Nghiên cứu

Toàn văn các báo cáo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cũng như các tổ chức khác về chủ đềLGBT. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, chuyên sâu, thích hợp cho các sinh viên, nghiên cứu sinh hoặc những người đang cần tìm hiểu chuyên sâu về cộng đồng LGBT cho công việc của mình.

Đang xem: Nghiên cứu khoa học về hôn nhân đồng giới

Lưu ý, bản tải về có thể khác so với hình minh họa và bản in thực tế. Để có được bản in hoàn chỉnh, xin liên hệ với iSEE. (lgbt

*

Phân tích bối cảnh phong trào LGBTI tại Việt Nam

Báo cáo phân tích về bối cảnh thế giới, bao gồm phân tích về luật nhân quyền quốc tế, không gian xã hội dân sự, nguồn tài trợ, tác động của COVID-19, v.v. Báo cáo cũng phân tích về phong trào LGBTI ở Việt Nam, bao gồm lịch sử, bối cảnh hiện tại, các hoạt động vận động chính sách và đưa ra phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT).

*

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ LÃNG MẠN CỦA NGƯỜI VÔ TÍNH TẠI VIỆT NAM

Nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng xây dựng mối quan hệ lãng mạn của người vô tính trên ba phương diện chính: tình yêu, tình dục và hôn nhân, đồng thời phân tích những định kiến, hành vi phân biệt đối xử đối với người vô tính. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính với 35 người tham gia phỏng vấn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

*

Tác động của covid-19 tới cuộc sống và nhu cầu của người lgbti+

Báo cáo nghiên cứu định lượng tìm hiểu ảnh hưởng của COVID-19 tới thu nhập, công việc, gia đình, sức khỏe, tiếp cận y tế và thăm dò nhu cầu nhận hỗ trợ của người LGBTI+ tại Việt Nam. Kết quả cho thấy COVID-19 đã mang lại những thay đổi ở mức độ nhẹ hoặc trầm trọng khác nhau với mỗi nhóm bản dạng, cũng như với các đặc thù khác nhau của họ.

*

GIÁO VIÊN NÓI TÔI BỊ BỆNH: NHỮNG RÀO CẢN ĐỐI VỚI QUYỀN GIÁO DỤC CỦA THANH THIẾU NIÊN LGBT Ở VIỆT NAM

Báo cáo nghiên cứu về tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực đối với thanh thiếu niên LGBT trong trường học. Báo cáo cho thấy việc các thông tin không chính xác về xu hướng tính dục và bản dạng giới ở vẫn còn phổ biến ở Việt Nam đang góp phần gia tăng tình trạng bắt nạt và cô lập thanh thiếu niên LGBT.

quan điểm xã hội về hôn nhân đồng giới: nghiên cứu định tính tại hà nội và thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu định tính trên một số lượng mẫu nhỏ với mục đích tìm hiểu các luồng quan điểm đại chúng xung quanh vấn đề hợp pháp hôn nhân đồng giới. Nghiên cứu nhằm phục vụ công tác xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức của xã hội một cách hiệu quả.

Sống chung cùng giới: tình yêu và quan hệ chung sống của người đồng tính, song tính và chuyển giới

Nghiên cứu tìm hiểu quan niệm và kỳ vọng của người LGBT ở Việt Nam về tình yêu và sống chung cùng giới, trải nghiệm thực tế sống chung cùng giới cũng như nhu cầu hình thành quan hệ hôn nhân của họ.

Bức Bối Giới – xuất hiện, tồn tại và lưu dấu trong đời sống Người Chuyển Giới

Nghiên cứu định tính nhằm mô tả trải nghiệm của nhóm Người Chuyển Giới trưởng thành – những người sống chung với tình trạng căng thẳng, bức bối có liên quan đến vấn đề về giới. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số nguyên nhân, ảnh hưởng của bức bối giới cũng như các chiến lược đối phó mà cộng đồng Người Chuyển Giới đã áp dụng để giảm thiểu và đối mặt với bức bối giới.

Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở việt nam

Nghiên cứu, thông qua phương pháp điều tra trực tuyến và phỏng vấn sâu, tìm hiểu về trải nghiệm tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm sự dụng hoocmon và phẫu thuật của người chuyển đổi giới tính, cũng như các nhu cầu về y tế, tâm lý và pháp luật của cộng đồng người chuyển giới nói chung.

Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về pháp luật chuyển đổi giới tính và bài học cho việt nam

Phối hợp cùng Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tập hợp 10 bài viết về kinh nghiệm và thực hành về pháp luật chuyển đổi giới tính của một số quốc gia trên thế giới, từ đó làm tiền đề nhằm đóng góp cho quá trình xây dựng Luật Chuyển giới tại Việt Nam.

người lgbt trong con mắt công chúng: lắng nghe các quan điểm trái chiều để xây dựng chiến lược truyền thông vì quyền lgbt

Nghiên cứu định tính này nhằm tìm hiểu quan điểm của công chúng về người LGBT, phong trào LGBT và quyền LGBT thông qua những thảo luận xoay quanh sự việc iSEE và ICS gửi thư ngỏ phản đối chương trình Táo Quân.

“Ứng xử với người khác”: quan điểm của cộng đồng dân tộc thiểu số về người có xu hướng tính dục và bản dạng giới thiểu số

Nghiên cứu tìm hiểu về quá trình “định nghĩa” và “dán nhãn“, cũng như sự hiện diện và ghi nhận của người thiểu số tính dục/bản dạng giới trong văn hoá, truyền thống và phong tục của người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm hiểu về quan điểm, thái độ và cách ứng xử của cộng đồng đối với họ, cũng như ảnh hưởng của quá trình tiếp biến văn hóa với những quan điểm, thái độ này.

Báo cáo về phân biệt đối xử dựa trên bản dạng giới trong tuyển dụng lao động tại Đông Nam Á

Báo cáo của Mạng lưới Người chuyển giới châu Á – Thái Bình Dương về những phân biệt đối xử mà người chuyển giới phải đối mặt trong quá trình tuyển dụng.

Báo cáo về tình trạng của cộng đồng lgbti tại việt nam – upr chu kì 3

Báo cáo của iSEE về thực trạng của cộng đồng LGBTI tại Việt Nam cho chu trình Kiểm điểm Định kì Phổ quát (UPR) lần thứ 3, bao gồm phân tích về khung pháp lý, các quyền dân sự, chính trị, xã hội và kinh tế.

Báo cáo nhóm về tình trạng của cộng đồng lgbti tại việt nam – upr chu kì 3

Báo cáo của nhóm làm việc về quyền LGBTI trong chu trình Kiểm điểm Định kì Phổ quát (UPR) lần thứ 3 về tình trạng của người LGBTI tại Việt Nam.

Bối cảnh phong trào LGBT tại việt nam

Phân tích bối cảnh, khung pháp lý, tình trạng cộng đồng và các yếu tố xã hội, văn hoá ảnh hưởng đến sự phát triển của phong trào LGBT tại Việt Nam

cha mẹ chấp nhận và lên tiếng ủng hộ quyền của con là người LGBT: những yếu tố tác động

Nghiên cứu thực hiện trên 22 cha mẹ về thái độ của các phụ huynh có con là người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy những tình cảm cảm xúc, thái độ phản đối và chấp nhận, lên tiếng và không lên tiếng bảo vệ con cũng như những nhân tố tác động đến thái độ của họ, hướng tới các biện pháp hỗ trợ tâm lí cho cha mẹ có con là LGBT, tăng cường vai trò của các cha mẹ trong phong trào vận động quyền của con mình nói riêng và quyền của cộng đồng LGBT nói chung.

“Hướng tới môi trường học đường an toàn, bình đẳng và hoà nhập”: Báo cáo nghiên cứu bạo lực học đường trên cơ sở giới tại Việt Nam

Thực hiện bởi UNESCO, báo cáo khảo sát trải nghiệm bạo lực học đường dựa trên cơ sở giới của học sinh tại Việt Nam, các biện pháp phòng tránh đang được áp dụng từ phía nhà trường và cung cấp các khuyến nghị cho can thiệp và nghiên cứu chuyên sâu.

Xem thêm: Download Khóa Học Trên Edumall Bằng Tool Download Edumall, Tool Tải Khóa Học Trên Edumall, Tool Tải Khóa Học

SỐNG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH: Nghiên cứu tại hà nội, huế và tp hồ chí minh về công khai xu hướng tính dục

Nghiên cứu định tính về trải nghiệm với việc công khai xu hướng tính dục nhằm: Mô tả lại những trải nghiệm về công khai xu hướng tính dục của LGBT trẻ tuổi ở Việt Nam để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho những người đang trong giai đoạn cân nhắc lựa chọn công khai.

“Có phải bởi vì tôi là LGBT?”: Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam

Báo cáo vềthực trạng phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục, bản dạng giới hướng tới người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam, những tấn công bạo lực và trình báo bạo lực, qua đó tìm hiểu về nhu cầu của người LGBT về cơ chế giải quyết phân biệt đối xử tại Việt Nam. Các phân biệt đối xử được khảo sát và phân tích toàn diện trên nhiều khía cạnh: gia đình, trường học, việc làm, y tế, thuê nhà, nơi công cộng, dịch vụ công…

Quyền nuôi con nuôi của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam

Báo cáo khảo sát về những thực trạng và khó khăn của các cặp đôi cùng giới nói riêng, và người LGBT nói chung trong việc nhận nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam.

Là người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Châu Á: Báo cáo Quốc gia Việt Nam

Báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về tình hình, thực trạng của cộng đồng LGBT tại Việt Nam tính đến năm 2013, tổng hợp dựa trên kết quả thảo luận của Đối thoại quốc gia về cộng đồng LGBT Việt Nam. Báo cáo tập trung vào 5 vấn đề lớn: lao động, giáo dục, y tế, gia đình và chính sách. Từ đó đưa ra các chiến lược then chốt và gợi ý cho việc phát triển tổ chức, xây dựng năng lực cho cộng đồng LGBT.

View fullsize

Khát vọng được là chính mình: Người chuyển giới ở Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu về các người chuyển giới, các vấn đề mà người chuyển giới tại Việt Nam đang gặp phải và các khuyến nghị về xã hội và pháp lý.

View fullsize

Sống chung cùng giới: Trải nghiệm thực tế và mưu cầu hạnh phúc lứa đôi

Báo cáo nghiên cứu về thực trạng mối quan hệ cùng giới ở Việt Nam, và nhu cầu hôn nhân của người đồng tính, những khó khăn và hậu quả mà các cặp sống chung cùng giới phải đối mặt khi chưa được xã hội và luật pháp công nhận.

View fullsize

Kết quả trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới 2013

Báo cáo khảo sát trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới được triển khai trên 8 tỉnh thành phố vào năm 2013. Cuộc điều tra phản ánh tổng quát quan điểm xã hội về việc luật hóa hôn nhân cùng giới và quyền của cặp đôi cùng giới.

Báo cáo tình hình quyền con người của người LGBT tại Việt Nam (2010-2013)

Bản báo cáo tóm tắt về tình hình quyền con người của người LGBT tại Việt Nam hướng đến phiên Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu (UPR) tại Liên Hợp Quốc của Việt Nam vào tháng 1/2014.

TỔNG LUẬN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI Ở VIỆT NAM

Báo cáo hướng tới mục tiêu phác họa một diện mạo chung về những vấn đề đã và đang tồn tại của cộng đồng LGBT ở Việt Nam, khuôn khổ luật pháp của việc công nhận quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới, đồng thời tổng hợp những đề xuất kiến nghị nhằm giúp các nhà làm luật có các nhìn đầy đủ hơn về vấn đề này.

Trẻ em đường phố đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo nghiên cứu về cuộc sống và những khó khăn của trẻ em đường phố đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố Hồ Chí Minh.

KỲ THỊ, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ BẠO LỰC VỚI LGBTI TẠI TRƯỜNG HỌC

Tóm tắt báo cáo sơ bộ của nghiên cứu trực tuyến về tình trạng bạo lực, phân biệt đối xử với người LGBT và liên giới tính tại trường học cùng những hậu quả của nó lên tâm lý, môi trường giáo dục.

View fullsize

Kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới

Kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới

Báo cáo nghiên cứu về kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế với người nam giới có quan hệ tình dục cùng giới trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho họ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

View fullsize

Thông điệp truyền thông về đồng tính luyến ái trên báo in và báo mạng

Báo cáo nghiên cứu phân tích nội dung, cách đưa tin và bình luận về người đồng tính của một số báo in và báo mạng, phân tích sự thay đổi trong cách viết theo thời gian và xem xét khả năng thông điệp báo chí có thể gây ra kỳ thị hoặc chống kỳ thị đối với người đồng tính.

Xem thêm: Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kĩ Thuật Lần Thứ 2, Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Hai

View fullsize

Sống trong một xã hội dị tính: Câu chuyện 40 người nữ yêu nữ

Báo cáo nghiên cứu về cuộc sống của những người nữ yêu nữ, những khó khăn của họ và cách họ đối phó với những khó khăn, thu xếp cho cuộc sống của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *