Website thietbihopkhoi.com là sân chơi giải trí cho những người yêu công nghệ và kiến thức. Là nơi mang đến những hiểu biết, những tin tức mới nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông và thông tin cho nhau những thành tựu kỹ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :
Không bàn vấn đề liên quan đến chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm nơi trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài phải có nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của bạn..

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *