450 1

*

Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực 19 611 0

Xem thêm: Top 41 Website Bán Khóa Học &Quot;Chuyện Ấy&Quot;, Học Online Tại Gitiho

*

vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng dịch vụ “sổ liên lạc điện tử” 24 964 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *