Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về nghiên cứu và lý thuyết khoa học, dự án kinh doanh và nghiên cứu, nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng, vai trò của nghiên cứu hàn lâm trong thực tiễn, phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Đình Thọ Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế TPHCM Nghiên cứu và lý thuyết khoa học Nghiên cứu khoa học  Nghiên cứu?  Nghiên cứu khoa học?  Nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 3 Dự án kinh do

Thể loại Tài liệu miễn phí Báo cáo khoa học

Số trang 24

Loại tệp PPT

Kích thước 0.25 M

Tên tệp

Phương phápnghiên cứu khoa học Nguyễn Đình Thọ Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế TPHCMNghiên cứu vàlý thuyết khoa họcNghiên cứu khoa học Nghiên cứu? Nghiên cứu khoa học? Nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 3Dự án kinh doanh và nghiên cứu Dự án kinh doanh ⇒ giải quyết vấn đề về QTKD Dự án nghiên cứu: Thiết kế và thu thập dữ liệu:  Nghiên cứu ứng dụng: Giải quyết vấn đề trong thực tiễn QTKD  Nghiên cứu hàn lâm: Giải quyết vấn đề về tri thức khoa học trong QTKD Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 4Dự án KD: Giải quyết vấn đề về QTKD Xác định vấn đề kinh doanh Cơ sở lý thuyết Các Giải quyết vấn đề giải pháp Nghiên cứu (thu thập thông tin) Hiệu quả? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 5Phương pháp nghiên cứu khoa học  Định tính hay định lượng?  Khám phá, mô tả hay nhân quả?  Suy diễn hay qui nạp?  Xây dựng hay kiểm định lý thuyết khoa học? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 6Nghiên cứuhàn lâm và ứng dụng Ví dụ minh hoạNghiên cứu hàn lâm và ứng dụng • Công ty Thái Tuấn phải phân bổ ngân sách quảng cáo qua các phương tiện truyền thông đại chúng như thế nào để có thể thông tin cho thị trường mục tiêu của mình hiệu quả Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 8Nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng • Quảng cáo trên truyền hình làm thay đổi lòng tin về thương hiệu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng ở mức độ nào? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 9Nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng • Các công ty trong ngành mỹ phẩm nên phân bổ ngân sách quảng cáo của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 10Lý thuyết khoa họcLý thuyết khoa học  Là một tập những khái niệm, định nghĩa và giả thuyết trình bày có hệ thống thông qua các mối quan hệ giữa các khái niệm, nhằm mục đích giải thích và dự báo các hiện tượng khoa học (Kerlinger 1986: 9) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 12 Thành phần của lý thuyết khoa học Giới hạn: Giả thuyết về giá trị, thời gian và không gianKhả năng tổng quát hóa Giả thuyết Khái niệm lý thuyết Khái niệm nghiên cứu nghiên cứu Giả thuyết Biến kiểm định Biến quan sát quan sát Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 13Suy diễn và qui nạp: vòng Wallace Lý thuyết Suy diễnTổng quát hóa Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết Quy nạp Quan sát Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 14Xây dựng vs kiểm định lý thuyết khoahọc Phương pháp Mục đích ĐỊNH TÍNH Xây dựng QUY NẠP Định lượng lý thuyết khoa học ĐỊNH LƯỢNG Kiểm định SUY DIỄN Định tính lý thuyết khoa học Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 15Khám phá vs kết luận vấn đề kinh doanh Phương pháp Mục đích ĐỊNH TÍNH Khám phá QUY NẠP Định lượng vấn đề kinh doanh ĐỊNH LƯỢNG Kết luận SUY DIỄN Định tính vấn đề kinh doanh Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 16Qui trình nghiên cứu Mục tiêu Mô hình Cơ sở nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết Báo cáo Thiết kế Thực hiện kết quả nghiên cứu nghiên cứuHãy cho biết nội dung và mối quan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ này? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 17 Phương pháp luận NCKHTạo ra tri thức khoa học bằng những cách thức nào Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 18Phương pháp luận NCKH QUY NẠP SUY DIỄN Định tính Định lượng Xây dựng LÝ THUYẾT Kiểm định Quá trình KHOA HỌC Phương sai (process (variance theorizing) theorizing) Phối hợp (triangulation ─mixed methodology) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 19Xây dựng và kiểm định LTKH• Qui nạp (induction)–định tính (định lượng): xây dựng lý thuyết khoa học (grounded theory– process theorizing)• Suy diễn (deduction)–định lượng (định tính): xây dựng lý thuyết khoa học dựa vào lý thuyết và kiểm định nó bằng định lượng (variance theorizing) hoặc định tính• Kết hơp (mixed methodology)–định tính + định lượng: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học với nhiều dạng dữ liệu khác nhau Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 20
Thạc sĩ – Tiến sĩ – Cao học Công nghệ thông tin Kinh tế – Thương mại Tài chính – Ngân hàng Kiến trúc – Xây dựng Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí – Chế tạo máy Công nghệ – Môi trường Báo cáo khoa học Quản trị kinh doanh Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông – Lâm – Ngư Y khoa – Dược

© 2021 – thietbihopkhoi.com

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tài liệu miễn phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu , được thu thập từ các nguồn trên mạng internet … nếu tài liệu nào vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu, xin cảm ơn độc giả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *