MÃ NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Tham gia groups (Ôn thi thpt quốc gia đạt điểm cao) để cùng mọi người trong nhà ôn luyện quyết tâm dành được khao khát của mình


Trường Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng 

Mã Trường là: DDK

Đại học tập bách khoa Đà Nẵng

Sau phía trên tintuctuyensinc đã tổng vừa lòng các ban bố mã ngành Đại Học Bách Khoa Thành Phố Đà Nẵng với tổng hợp môn xét tuyển chọn mang lại thí sinc tmê mệt khảo:


1.

Bạn đang xem: Mã ngành trường đại học bách khoa đà nẵng

Công nghệ sinch học

Mã ĐKXT: 7420201

Tổ phù hợp xét tuyển:

1.Tân oán + Hóa + Lý 

Toán thù + Hóa + T.Anh Toán + Hóa + Sinh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 D07 B00

2. Công nghệ công bố ở trong hệ unique cao

 – giờ Nhật

Mã ĐKXT: 7480201CLC

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Toán thù + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh Tân oán + Lý + T.Nhật

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01 D28

3.CNTT Đặc thù/ Hợp tác doanh nghiệp

Mã ĐKXT: 7480201DT1

Tổ phù hợp xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Tân oán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

4. Công nghệ KT về vật liệu xây dựng

Mã ĐKXT: 7510105

Tổ phù hợp xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Tân oán + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 A01

5. Công nghệ chế tạo máy

Mã ĐKXT: 7510202

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 A01

6. Quản lý công nghiệp

Mã ĐKXT: 7510601

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Toán thù + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 A01

7. Công nghệ dầu khí và khai quật dầu ở trong hệ unique cao

Mã ĐKXT: 7510701CLC

Tổ hợp xét tuyển:

Tân oán + Hóa + Lý Tân oán + Hóa + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 D07

8. Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực trực thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520103CLC

Tổ hợp xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 A01

9. Kỹ thuật cơ điện tử trực thuộc hệ quality cao

Mã ĐKXT: 7520114CLC

Tổ thích hợp xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

10. Kỹ thuật nhiệt ở trong hệ unique cao

Mã ĐKXT: 7520115CLC

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Tân oán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

11.Kỹ thuật tàu thủy

Mã ĐKXT: 7520122

Tổ thích hợp xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 A01

12. Kỹ thuật điện trực thuộc hệ quality cao

Mã ĐKXT: 7520201CLC

Tổ đúng theo xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 A01

13. Kỹ thuật điện tử – viễn am hiểu hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520207CLC

Tổ thích hợp xét tuyển:

Toán thù + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

14. Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa trực thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520216CLC

Tổ hợp xét tuyển:

Toán thù + Lý + Hóa Tân oán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

15.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân Tuyển Dụng, ĐÁ»“Ng Nhã¢N

Kỹ thuật hóa học

Mã ĐKXT: 7520301

Tổ hợp xét tuyển:

Tân oán + Hóa + Lý Toán thù + Hóa + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 D07

16. Kỹ thuật môi trường trực thuộc hệ quality cao

Mã ĐKXT: 7520320CLC

Tổ hợp xét tuyển:

Toán thù + Hóa + Lý Tân oán + Hóa + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 D07

17. Công nghệ thực phẩm nằm trong hệ quality cao

Mã ĐKXT: 7540101CLC

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Toán thù + Hóa + Lý  Tân oán + Hóa + T.Anh Tân oán + Hóa + Sinh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 D07 B00

18. Kiến trúc nằm trong hệ unique cao

Mã ĐKXT: 7580101CLC

Tổ vừa lòng xét tuyển:

1.Vẽ MT + Toán + Lý 

2.Vẽ MT + Toán + Văn

3.Vẽ MT + Toán +T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

V00 V01 V02

19. Kỹ thuật XD/ Xây dựng Mã DD&công nhân nằm trong hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580201CLC

Tổ phù hợp xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

trăng tròn. Kỹ thuật XD/ CN Tin học xây dựng

ĐKXT: 7580201B

Tổ đúng theo xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Toán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

21. Kỹ thuật xây dừng dự án công trình tbỏ ở trong hệ unique cao

ĐKXT: 7580202CLC

Tổ phù hợp xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Tân oán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

22. Kỹ thuật XD công trình giao thông nằm trong hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580205CLC

Tổ hợp xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Toán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

23. Kinch tế xây dựng trực thuộc hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580301CLC

Tổ đúng theo xét tuyển:

Toán thù + Lý + Hóa Tân oán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

24. Quản lý tài nguim & môi trường

ĐKXT: 7850101

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Toán thù + Hóa + Lý Toán thù + Hóa + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

A00 D07

25.Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

ĐKXT: 7520118

Tổ đúng theo xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

26.Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

ĐKXT: 7580210

Tổ phù hợp xét tuyển:

Tân oán + Lý + Hóa Toán + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

27. Chương trình tiên tiến và phát triển Việt/Mỹ ngành Điện tử viễn thông

ĐKXT: 7905206

Tổ hòa hợp xét tuyển:

1.T.Anh*2 + Toán thù + Lý

2.T.Anh*2 + Tân oán + Hóa

Mã tổ hợp xét tuyển:

A01 D07

28. Cmùi hương trình tiên tiến Việt/Mỹ ngành Hệ thống nhúng

ĐKXT: 7905216

Tổ hòa hợp xét tuyển:

1.T.Anh*2 + Toán thù + Lý

2.T.Anh*2 + Toán thù + Hóa

Mã tổ hợp xét tuyển:

A01 D07

29. Chương thơm trình Kỹ sư Việt/ Pháp viết tắt là PFIEV

ĐKXT là: PFIEV nằm trong hệ unique cao

Tổ phù hợp xét tuyển:

1.Toán*3 + Lý*2 + Hóa

2.Toán*3 + Lý*2 + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01

30. Công nghệ ban bố tuyệt Công nghệ Khoa học tập tài liệu với Trí tuệ nhân tạo

ĐKXT: 7480201DT2

Tổ hợp xét tuyển:

Toán + Lý + Hóa Toán thù + Lý + T.Anh

Mã tổng hợp xét tuyển:

A00 A01
Cách Tính Điểm Tốt Nghiệp THPT 2021 Chuẩn Nhất
Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu game liên quân Smartphone đơn giản dễ dàng dễ dàng lưu giữ nhất 2021
Cách xem điểm bên trên SMAS chuẩn chỉnh duy nhất 2021 – Reviews Chi Tiết

31.Kỹ thuật cơ khí – công nhân Cơ khí mặt hàng ko (Hợp tác doanh nghiệp)

ĐKXT: 7520103