Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của thietbihopkhoi.com để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của thietbihopkhoi.com trên facebook.

Đang xem: Lý thuyết quản trị khoa học

*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà thietbihopkhoi.com đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia thietbihopkhoi.com

Kết quả

Lý thuyết quản trị cổ điển:

Trường phái cổ điển bao gồm một số tác giả với những nghiên cứu về quản trị kinh doanh, dưới đây là một số tác giả điển hình và những tư tưởng chủ yếu của họ.

1.lý thuyết quản trị khoa học

a.Frederich Taylor (1856 – 1915): Taylor xuất thân là một công nhân và trở thành kỹ sư trải qua quá trình ban ngày đi làm, ban đêm đi học hàm thụ đại học. Trong quá trình làm việc trong nhà máy luyện cán thép, Taylor đã có nhiều cơ hội quan sát và thực hành quản trị trong nhà máy. Ông là tác giả với những nghiên cứu và lý thuyết khá nổi tiếng về quản trị trong thời gian từ 1890 đến 1930.

*

Những nguyên tắc cơ bản trong lý thuyết của Taylor là:

– Xây dựng các phương pháp khoa học để thực hiện công việc, nhiệm vụ của từng công nhân

– Lựa chọn công nhân một cách khoa học và huấn luyện họ phương pháp khoa học để thực hiện công việc

-Tổ chức giáo dục và giám sát công nhân để đảm bảo họ thực hiện theo đúng phương pháp

– Xây dựng và củng cố quan hệ giữa người lao động và nhà quản trị

Biện pháp thực hiện:để thực hiện những nguyên tắc của mình,Taylor đã tiến hành:

– Nghiên cứu các loại thời gian làm việc của công nhân theo từng công việc.

– phân chia công việc của từng công nhân thành những công việc bộ phận nhỏ để cải tiến và tối ưu hóa.

– Xây dựng hệ thống khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện trả công theo lao động.

Những kết quả qua áp dụng lý thuyết của Taylor là năng suất lao động tăng lên rất nhanh và khối lượng sản phẩm tăng nhiều.Tuy nhiên,lý thuyết của Taylor nghiêng về “kỹ thuật hóa, máy móc hóa” con người, sức lao động bị khai thác kiệt quệ làm cho công nhân đấu tranh chống lại các chính sách về quản trị.

b. Herny L. Gantt

*

Ông là kỹ sư chuyên về hệ thống kiểm soát trong nhà máy. Trên cơ sở các lý thuyết của Taylor, Gantt đã phát triển và đưa ra lý thuyết của mình, trong đó chủ yếu tập trung vào mở rộng hệ thống khuyến khích vật chất cho người lao động với các biện pháp như:

– Khuyến khích công nhân sau một ngày làm việc nếu họ làm việc tốt.

– Khuyến khích cho đốc công, quản đốc dựa vào kết quả làm việc của công nhân dưới sự giám sát trực tiếp của họ nhằm động viên họ trong công việc quản trị.

Biện pháp này đã khuyến khích các đốc công quản trị tốt hơn.Cũng trên cơ sở này, các phương pháp quản trị tiến độ thực hiện mới được đưa vào quản trị như phương pháp đường găng (CPM –Critical Path Method) và phương pháp sơ đồ mạng lưới (PERT – Program Evaluation and Revie Technique).Trong lý thuyết này, khía cạnh lợi ích được chú ý hơn nhiều.

c. Frank B (1868-1924) và Liliant M. Gibreth (1878-1972).

*

Hai tác giả này đã nghiên cứu rất chi tiết quá trình thực hiện và quan hệ giữa các thao tác, động tác và cử động với một mức độ căng thẳng và mệt mỏi nhất định của công nhân trong quá trình làm việc, từ đó đưa ra phương pháp thực hành tối ưu nhằm tăng năng suất lao động, giảm sự mệt mỏi của công nhân.

Xem thêm: Khóa Học Thiết Kế Kết Cấu Nhà Dân Dụng Hải Phòng, Khóa Học Xây Dựng Online

Các phương pháp thuộc trường phái này đã có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của tư tưởng quản trị, phát triển kỹ năng quản trị qua phân công, chuyên môn hóa quá trình lao động, đồng thời là những người đầu tiên nêu lên tầm quan trọng của việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên, dùng đãi ngộ để tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, các tác giả đã phát triển một phương pháp quản trị mang tính khoa học hóa một cách thuần túy như “máy móc hóa con người”, gắn chặt con người vào một dây chuyền công nghệ để quản trị và tăng năng suất lao động.

2. lý thuyết quản trị hành chính

Trường phái quản trị hành chính đã phát triển những nguyên tắc quản trị chung cho cả tổ chức, tiêu biểu cho trường phái này có các tác giả với các công trình nghiên cứu và lý thuyết như sau:

a. Henry Fayol (1841-1925)

*

Quan điển của Fayol là tập trung vào xây dựng một tổ chức tổng thể để quản trị quá trình làm việc. Ông cho rằng, năng suất lao động của con người làm việc chung trong một tập thể tùy thuộc vào sắp xếp, tổ chức của nhà quản trị. Để có thể làm tốt việc sắp xếp, tổ chức doanh nghiệp, Fayol đã đưa ra và yêu cầu các nhà quản trị nên áp dụng 14 nguyên tắc trong quản trị:

– Phân công lao động trong quá trình làm việc một cách chặt chẽ

– Phải xác định rõ mối quan hệ quyền hành và trách nhiệm.

– Phải xây dựng và áp dụng chế độ kỷ luật nghiêm ngặt trong quá trình làm việc.

– Thống nhất trong các mệnh lệnh điều khiển, chỉ huy

– Lãnh đạo tập trung

– Lợi ích cá nhân phải gắn liền và phục vục cho lợi ích của tập thể, lợi ích chung.

– Xây dựng chế độ trả công một cách xứng đáng theo kết quả lao động – Quản trị thống nhất

– Phân quyền và định rõ cơ cấu quản trị trong tổ chức

– Trật tự

– Công bằng: tạo quan hệ bình đẳng trong công việc

– Công việc của mỗi người phải được ổn định trong tổ chức

– Khuyến khích phát triển các giá trị chung trong quá trình làm việc của một tổ chức

b. Max Weber (1864-1920)

*

Là nhà xã hội học người Đức, tác giả đã phát triển một tổ chức quan liêu bàn giấy. Khái niệm quan liêu bàn giấy được định nghĩa: là hệ thống chức vụ và nhiệm vụ được xác định rõ ràng, phân công phân nhiệm chính xác, hệ thống quyền hành có tôn ti trật tự. Theo Weber, hệ thống tổ chức kinh doanh phải được:

– Xây dựng một cơ cấu chặt chẽ

– Định rõ các quy luật, các luật lệ, chính sách trong hoạt động quản trị.

-Định rõ quyền lực và thừa hành trong quản trị.

c.Chester Barnard (1886-1961)

*

Tác giả cho rằng một tổ chức là một hệ thống hợp pháp của nhiều người và ba yếu tố cơ bản:

– Sự sẵn sàng hợp tác.

– Có mục tiêu chung.

– Có sự thông đạt.

Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó tổ chức sẽ tan vỡ. Cũng như weber, ông nhấn mạnh yếu tố quyền hành trong tổ chức, nhưng ông cho rằng nguồn gốc quyền hành không xuất phát từ người ra lệnh, mà xuất phát từ sự chấp nhận của cấp dưới. Điều đó chỉ có được khi với bốn điều khiện như sau:

+ Cấp dưới hiểu rõ mệnh lệnh

+ Nội dung ra lệnh phải phù hợp với mục tiêu của tổ chức

+ Nội dung ra lệnh phải phù hợp với lợi ích cá nhân của cấp dưới

+ Cấp dưới có khả năng thực hiện mệnh lệnh đó.

Xem thêm: Cơ Sở Dữ Liệu Khoa Học Đại Học Huế, Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế

+ Trường phái quản trị hành chính chủ trương rằng năng suất lao động sẽ đạt cao trong một tổ chức được sắp đặt hợp lý, đóng góp trong lý luận cũng như trong thực hành quản trị: những nguyên tắc quản trị, các hình thức tổ chức, quyền lực và sự ủy quyền…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *