*

Nguyễn Văn Thoan

Full name

NGUYEN VAN THOANAssociate Professor, Doctor in Economics, Business

Place of work

Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam

Position

Head of Electronic Commerce Department (since 2004 – now)Director of Information & Testing Center (since 2008 – now)Founder member of Vietnam Ecommere Association (VECOM)Director, Cooperation Department, VECOM (since 2010 – now)

thietbihopkhoi.com.edu.vn 

I. SUMMARY OF TRAINING AND TEACHING

Comingfrom a math specialized students at High School for gifted students inmathematics under Hanoi National University of Education I (1991-1994), I graduatedfrom the University of Foreign Trade (1999), achieved the first Master inMarketing at the University of NSW, Sydney, Australia (2003), PhD in Economics,Electronic Contracts at Foreign Trade University (2010) and the second Masterin E-Business and Technology Management at University of South Columbia, USA(2011). In 2015, the State Council for Professor Title of Vietnam qualified AssociateProfessor and Foreign Trade University appointed Associate Professor inEconomics, Business in November 2015.

Đang xem: Mẫu lý lịch khoa học bằng tiếng anh

Ihave been one of the pioneer teachers in teaching E-Commerce, ManagementInformation Systems and Electronic Marketing with over 15 years teachingexperience in this field. I have been teaching several MBA programs and theadvanced programs, affiliate programs with several universities from the UnitedStates, UK and France. I have guided several graduate students, undergraduatestudents in three areas: Electronic Commerce, Management Information Systems -Application of Information Technology in Management and Business, ElectronicMarketing and Strategic Ecommerce applications, and application Information Systemsin businesses.

Besidesteaching, I have consulted for many businesses as Head of Department ofElectronic Commerce. At the same time, I have been acting as a Deputy Director ofTraining Department, Vietnam Ecommerce Association (2010-present) and have conductedtraining courses in e-commerce, electronic marketing, management informationsystems and e-business strategy for many businesses across the country.

II. TEACHING COURSES

The courses taught in Vietnamese

1.E-Commerce (thietbihopkhoi.com)2.Management Information System (thietbihopkhoi.com, FSB, HSB, PGSM)3.Marketing and International Marketing (thietbihopkhoi.com)4. BSG Online – Business Strategy Game Simulation5.Electronic Marketing (thietbihopkhoi.com)

The courses taught in English1.Management of Business Systems, Project Management and Operation Management (thietbihopkhoi.com- Bedfordshire University)

2.Ecommerce (MBA Columbia Southern University)3.Management Information System (MBA Columbia Southern University)4.Marketing Management (MBA Columbia Southern University)5.International Business & Incoterms 2010 (Nice, Thang Long University)6.Business Strategy Game Simulation (Nice, Thang Long University)

Courses for Business

1.Application of Electronic Marketing for Business (VCCI)2.Skills in searching for customers and partners through the Internet (VCCI)3.Management Information System in Enterprises (HSB, CSU, PGSM)4.E-Commerce for Managers (thietbihopkhoi.com, HSB, VCCI)5.Marketing Management and Practice of Electronic Marketing (VCCI)III. KEY RESEARCH FIELDS
– Electronic Commerce and Electronic Business
– Marketing Management, International Marketing and Electronic Marketing- Management Information System- Incoterms 2010 and International Business
– Simulation software in Business Strategy and International Business- MIS and Application of ICT in managing Universities

IV. KEY TRAININGS AND RESEARCHES

Guide02 PhD Students.

Havingguided 33 MBA students successfullydefended their MBA Thesis.

Completed07 Science Research Project(Managing 01 Project – Ministry level; Managing 03 Projects – University level;Participating 03 projects – Ministry level)

Published18 Science Research Articlesoverseas and domestically (15 articles in professional magazines, 01 article inforeign book, 01 article in National conference proceedings, 01 article inInternational Conference proceedings)

Published09 books (author 01 textbook, co-author01 text book, author 02 monographic/professional books and 05 reference books)

V. TOP FIVE (5) RESEARCH WORKS

1

Development of multiple choice testing systems based on computer network at the Foreign Trade University

2005 – 2006

Science Research Project

University level

 

Project Manager

2

Technology application of electronic signatures: The experience of several countries and the solutions applied in Vietnam

2007-2009

Science Research Project

Ministry of Training and Education level

 

Project Manager

3

Research of simulation software , B2B, B2C models in training programs in Electronic Commerce at Foreign Trade University

2008-2010

Science Research Project

University level

 

Project Manager

4

Ecommerce Foundation – Text book

Hong Duc Publisher

2009, 2012

Text book

Co-Author

5

Practical Guides and Exercise in Ecommerce

Lao dong Publisher

2014

Monographic /Professional book

Author

 

VI. KEY AWARDS

– Certificate of Merit from the Ministry of Trainingand Education 2012 – Having successfully completed tasks from 2010-2011 to2011-2012.- Certificate of Merit of the Rector of the Universityof Foreign Trade in 2012 – has had outstanding achievements in creative labormovement 2007-2012.- Certificate of Merit of the Rector of the Universityof Foreign Trade, 2010 – Guide to Student Science Research gaining Prize ofStudent Science Research 2010.- Certificate of Merit for creative works of Rectorthietbihopkhoi.com 2012.- Continuity of Emulation Fighter 07 years from 2007to the present (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014).

PGS, TS Nguyễn Văn Thoan, xuất thân từ học sinh khối Phổ thôngchuyên Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội I (1991), tốt nghiệp Đại học Ngoại thương(1999), lấy bằng Thạc sĩ thứ nhất chuyên ngành Thương mại – Marketing tạitrường Đại học tổng hợp UNSW, Sydney, Australia (2003), bằng tiến sĩ Kinh tế vềHợp đồng điện tử tại trường Đại học Ngoại thương (2010) và bằng Thạc sĩ thứ haichuyên ngành Quản trị và Công nghệ Kinh doanh điện tử của trường Đại học SouthColumbia, Hoa Kỳ (2011).

PSG, TS Nguyễn Văn Thoan được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nướcxét đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư và TrườngĐại học Ngoại thương bổ nhiệm Phó giáo sư ngành kinh tế, kinh doanh tháng 11năm 2015.

PGS, TS Nguyễn Văn Thoan là một trong những giảng viên tiên phongtại Việt Nam về giảng dạy Thương mại điện tử, Hệ thống Thông tin Quản lý vàMarketing điện tử với gần 15 năm kinh nghiệm giảng dạy trong các lĩnh vực nàycho các doanh nghiệp, các chương trình MBA và các Chương trình tiên tiến,chương trình liên kết với nhiều trường đại học của Hoa Kỳ và Pháp. PGS đã hướngdẫn nhiều học viên cao học, sinh viên đại học về 3 lĩnh vực: Thương mại điệntử, Hệ thống thông tin quản lý – Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý vàKinh doanh, Marketing điện tử và các chủ đề về Xây dựng Chiến lược ứng dụngThương mại điện tử, Chiến lược ứng dụng Marketing điện tử và Ứng dụng Hệ thốngthông tin cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh công tác giảng dạy, PGS, TS Nguyễn Văn Thoan đã tham giatư vấn cho nhiều doanh nghiệp với tư cách Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử.Đồng thời là Phó trưởng Ban đàn tạo, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam(2010-nay), PGS đã hỗ trợ đào tạo, tuyên truyền thương mại điện tử, marketingđiện tử, hệ thống thông tin quản lý và chiến lược kinh doanh cho nhiều doanhnghiệp trên cả nước.

PGS, TS Nguyễn Văn Thoan đã tham gia nhiều công trình nghiên cứukhoa học được công bố trên các tạp chí Kinh tế Đối ngoại, tạp chí Thương mại vàxuất bản nhiều giáo trình và sách chuyên khảo.

Các môn học giảng dạy bằng tiếng Việt

1. Thương mại điện tử2. Quản trị Hệ thống Thông tin (thietbihopkhoi.com,FSB, HSB, PGSM)3. Quản trị Marketing, Marketing quốc tếvà Marketing điện tử

Các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh1. Management of Business Systems,Project Management & OPM (thietbihopkhoi.com – Bedforshire University)2. Ecommerce (MBA: ColumbiaSouthern University)3. Management Information System (MBA: Columbia Southern University)4. Marketing Management (MBA:Columbia Southern University)5. InternationalBusiness & Incoterms 2010 (Nice, TLU) – new6. BusinessStrategy Game Simulation (Nice, TLU) – new

Các khóa học dành cho Doanh nghiệp1. Ứng dụng Marketing điện tử trongKinh doanh (thietbihopkhoi.com, VCCI, Hanoi CTT)2. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng và đốitác trong XNK qua Internet (thietbihopkhoi.com. VCCI)3. Quản trị Hệ thống thông tin trong DN(HSB, ĐHTN, PGSM)4. Thương mại điện tử dành cho các nhàquản lý (thietbihopkhoi.com, HSB VCCI)5. Quản trị Marketing hiện đại và thựchành marketing điện tử (thietbihopkhoi.com, VCCI) ./.

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

thietbihopkhoi.com.edu.vn

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Công việc, chức vụ, cơ quan

1/2000 – 2/2002

Giảng viên Khoa Kinh tế Ngoại thương, Trường ĐH Ngoại thương

2/2002 – 7/2003

Được cử đi học Thạc sỹ tại trường Đại học New South Wales, Sydney, Úc

7/2003 – 5/2005

Giảng viên Khoa Kinh tế Ngoại thương, Trường ĐH Ngoại thương

Từ tháng 11/2004 – Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử (đến nay)

5/2005 – 8/2008

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khảo thí

Trưởng bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanh

8/2008 – nay

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khảo thí

Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanh

Phó trưởng Ban đào tạo, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Chức vụ hiện nay: Giám đốc trung tâm Thông tin và Khảo thí, Trưởng Bộmôn Thương mại điện tử

Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc trung tâm Thông tin và Khảo thí, Trưởng Bộmôn TMĐT

Cơ quan công tác hiện nay: Trung tâm Thông tin Khảo thí và Bộ môn Thương mại điệntử (Khoa Quản trị kinh doanh), Trường Đại học Ngoại thương; Bộ Giáo dục và Đàotạo

Địa chỉ cơ quan: Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ E-mail: nvthoan
thietbihopkhoi.com.edu.vn

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Giảng viên mời giảng các chương trình MBA tại 04 trường gồm: Trường Đại học ThăngLong, Trường Đại học FPT, chương trình thạc sỹ của trường Columbia SouthernUniversity (Hoa Kỳ), chương trình thạc sỹ của trường PGSM (Pháp).

8. Hiện nay đang công tác tại Trường Đạihọc Ngoại thương.

Bêncạnh đó tham gia giảng dạy tại 4 trường đại học gồm Trường Đại học Thăng Long(giảng MBA), Trường Đại học FPT (giảng MBA), Chương trình thạc sỹ của trường ColumbiaSouthern University (Hoa Kỳ) liên kết với Hội khuyến học Việt Nam và Chươngtrình thạc sỹ của trường PGSM (Pháp) liên kết với Đại học Thái Nguyên.

9. Hiện nay là:

TrưởngBộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoạithương.

Kiêmnhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khảo thí.

10. Học vị:

Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 2 năm 1999, ngành: Kinhtế, chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Nơi cấpbằng Đại học (trường, nước): trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Được cấp bằng Thạc sỹ (thứ nhất), ngày23 tháng 10 năm 2013,

ngành: Thương mại, chuyên ngành: Marketing

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): trườngUniversity of New South Wales, Úc

Được cấp bằng Thạc sỹ (thứ hai), ngày31 tháng 3 năm 2011,

ngành: Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành:Công nghệ và Kinh doanh điện tử.

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): trườngColumbia Southern University, Hoa Kỳ

– Được cấp bằng TS ngày 29 tháng 12 năm 2010, ngành: Kinh tế, chuyênngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, đề tài “Ký kết và thựchiện hợp đồng điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập Kinh tế quốc tế”.

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại họcNgoại thương, Việt Nam

PSG, TS Nguyễn Văn Thoan được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư và Trường Đại học Ngoại thương bổ nhiệm Phó giáo sư ngành kinh tế, kinh doanh tháng 11 năm 2015.

11. Các hướng nghiên cứu chủyếu:

– Thương mại điện tử, Kinh doanhđiện tử, Marketing điện tử

– Hệ thống thông tin quản lý, Quảntrị kinh doanh

– Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

– Ứng dụng CNTT trong Quản lý và Kinh doanh

– Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp

– Ứng dụng thương mại điện tử trong xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế

12. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoahọc:

Đanghướng dẫn 02 NCS.

Đãhướng dẫn 33 HVCH bảo vệ thành côngluận văn ThS;

Đãhoàn thành 07 đề tài NCKH các cấp(trong đó Chủ nhiệm 01 đề tài NCKHcấp Bộ GD&ĐT; Chủ nhiệm 03 đềtài NCKH cấp trường và tham gia 03đề nghiên cứu khoa học cấp Bộ)

Đãcông bố 18 bài báo KH trong và nướcngoài (trong đó có 15 bài báo KH đăngtrong các Tạp chí chuyên ngành, 01 bàinghiên cứu ở sách nước ngoài, 01 bàikỷ yếu Hội thảo Quốc gia, 01 bài kỷyếu Hội thảo quốc tế).

Đãxuất bản 09 sách (trong đó chủ biên 01 giáo trình, đồng chủ biên 01 giáo trình, chủ biên 02 sách chuyên khảo và tham gia biênsoạn 05 sách chuyên khảo)

Đanglà chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấptrường (2015).

05 côngtrìnhKH tiêubiểu nhất (Sáchhoặc đề tài NCKH hoặc bài báo KH). Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB; với công trình KH: ghirõ tên côngtrình, tên cáctácgiả, têntạp chíđăng, tập, trang, năm công bố.

1

Đề tài NCKH cấp trường “Triển khai hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Trường Đại học ngoại thương”.

2005 – 2006

Đề tài NCKH Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Đề tài NCKH cấp Bộ GD&ĐT “Công nghệ ứng dụng chữ ký điện tử: Kinh nghiệm của một số nước và giải pháp áp dụng ở Việt Nam”.

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Giáo Án Khoa Học Tự Nhiên Lớp 8 Vnen Hay Nhất

2007-2009

Đề tài NCKH Cấp Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm đề tài

3

Đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu các mô hình phần mềm mô phỏng B2B, B2C trong chương trình đào tạo Thương mại điện tử tại trường Đại học Ngoại Thương”.

2008-2010

Đề tài NCKH Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản.

NXB Hồng Đức

2009, 2012

Giáo trình

Đồng chủ biên

5

Sách chuyên khảo:

Bài tập và Hướng dẫn thực hành Thương mại điện tử

NXB Lao động – Xã hội

2014

Sách chuyên khảo

Chủ biên

 

13. Khen thưởng (các huân chương, huychương, danh hiệu):

– Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2012 – Đã hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2010-2011 đến năm học 2011-2012.

– Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoạithương năm 2012 – Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạogiai đoạn 2007-2012.

– Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoạithương năm 2010 – Hướng dẫn đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giảikhuyến khích cuộc thi SVNCKH năm 2010.

– Giấy khen Lao động sáng tạo của Hiệu trưởng trườngĐại học Ngoại thương năm 2012.

– Liên tục là Chiến sỹ thi đua cấp trường 07 năm từnăm 2007 đến nay (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014).

 B.GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Giảng dạy

Tích cực và sáng tạo trong hoạt động giảng dạy, đi đầu trong đổi mớiphương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập,áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại như Elearning, thực hành trên phần mềm,áp dụng các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy. 

Xây dựng và giảng dạy chuyênngành học mới và các môn học mới như thương mại điện tử, marketing điện tử, mô phỏngchiến lược kinh doanh và hệ thống thông tin quản lý. Đồng thời, tham gia tíchcực trong hoạt động đào tạo, tuyên truyền cho doanh nghiệp bên trong và ngoàitrường theo chương trình của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam.

Luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, giảng dạy nhiệttình, chất lượng, tận tâm với người học và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinhnghiệm với đồng nghiệp, đào tạo lực lượng giáo viên trẻ xây dựng đội ngũ giảngviên để giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử. Luôn ý thức giữ gìnphẩm chất, uy tín, danh dự của Nhà giáo. 

Tôn trọng, đối xử tốt với người học,chia sẻ các kiến thức và kỹ năng và tạo động lực học tập đúng đắn cho ngườihọc. 

Luôn gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đượcgiao bên cạnh công tác giảng dạy, xây dựng và phát triển Trung tâm Thông tin –Khảo thí, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, đặc biệt làcông tác thi trắc nghiệm trên máy tính, chính xác, khách quan và công bằng.Quan hệ tốt với đồng nghiệp, xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, hiện đại vàsẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.

2.Thâm niên đào tạo:

Tổng số 15 năm thâm niên đào tạo tính từ năm2000 đến nay.

3.Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyênmôn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

– Hoàn thành chương trình Thạc sỹ (thứnhất) về Thương mại – Marketing, tại trường Đại học University of New SouthWales (UNSW), Úc năm 2003 (thời gian học 18 tháng)

– Hoàn thành chương trình Thạc sỹ (thứhai) về Quản trị Kinh doanh và Công nghệ điện tử (MBA: Ebusiness &Technology), (học online) trường đại học Columbia Sothern University (Hoa Kỳ),năm 2011 (Thời gian học 15 tháng) (Được chứng nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáodục và Đào tạo cấp năm 2011).

b) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài

-Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh (từ năm 2007 đến nay, các lớp đại học vàsau đại học trong các chương trình tiên tiến, các chương trình liên kết vớinước ngoài).

-Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

+Giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam. Các lớp Đại học bao gồm:Chương trình tiên tiến và chương trình liên kết với các trường Đại họcCalifornia State Fullerton (Hoa Kỳ), trường ĐH Colorado (Hoa Kỳ), trường ĐHBedforshire (Vương quốc Anh). Các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh gồm: Thươngmại điện tử (Ecommerce), Hệ thống thông tin và Quy trình Kinh doanh (BusinessInformation Systems and Processes) và Hệ thống thông tin quản lý (InformationSystems Management).

+(Mời giảng) Giảng dạy bằng tiếng Anh các chương trình MBA của Trường ColumbiaSouthern University (Hoa Kỳ) tại Hội Khuyến học Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam. Cácmôn học ở bậc Thạc sỹ đã giảng dạy bằng tiếng Anh gồm: Thương mại điện tử(Ecommerce), Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System),Marketing và Đạo đức kinh doanh (Business Ethics).

+(Mời giảng) Chương trình thạc sỹ của Trường Đại học Nice (Pháp) tại trường Đạihọc Thăng Long. Các môn học đã giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình thạcsỹ gồm: Mô phỏng chiến lược kinh doanh (Business Strategy Game) và Kinh doanhquốc tế và Incoterms 2010.

 

c) Đối tượngkhác: Xây dựng hệ thống giảng dạy trựctuyến, các môn học Thương mại điện tử, Marketing điện tử, Mô phỏng chiến lượckinh doanh trên phần mềm để dạy và học trực tuyến cho một số trường đại học vàcao đẳng và học viên từ các doanh nghiệp (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

3.2. TiếngAnh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): IELTS6.5 (since 2000)

4.Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Trước khibảo vệ TS (2010)

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

1.  

Ứng dụng Marketing điện tử trong doanh nghiệp

CK

KHKT, 2009

2

Chủ biên, Chương 2, 5

Tr.31-67

Tr.145-170

Trường đại học Ngoại thương

2.  

Giáo trình Thương mại điện tử (Viện Đại học mở) Kèm theo phim 12 giờ bài giảng trực tuyến

GT

NXB LĐXH, 2010

1

MM

187 trang A4

Viện ĐH Mở

3.  

Sổ tay thương mại điện tử cho nhà quản lý

CK

NXB TTTT, 2007

7

Chương 6

Tr.88-121

 

Trường đại học Ngoại thương

4.  

Ứng dụng CNTT-TT và Thương mại điện tử trong doanh nghiệp

CK

NXB TTTT, 2010

7

Chương 2,3

Tr. 38-52

Tr. 52-72

Trường đại học Ngoại thương

 

Saukhi bảo vệ TS (2010 – nay)

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

5.  

Bài tập và hướng dẫn thực hành Thương mại điện tử

CK

2014,

NXB LĐXH

1

MM

Trường đại học Ngoại thương

6.  

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản

GT

2009, 2012

NXB LĐXH

12

Đồng chủ biên. Viết 5/6 chương: 1, 2, 3, 4 và 6.

Viết 316/505 trang

Trường đại học Ngoại thương

7.  

Hướng dẫn thực hành chiến lược Kinh doanh quốc tế trên phần mềm mô phỏng BSG

CK

2015, NBX LĐXH

1

MM

Trường đại học Ngoại thương

8.  

Hệ thống thuật ngữ giải thích Anh – Việt, Việt – Anh, Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý

CK

2012

NXB ĐH KTQD

5

Tham gia viết 30/200 trang

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

9.  

Sách Incoterms 2010

TK

2010, NXB TTTT

8

4 chương

Tr.77-115

Trường đại học Ngoại thương

 

5.Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1.  

Triển khai hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại Trường Đại học ngoại thương

CN

 

NT2005-01

(cấp Trường)

2005-2006

2006

Tốt

2.  

Công nghệ ứng dụng chữ ký điện tử: Kinh nghiệm một số nước và giải pháp áp dụng tại Việt nam

CN

 

(cấp Bộ – GDĐT)

2009-2010

2010

Tốt

3.  

Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử và triển khai giảng dạy trực tuyến cho một số môn học phục vụ đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương

CN

 

NT2008-02

(cấp Trường)

2008-2010

2010

Tốt

4.  

Nghiên cứu các mô hình phần mềm mô phỏng B2B, B2C trong chương trình đào tạo Thương mại điện tử tại trường Đại học Ngoại Thương”.

CN

 

EEC 8.1.1

(cấp Trường)

2009-2010

2010

Tốt

5.  

Nghiên cứu Bộ công cụ bán hàng trực tuyến trong thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam

CN

 

NT2015.03

(cấp Trường)

2015

Đang thực hiện

Đang thực hiện

6.  

Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử: Kinh nghiệm các nước và giải pháp thực hiện ở Việt Nam

 

TG

2007-2008

2008

Tốt

7.  

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường Đại học Ngoại thương thông qua việc tăng cường ứng dụng CNTT và đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm

 

TG

EEC 8.1.2

2009-2010

2010

Tốt

8.  

Ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

 

TG

2007-2009

2008

Tốt

 

Chúý các chữ viết tắt: CK: sáchchuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn: MM:viết một mình; CB: Chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang… đến trang … ( ví dụ: 17-56; 145 – 329); CT: chương trình; ĐT: đề tài;CN.CT: Chủ nhiệm chương trình; PCN.CT:Phó chủ nhiệm chương trình; TK.CT: Thư ký chương trình; CN: Chủ nhiệm đề tài.

 

7.Kết quả NCKH đã công bố

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

Trướckhi bảo vệ TS (năm 2010)

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1.  

Hợp đồng điện tử và chữ ký điện tử theo quy định của Luật thương mại quốc gia và quốc tế Hoa Kỳ

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 12

(6/2005)

 

12

 

24-27

2005

2.  

Vận đơn điện tử trong vận tải và giao nhận theo hệ thống Bolero.net

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 13

(9/2005)

 

13

 

36-43

2005

3.  

Thanh toán điện tử trong thương mại quốc tế và e-UCP 1.0

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 17

(5/2006)

 

17

 

28-35

2006

4.  

Sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử và một số quy định tại Việt Nam

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 26

(9/2007)

 

26

37-47

2007

5.  

Một số tranh chấp về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử và một số bài học kinh nghiệm

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 34 (3/2009)

 

34

25-34

2009

6.  

Tìm hiểu những quy định về giao kết hợp đồng điện tử quốc tế theo Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng Thông điệp dữ liệu trong ký kết hợp đồng quốc tế

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 35

(5/2009)

 

35

49-57

2009

7.  

Thủ tục Hải quan điện tử: Cơ sở pháp lý thực trạng và quy trình triển khai tại Việt Nam

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 40 (2/2010)

 

40

35-43

2010

8.  

The Impact of Culture on Business Relationships

2

The New Asian Dragon – Conpenhagen Business School Press

 

 

135-157

(22 trang)

2010

9.  

Một số vấn đề về nội dung đào tạo Thương mại điện tử tại các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam

International Workshop Proceedings on Ecommerce and Human Resource Development.

2

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

Thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực – Bộ công thương

(Mã số: SK 01 TĐ 01)

 

 

144-165

(21 trang)

2010

 

Sau khi bảo vệ Tiến sĩ (từ 2010 đến nay)

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

10.  

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở để phát triển nhanh chóng việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử tại Việt Nam

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 41

(4/2010)

 

41

28-35

2010

11.  

Phân tích tình hình phát triển thương mại điện tử tại Hoa Kỳ, EU và một số định hướng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

1

Tạp chí kinh tế đối ngoại số 46

(3/2011)

 

46

35-44

2011

12.  

Tiền điện tử Bitcoin: Một số vấn đề kỹ thuật, kinh doanh và quản lý

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 68

(9/2014)

 

 

68

58-66

2014

13.  

Tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên Facebook và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

1

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 71

(3/2015)

 

 

71

66-78

2015

14.  

Ứng dụng CNTT tại tập đoàn Bảo Việt và một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam.

2

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 61

(1/2014)

 

 

61

73-82

2014

15.  

Tìm hiểu về Công ước của LHQ về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng quốc tế và giải pháp để Việt Nam gia nhập.

Xem thêm: Khoa Cơ Khí Đại Học Nông Lâm, (Pdf) Trường Đại Học Nông Lâm Tp

2

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 67

(6/2014)

 

 

67

14-22

2014

16.  

Kinh nghiệm quản lý thietbihopkhoi.comsite thương mại điện tử của một số doanh nghiệp trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

2

Tạp chí Khoa học Thương mại – Số 77+78

(1,2/2015)

 

77-78

136-144

2015

17.  

“A review of structural equation modeling sample size in supply chain management discipline”

 

2

External Economics Review, No. 72 (4/2015). ISBN – 1859-4050

 

72

60-77

2015

18.  

Đào tạo Thương mại điện tử tại một số trường Đại học tại Việt Nam và trường Đại học Ngoại thương: Thực trạng và một số kinh nghiệm

2

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành Thương mại điện tử và hướng phát triển”, 6/2015 Hà Nội. NXB Thông Tấn, ISBN – 9786049450143

 

 

31-39

2015

19.  

Ứng dụng hệ thống phần mềm Quản trị nguồn lực DN (ERP) tại một số DN Việt Nam và bài học kinh nghiệm.

3

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 57

(6/2013)

 

 

57

57-65

2013

 Các sách đang viết:

– Hướng dẫn thực hành và bài tập tình huống về Hệ thống thông tin quản lý

– Ứng dụng bộ công cụ thương mại điện tử trong các doanh nghiệp

– Thương mại điện tử 20 năm nhìn lại và xu hướng phát triển 2016 – 2020

– Kinh nghiệm triển khai ERP trong doanh nghiệp và các nhà máy

– Kinh nghiệm ứng dụng CNTTTT và triển khai các phần mềm quản lý trong các trường đại học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *