Nội Quy

Website thietbihopkhoi.com là sân nghịch giải trí cho những người yêu technology và con kiến thức. Là nơi đem đến những gọi biết, các tin tức mới nhất về technology điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những chiến thắng kỹ thuật new nhất. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc bọn họ sẽ :
Không bàn vấn đề liên quan tiền đến chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm vị trí trao đổi giao thương mua bán các thành phầm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài xích phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là chế tạo của bạn..