Trang chủ Tuyển sinh 2021 Hội nghị Khoa học Đại học Sau đại học Bộ môn Nghiên cứu & Hợp tác Phòng thí nghiệm Thông báo – Tin tức Đoàn thể Sinh viên

*
*
*

Đang trực tuyến 1
Trong ngày 96

*

Trong tuần 797

*

Trong tháng1.360

A. GIỚI THIỆU

Ở bậc đại học, Khoa Môi Trường phụ trách chuyên môn 02 vực đào tạo Khoa học Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật môi trường.Phòng Đào tạo của Trường quản lí hành chính. Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, qui chế, … có thể xem ra trang web của Phòng Đào tạo .

Đang xem: Tổng hợp thông tin về ngành khoa học môi trường

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1. Một số thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên vực đào tạo:

Tiếng Việt: Khoa học môi trường

Tiếng Anh: thietbihopkhoi.comal Science

Mã số vực đào tạo: 205

Trình độ đào tạo: đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

Tiếng Việt: Cử nhân Khoa học môi trường

Tiếng Anh: Cử nhân Khoa học Môi

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐHQG HCM

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo vực: Khoa Học Môi Trường Nhâm đào tạo cử nhân Khoa học Môi Trường có:

Năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và nước nhà.Các kiến ​​thức cơ bản về toán, lý, hóa, sinh trong Khoa học Môi trường.Phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường.Các kỹ năng phân tích, ra quyết định Nhâm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức: nắm vững và vận dụng được kiến ​​thức cơ bản khoa học hệ thống môi trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất, nước, có thể khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh để hễ thái sinh và sức khỏe cộng đồng.Kỹ năng: có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, có thể khí) trong phòng thí nghiệm. Có thể xây dựng và thực hiện các chương trình ứng cứu, giảm thiểu các tác động của thiên tai và bảo vệ môi trường.

Có khả năng làm việc trong nhóm, khả năng xử lý, giải luận, trình bày dữ liệu tài nguyên thiên nhiên và môi trường của các dự án sau đây và đề tài nghiên cứu.

Có thể áp dụng cho tất cả các cụ Công, Phương pháp và điện lạnh mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa … được thể năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh đủ để tiep cận và sử dụng các tài liệu khoa học. Tiếng Anh tối thiểu là trình độ B.

4. Cơ hội nghề nghiệp (vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp)

Sinh viên ra trường có thể công tác tại các Sở Khoa học Công Nghệ và Môi Trường của Tỉnh hay thành phố, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan qui hoạch, khai thác khoáng sản, hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, các Viện nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực trên. Sinh viên ra trường cũng có thể giảng dạy từ cấp phổ thông trung học cho đến Cao Đẳng, Đại học các môn học bạn có liên quan đến khoa học Môi trường.Cơ hội học trình độ cao hơn: Cử nhân Khoa Học môi trường được tiếp tục đào tạo ra trình độ cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Môi trường.

5. Thời gian đào tạo: 4 năm

khả năng theo Tuỳ học tập, sinh viên được rút ngắn tối đa 2 học kỳ hoặc kéo dài tối đa bốn học kỳ chính.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Mtv Khoa Học Và Kỹ Thuật Oppo Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2021

6. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

7.1 Qui trình đào tạo

– Tổ chức đào tạo theo phương thức chính quy tập trung toàn thời gian cho sinh viên hệ chính quy.

– Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên không hoàn thành khối lượng kiến ​​thức bằng các loại học phần:

1) Học phần bắt buộc: là học phần bắt buộc mọi sinh viên không học và tích lũy (đạt được) theo vực hoặc chuyên ngành mình lựa chọn.

2) Học phần tự chọn: là học phần sinh viên được phép lựa chọn trong chương trình tùy theo nguyện vọng.

3) Học phần chung (Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Lý luận chính trị …) là tất cả các học phầnđược giảng dạy và học tập chung cho tất cả các vực theo quyđịnh của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của ĐHQG-HCM .

7.2 Điều kiện tốt nghiệp

Để hoàn tất Chương trình, vào đầu học kỳ cuối khoá học, Khoa sẽ xét đến sinhvien thực hiện một trong 2 hình thức sau:

1) Làm khoá luận (được tính tương đương với 10 tín chỉ)

viên tiêu sinh Chỉ trên chọn làm khoá luận làm khoa quy định dựa trên khả năng về cơ sở vật chất và lực lượng cán bộ hướng dẫn của môn bộ. sở Cơ cho xét chọn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp được dựa trên điểm trung bình tích lũy từ cao đến Tháp.

2) Làm tiểu luận chuyên ngành (6 tín chỉ) và thi môn cơ sở vực (4 tín chỉ) là kiến ​​thức tổng hợp được từ một số học phần bắt buộc của chuyên ngành.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển Sinh 2020, Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

3) Sinh viên chỉ bảo vệ khoá luận, tiểu luận và thi môn cơ sở vực trên đã hoàn thành phần học của chương trình giáo dục theo vực học của mình.

8. Nội dung chương trình đào tạo

8.1 Cấu trúc chung của chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy : 140 tín chỉ, trong đó

– Khối kiến thức giai đoạn đại cương: 60 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở ngành: 52-53 tín chỉ

+ Bắt buộc: 46 tín chỉ

+ Tuỳ chỉnh : 04-05 chỉ tín

– Khối kiến thức chuyên ngành: 18-19 tín chỉ

+ Bắt buộc: 12 tín chỉ

+ Tuỳ chỉnh : chỉ 06-07 tín

– Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

8.2 Lĩnh vực đào tạo: có 6 chuyên ngành

– Khoa học môi trường

– Quản lý môi trường

– Tài nguyên thiên nhiên và môi trường

– Tin học môi trường

– Môi trường và tài nguyên biển

– Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường

8.3 Chương trình khung:

Khung chương trình đào tạo Đại học áp dụng cho Khóa:- Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa 2016 trở về sau- Chương trình đào tạo Khóa 2015- Chương trình đào tạo Khóa 2014- Chương trình đào tạo Khóa 2013- Chương trình đào tạo Khóa 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *