MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM… DÀNH CHO SINH VIÊN potx

Mẫu 1. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG … GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM DÀNH CHO SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học (xác định chính xác nhóm ngành để xét giải) : …

Đang xem: Mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

*

Báo cáo tổng kết hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp

Nghiên cứu các giải pháp xử lý nớc thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Viện Khoa học Thuỷ Lợi o0o báo cáo tổng kết Đề cáo tổng kết Đề tài hợp tác nghiên cứu theo nghị định th về KHCN năm 2005 Hợp tác nghiên cứu để phát triển các giải pháp xử lý nớc thải đô thị nhằm tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp … Theo kt qu phõn tớch mẫu đất, hàm lợng Cu trong tất cả các mẫu đợc lấy tại thôn Lũng Giang – Thị trấn Lim đều rất cao, vợt xa tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam cũng nh của nhiều nớc trên Thế…

Xem thêm: Phương Án Tuyển Sinh Năm 2014 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tuyển Sinh 2014

*

… CỨU KHOA HỌC Đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) khi hoàn thành phải viết báo cáo tổng kết và tóm tắt. Tóm tắt đề tài, báo cáo tổng kết là sản phẩm chính của đề tài để báo cáo với cơ quan … nhiệm đề tài phải nộp cho Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau Đại học: Cấp Bộ: – 09 (chín) bản báo cáo tổng kết đề tài; – 05 (năm) bản tóm tắt đề tài.

Xem thêm: Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Y Học Điều Dưỡng, Đề Tài: Năng Lực Điều Dưỡng Viên Được Tuyển

Cấp ĐHĐN: 02 (hai) bản báo cáo tổng kết … 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đại học Đà Nẵng hướng dẫn cụ thể viết báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học như sau: 1. Về bố cục Số chương của…

*

Tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vá công nghệ ở các trường đại học : Báo cáo tổng kết đề tài doc

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *