+ Điện thoại: Tổng đài 02438692115 (các máy lẻ 103, 105, 106, 109, 116); 0243 8682305 (Tiến sĩ)

Chương trình đào tạo quốc tế

thietbihopkhoi.com

II. Sứ mạng:

Quản lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp các đơn vị chuyên môn xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giảng viên, sinh viên nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học.Bạn đang xem: Phòng đào tạo đại học bách khoa hà nội

III. Mục tiêu:

Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm;

Cải thiện tiến bộ học tập của sinh viên, tăng tỉ lệ tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn;

Nâng cao hiệu quả tổ chức đào tạo, tăng nguồn thu học phí và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực đào tạo;

Tăng cường gắn kết đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;

Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ cán bộ, sinh viên và phụ huynh;

Tăng cường hội nhập, quốc tế hóa các chương trình đào tạo.

Đang xem: Phòng đào tạo đại học bách khoa hà nội

IV. Nhiệm vụ:

Xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy chế đào tạo, quy định tổ chức và quản lý đào tạo nhằm đảm bảo hệ thống đào tạo vận hành hiệu quả và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật;

Quản lý và hướng dẫn quy hoạch, phát triển ngành và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội theo chiến lược phát triển Trường và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế;

Lập và quản lý kế hoạch đào tạo hệ chính quy, tối ưu hóa sử dụng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất trong công tác đào tạo; quản lý và hỗ trợ sinh viên đăng ký học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên thực hiện chương trình đào tạo;

Thúc đẩy đổi mới phương pháp và công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm và tận dụng những tiến bộ công nghệ mới nhất;

Quản lý cơ sở dữ liệu và quá trình học tập của sinh viên hệ chính quy, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

Quản lý dữ liệu học phí và tổ chức triển khai công tác thu học phí đào tạo hệ chính quy;

Tổ chức thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo, lấy ý kiến đánh giá và phản hồi của người học về chất lượng dạy và học;

Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai các dự án hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo hệ chính quy;

Hỗ trợ các đơn vị quy hoạch, xây dựng và phát triển các nguồn lực, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

V. Nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng

Nguyễn Đắc Trung

Trưởng phòng

C1-203 / (024) 38692117

trung.nguyendacthietbihopkhoi.com

Phụ trách chung và chủ trì các mảng công việc:

Quản lý nhân sự; xây dựng kế hoạch đào tạo, các đề án phát triển đào tạo; dự thảo văn bản quản lý, quy định, quy chế; quản lý văn bằng chứng chỉ; đảm bảo chất lượng đào tạo; tài chính.

Nguyễn Vũ Thắng

Phó Trưởng phòng

C1-202B / (024) 38682371

thang.nguyenvuthietbihopkhoi.com

– Xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập chung; lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu và tổ chức đăng ký học tập cho đào tạo đại học.

– Trực tiếp điều hành hoạt động của Văn phòng chương trình đào tạo quốc tế.

– Hỗ trợ, giám sát các chương trình ELITECH, các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài và đào tạo ngoại ngữ.

Xem thêm: Mã Trường Khoa Học Tự Nhiên, Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Nguyễn Xuân Tùng

Phó Trưởng phòng

C1-201 / (024) 38682305

tung.nguyenxuanthietbihopkhoi.com

– Phụ trách tổng hợp, phân loại, xử lý kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp đại học.

– Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình, giáo trình; đổi mới phương pháp giảng dạy.

– Quản lý, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin quản lý đào tạo.

– Tổng hợp dữ liệu về đào tạo, học phí và khối lượng giảng dạy.

PGS.TS. Dương Ngọc Khánh

Phó trưởng phòng

C1-313

khanh.duongngocthietbihopkhoi.com

– Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học tập cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Xem thêm: Trung Tâm Thông Tin Và Thống Kê Khoa Học Và Công Nghệ, Sở Khoa Học & Công Nghệ Bình Dương

– Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình đào tạo liên kết quốc tế trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *