Hệ thống tác nghiệpQuản lý – Điều hànhQuy định tài chínhĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGTổ chức đoàn thểCông đoànGiới thiệu tổ chức Công đoànWebsite đơn vị

Đang xem: Phòng Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường

*

University of Languages and International Studies – Vietnam National University,Hanoi

*

University of Languages and International Studies – Vietnam National University,Hanoi

Xem thêm: Điểm Chuẩn Khoa Y Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Điểm Chuẩn Khoa Y

*

*
Phòng 310, 311, 312 tòa nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
*
024-62532957
*
*
dhnganhn

Xem thêm: Trường Đại Học Kiến Trúc Cần Thơ, Trường Đại Học Kiến Trúc Tp

gmail.com

*
PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân TS. Dương Anh Chiến
Phụ trách Phòng Phó Trưởng Phòng

*

Phòng Khoa học – Công nghệ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ của Trường.

*

Tham mưu xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ của Trường, tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu, các chương trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu các cấp. Xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án đầu tư về khoa học và công nghệ.Tổ chức xây dựng các văn bản, các quy định, quy chế về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cán bộ Nhà trường.Quản lí và hỗ trợ hoạt động của các chương trình, và đề tài nghiên cứu: Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH. Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.Quản lí Tạp chí “Nghiên cứu nước ngoài” trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; tổ chức biên tập, bình duyệt, in và phát hành các ấn phẩm khoa học của Trường.Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp của Trường; tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của Trường.Tổ chức nghiệm thu, xuất bản sách chuyên khảo sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học.Làm đầu mối tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên hệ chính quy.Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các kết quả NCKH và công nghệ thông tin trong dạy – học ngoại ngữ, sử dụng hệ thống học liệu phục vụ đào tạo và NCKH. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH của các đơn vị và cán bộ trong Trường.Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trong việc xây dựng và quản lý hồ sơ khoa học của cán bộ trong Trường.Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch và sử dụng ngân sách khoa học công nghệ.Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển và các đơn vị hữu quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình về khoa học và bồi dưỡng khoa học với nước ngoài.Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học trong và ngoài Trường.Chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ được ký thông báo nội bộ và kết luận các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của Hiệu trưởng.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

*

Xây dựng và tổ chức triển khai thành công nhiều đề tài cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN.Tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc gia và hội thảo quốc tế, điển hình là Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”; Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN” với sự tham gia của nhiều đại biểu từ 9 nước ASEAN; Phối hợp với Quĩ One Asia làm đầu mối tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế “One Asia Convention Hanoi 2018 – Hope for the Future” với sự tham gia của hơn 500 đại biểu quốc tế từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.Tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, một số công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp bộ và cấp ĐHQGHN. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức thành công Ngày hội FIRE 1, FIRE 2 và FIRE 3.Tổ chức thành công các buổi tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ toàn Trường.Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động. Tạp chí đã được một số Hội đồng chức danh giáo sư ngành/ liên ngành giữ nguyên điểm số trong Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm.Nhóm nghiên cứu khảo thí tiếp tục hoạt động hiệu quả dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Khảo thí. Các sản phẩm VSTEP đã được chuyển giao và được Bộ GD-ĐT chính thức sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *