*

*

Chọn Website… Bộ GD&ĐT Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức Phòng Công tác sinh viên Phòng Đào tạo Phòng Hành chính – Tổng hợp Phòng Kế hoạch tài chính Phòng Tổ chức – Cán bộ Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG-HCM Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

*

1. Lịch sử hình thành

2. Chức năng: Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế họach, tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

Đang xem: Phòng quản trị thiết bị đại học bách khoa

3. Nhiệm vụ :Là đơn vị đầu mối soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất theo qui hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các vật kiến trúc khác trong phạm vi khuôn viên của Trường quản lý.

Soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch: triển khai thi công các công trình xây dựng và công tác sửa chữa trong Trường theo qui định hiện hành. Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

Quản lý, điều phối các phương tiện, trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Trường được sử dụng có hiệu quả nhất

Mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo qui định hiện hành. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm.

Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường. Thực hiện vệ sinh công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Xem thêm: Giả Kim Thuật: Ngành Khoa Học Huyền Bí Ở Ấn Độ Thời Cổ Đại, Người Đàn Ông Vẫn Sống 5

Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy ( máy tính, máy chiếu, micro .. ); quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.

Quản lý, điều hành việc sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Lập kế hoạch sửa chữa và thông báo kịp thời về việc sửa chữa phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các đơn vị trong trường.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các kỳ thi tuyển sinh quốc gia.

Xem thêm: Mẫu Dự Trù Kinh Phí Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Phân Hiệu

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *