*

Đang xem: Phòng quản lý nghiên cứu khoa học

*

Giới thiệuĐề tài Cấp Bộ Cấp TrườngHội thảoTọa đàm Sinh hoạt khoa học bộ môn 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018Sản phẩm NCKH Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niênVăn bản – Quy định Đề tài cấp Bộ trở lên Đề tài cấp Trường Nhóm công bố quốc tế Nhóm nhà khoa học điển hình Hội thảo Sinh hoạt khoa học bộ môn Thẩm định GT và sách xuất bản phục vụ đào tạo NCKH sinh viên Kê khai giờ NCKH Kê khai CBQT và Tham dự HTQT nhận hỗ trợPhần mềm NCKHUseful Links

*

*

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô thuộc dự án Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học (SAHEP)
Cafef.vn: GS.TS Trần Thọ Đạt: Cần bổ sung thêm một số đối tượng hỗ trợ trong gói an sinh xã hội lần 2
Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế về Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh “Phát triển Logistics Thành phố Hồ Chí Minh kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”

Xem thêm: Ngành Khoa Học Xã Hội Tiếng Anh Là Gì ? Môn Học Xã Hội Tiếng Anh Là Gì

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế “Bảo vệ người tiêu dùng tài chính – Thực tiễn và đề xuất chính sách đối với Việt Nam”
Thông báo Về việc đào tạo sử dụng Bộ cơ sở dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô và Bộ dữ liệu phân tích chứng khoán
Thông báo Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2021-2025
Giấy mời viết bài Hội thảo Quốc tế lần thứ tư “CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH – 4th CIEMB 2021″
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia: “Quán triệt văn kiện của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thế giới thay đổi”

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Tâm Lý Học Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Năm 2020

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế “9th International Conference on Emerging Challenges: BUSINESS TRANSFORMATION AND CIRCULAR ECONOMY”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *