*
*
*

Đang xem: Trường Đại Học Bách Khoa Đhqg

“).attr(“value”, “vi”); $(this).parent().submit();” />
Ngôn ngữ”).attr(“value”, “vi”); $(this).parent().parent().submit();” />
> Liên kết website > Khoa Kỹ thuật Giao thông > Khoa Địa chất Dầu khí > Khoa Cơ Khí > Khoa Công nghệ vật liệu > Khoa Khoa học ứng dụng > Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính > Khoa Kỹ thuật hoá học > Khoa Kỹ thuật xây dựng > Khoa Môi trường và tài nguyên > Khoa Quản lý công nghiệp > Khoa Điện – Điện tử > Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – Khoa Y – ĐHQG Tp. HCM – Trường Đại học Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa hoc tự nhiên – Trường Đại học KHXH&NV Tp. HCM – Trường Đại học Kinh tế – Luật – Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM – Đại học Quốc gia Tp. HCM Bộ giáo dục-Đào tạo

Xem thêm: Khoa Tại Chức Trường Đại Học Tài Chính Marketing, Đh Tài Chính

*

*

Xem thêm:

STT Môn học hệ Cao đẳng Môn học hệ Đại học
Mã số MH Tên môn học Mã số MH Tên môn học
1 005005 Giáo dục thể chất 1 PE1003 Giáo dục thể chất 1
2 005006 Giáo dục thể chất 2 PE1005 Giáo dục thể chất 2
3 003001 Anh văn 1 LA1003 Anh văn 1
4 003002 Anh văn 2 LA1005 Anh văn 2
5 003003 Anh văn 3 LA1007 Anh văn 3
6 003004 Anh văn 4 LA1009 Anh văn 4
7 007601 Vật lý PH1003 Vật lý 1
8 604601 Hóa đại cương CH1003 Hóa đại cương
9 006601 Toán 1 MT1003 Giải tích 1
10 006602 Toán 2 MT1005 Giải tích 2
11 501601 Tin học CO1005 Nhập môn điện toán
12 806010 Vẽ kỹ thuật CI1003 Vẽ kỹ thuật
13 209037 Vẽ cơ khí ME2021 Vẽ cơ khí
14 001025 Tư tưởng Hồ Chí Minh SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
15 001001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin SP1003 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
16 001004 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam SP1009 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
17 008001 Pháp luật Việt Nam đại cương SP1007 Pháp luật Việt Nam đại cương
18 260653 Kỹ thuật lập trình CO1003 Nhập môn về lập trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *