MẪU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

– TH1: Cơ quan nhà trì cùng nhà nhiệm chủ đề ký kết Hợp Đồng tiến hành với tổ chức cùng cá thể thuộc cơ quan khác.

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

– TH2: Cơ quan lại công ty trì và chủ nhiệm chủ đề cam kết HĐ tiến hành cùng với cá thể.

– TH3: Cơ quan liêu nhà trì cùng nhà nhiệm đề bài ký kết HĐ thực hiện cùng với tổ chức kết hợp triển khai.

– TH4: Thủ trưởng cơ sở chủ trì ký Hợp Đồng với nhà nhiệm ĐT đối với mọi ngôn từ CNĐT trực tiếp thực hiện.

(*) Hướng dẫn Reviews sát hoạch so với vấn đề NCKH gồm thực hiện chi phí đơn vị nước nằm trong Chương trình KH&công nhân trọng điểm cấp đơn vị nước, Dự án KHcông nhân và trọng trách chủ quyền cấp cho nhà nước.

1. Hướng dẫn review nghiệm thu.

2. Danh mục prúc lục.

3. Phụ lục cấp cửa hàng.

4. Prúc lục cung cấp đơn vị nước.

3. Sở Công thương:

1. Phiếu đăng ký + ttiết minh vấn đề.

2. Phiếu tổng hòa hợp lời khuyên.

4. Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông thôn:

Phiếu ĐK đề tài/dự án công trình (Cmùi hương trình nông nghiệp & trồng trọt, thủy sản)

5. Sở Y Tế:

1. Đơn đăng ký công ty trì triển khai đề bài, dự án SXTN.

2. Ttiết minch đề tài/ Thuyết minh dự án.

3. Tóm tắt hoạt động KHcông nhân của tổ chức triển khai ĐK nhà trì thực hiện đề tài, dự án SXTN.

4. Lý định kỳ kỹ thuật của cá thể ĐK công ty trì chủ đề, dự án SXTN.

5. Vnạp năng lượng bạn dạng xác thực của tổ chức triển khai, cá nhân đăng ký phối kết hợp thực hiện đề bài, dự án công trình SXTN.

6. Nafosted – Quỹ phát triển kỹ thuật và technology quốc gia:

1. Đơn ĐK đề tài NCCB (Mẫu M1, M1e).

2. Ttiết minch đề cưng cửng nghiên cứu và phân tích (Mẫu M2, M2e).

3. Lý định kỳ của CNĐT cùng các thành viên trong đội nghiên cứu và phân tích (Mẫu M3, M3e).

4. Tài liệu chứng tỏ thành tựu nghiên cứu (2 dự án công trình nghiên cứu và phân tích bao gồm chân thành và ý nghĩa khoa học cao được chào làng trong 5 năm sát đây).

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nguyễn Tất Thành Năm 2021, Attention Required!

5. Phiếu knhì hồ sơ.

6. Quy định về Việc tổ chức tiến hành chủ đề NCCB vào khoa học tự nhiên và thoải mái bởi vì Quỹ cải cách và phát triển công nghệ & technology nước nhà tài trợ.

7. Chương trình Nghị định thư:

1. Phiếu lời khuyên.

2. Tngày tiết minch đề cưng cửng.

3. Mẫu hòa hợp đồng.

4. Báo cáo bắt tay hợp tác quốc tế.

5. Tkhô nóng lý hợp đồng.

8. Sở thietbihopkhoi.com TP..HCM:

1. Tóm tắt chuyển động KHcông nhân.

2. Phiếu đăng ký vấn đề.

3. Lý định kỳ khoa học.

4. Thuyết minc đề bài.

9. Vườn ươm – Thành Đoàn TP..HCM:

1. Tóm tắt chuyển động KHcông nhân.

2. Phiếu ĐK vấn đề.

3. Lý định kỳ khoa học.

10. Euréka:

1. Thể lệ giải thưởng sinch viên NCKH.

2. Mẫu công văn “Luận văn xuất sắc”.

3. Mẫu công văn tổng phù hợp những đề bài.

4. Phiếu ĐK.

5. Mẫu trang bìa.

6. Mẫu tham dự cuộc thi giải thưởng sinch viên NCKH.

11. Cấp Trường: 

– Giảng viên:

1. thietbihopkhoi.com-KHcông nhân – 01 Phiếu khuyến cáo vấn đề (phieu-de-xuat-de-tai )

2. thietbihopkhoi.com-thietbihopkhoi.com-02 Thuyết minch đề cưng cửng (Thuyet minch de cuong)

3. Mẫu report tổng kết đề bài (bao-cao-tong-ket-de-tai

4. Hướng dẫn giấy tờ thủ tục tkhô cứng toán thù gớm phí ( huong dan thu tuc thanh khô toan gớm phi (moi))