LÝ THUYẾT MẠCH 1 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Môn học tập này nhằm cung ứng mang lại sinh viên định nghĩa vềmô hình mạchđiện, cácnhân tố hình học cơ bạn dạng củamạch điện, những phương pháp cơ bản(loại nhánh, dòng vòng, cầm nút)nhằm so sánh mạch năng lượng điện tuyến đường tính ngơi nghỉ cơ chế xác lập.

Bạn đang xem: Lý thuyết mạch 1 đại học bách khoa hà nội


Sinch viên được lắp thêm các kỹ năng và kiến thức về quan hệ giới tính tuyến đường tính cùng các hàm truyền đạt trong mạch, về phxay đổi khác tương tự sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện, về bộ phận phức hợp và đối chiếu mạch chứa các phần tử tinh vi.Bên cạnh đó sinh viên cũng được reviews về mạch năng lượng điện tía pha với các phương pháp phân tích mạch điện ba pha.Cung cấp cho mang đến sinh viên định nghĩa vềquy mô mạchnăng lượng điện, cácnguyên tố hình học cơ phiên bản củamạch điện, các cách thức cơ bản(mẫu nhánh, loại vòng, cố nút)để so với mạch điện con đường tính sinh hoạt chế độ xác lập.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
65 bài xích giảng
492 phút
Giới thiệu 3 bài xích giảng
25 phút
Bài 1: Giới thiệu
Học thử 7 phút
Bài 2: Thông số mạch
5 phút
Bài 3: Phần tử mạch
13 phút ít
Mạch một chiều 9 bài giảng
138 phút ít
Bài 1: Các định pháp luật cơ phiên bản
18 phút ít
Bài 2: Phương thơm pháp loại nhánh
21 phút
Bài 3: Pmùi hương pháp nạm nút
27 phút
Bài 4: Phương thơm pháp loại vòng
Học thử 15 phút
Bài 5: Biến thay đổi tương tự
18 phút
Bài 6: Nguyên lý xếp chồng
8 phút
Bài 7: Định lý Thevenin
17 phút ít
Bài 8: Định lý Norton
10 phút
Bài 9: Định lý truyền công suất cực lớn
4 phút
Mạch luân phiên chiều 22 bài giảng
147 phút ít
Bài 1: Sóng sin và bội nghịch ứng của các bộ phận cơ phiên bản
13 phút ít
Bài 2: Số phức, trình diễn sóng sin ngay số phức
13 phút
Bài 3: Phức hóa những bộ phận cơ bạn dạng
7 phút ít
Bài 4: Các định hình thức Ohm cùng Kirchhoff
8 phút
Bài 5: Phương pháp chiếc nhánh
3 phút
Bài 6: Phương pháp vắt nút
3 phút
Bài 7: Phương pháp chiếc vòng
3 phút ít
Bài 8: Biến đổi tương đương
5 phút ít
Bài 9: Nguyên lý xếp ông chồng
12 phút
Bài 10: Mạng một cửa ngõ
11 phút ít
Bài 11: Công suất ngay lập tức với công suất tác dụng
5 phút
Bài 12: Truyền hiệu suất cực lớn
5 phút
Bài 13: Trị hiệu dụng
6 phút
Bài 14: Công suất biểu con kiến
2 phút ít
Bài 16: Hệ số hiệu suất
3 phút
Bài 15: Công suất phức
6 phút
Bài 16: Bảo toàn năng suất
3 phút
Bài 17: Cải thiện tại hệ số năng suất
6 phút ít
Bài 18: Trị hiệu dụng cùng hiệu suất của tín hiệu đa tần số
3 phút
Bài 19: Hiện tượng hỗ cảm
4 phút ít
Bài 20: Quy tắc lốt chnóng
4 phút
Bài 21: Phân tích mạch điện gồm hỗ cảm
22 phút
Mạng hai cửa ngõ 10 bài xích giảng
67 phút
Bài 1: Giới thiệu
2 phút
Bài 2: Các cỗ thông số
15 phút ít
Bài 3: Quan hệ giữa những bộ thông số
3 phút ít
Bài 4: Phân tích mạch bao gồm mạng hai cửa
11 phút ít
Bài 5: Kết nối các mạng hai cửa
9 phút
Bài 6; Mạng T và Π
8 phút
Bài 7: Mạng nhị cửa ngõ tương tự của mạch năng lượng điện gồm hỗ cảm
4 phút
Bài 8: Tương hỗ
4 phút ít
Bài 9: Tổng trlàm việc vào cùng liên minh thiết lập
8 phút ít
Bài 10: Hàm truyền đạt
3 phút
Mạch cha trộn 4 bài giảng
36 phút ít
Bài 1: Giới thiệu
6 phút ít
Bài 2: Mạch cha pha đối xứng
12 phút ít
Bài 3: Mạch ba pha không đối xứng
10 phút
Bài 4: Công suất vào mạch ba pha
8 phút
Khuếch đại thuật toán thù 18 bài xích giảng
60 phút
Bài 1: Nguồn phụ thuộc vào
2 phút ít
Bài 2: Dòng nhánh
4 phút
Bài 3: Thế nút ít
4 phút ít
Bài 4: Dòng vòng
4 phút ít
Bài 5: Xếp ck
3 phút
Bài 6: Mạng một cửa ngõ
9 phút ít
Bài 7: Khuếch đại thuật toán thù
5 phút
Bài 8: Mạch khuếch đại đảo
2 phút
Bài 9: Mạch khuếch tán không hòn đảo
3 phút ít
Bài 10: Mạch cộng
2 phút ít
Bài 11: Mạch trừ
2 phút
Bài 12: Nối tầng
2 phút
Bài 13: Một số mạch khác
3 phút
Bài 14: Pmùi hương pháp cái nhánh
3 phút
Bài 15: Phương thơm pháp cố kỉnh nút ít
3 phút ít
Bài 16: Phương thơm pháp dòng vòng
2 phút ít
Bài 17: Mạch chuyển phiên chiều
2 phút ít
Bài 18: Mạng nhị cửa ngõ
5 phút

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương thơm
*

Quá trình công tác:

- 9/1999 cho nay: Cán cỗ viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình học tập:

- THPT: PTTH Thăng Long, Hà Nội (1991 – 1994)

- Đại học: Đại học tập Bách khoa Hà Nội Thủ Đô (1994 – 1999)

- Nghiên cứu vãn sinh: Đại học Bách khoa thủ đô (2002 – 2006)

Học vị:

- Tiến sĩ (2009, Đại học Bách khoa thủ đô, Việt Nam)

Công trình công nghệ vẫn công bố

* Tạp chí khoa học:

1. Dan Istrate, Michel Vacher, Eric Castelli, Cong-Phuong Nguyen. Sound Processing for Health và Smart trang chủ. Toward a Human – Friendly Assistive sầu Environment, Volume 14 Assistive sầu Technology Retìm kiếm Series, edited by D. Zhang & M. Mokhtari, IOS Press Amsterdam 9/2004, ISBN: 1-58603-457-X.

2. Nguyen Cong Phuong, Psi Thi Ngoc Yen, Castelli Eric. A construction of a speech/ nonspeech discriminator. 3rd International Conference in Computer Science - Retìm kiếm, Innovation và Vision for the Future, 02/2005, Cần Thơ, toàn quốc.

3. Nguyen C.P.., Psi mê T. N.Y., Castelli E. Toward A Sound Analysis System for Telemedicine. Fuzzy Systems & Knowledge Discovery, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3614, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2005, ISSN 0302-9743.

4. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham mê, E. Castelli. First Steps lớn an Audio Ontology-Based Classifier for Telemedicine. Advanced Data Mining and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4093, edited by J. G. Carbonell & J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

5. C. P. Nguyen, T. N. Y. Psay đắm, E. Castelli. Ontology-Based Classifier for Audio Scenes in Telemedicine. Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Lecture Notes in Computer Science, edited by E. Corchavị et al., Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

6. Nguyen Cong Phuong, Tran Do Dat. Sound classification for sự kiện detection – Application into lớn medical telemonitoring. ComManTel 2013.

Xem thêm: Quy Định Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Và Cấp Sinh Viên

7. Nguyen Tuan Ninh, Pđắm say Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Beamforming – A technique lớn enhance audio signals. Special Issue on Control and Automation, 12/2014.

8. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint (2015). SoICT 12/năm ngoái.

9. Hien-Thanh khô Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran & Ngoc Q. K. Duong. Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative sầu matrix factorization (2016). ICEIC 01/2016.

10. Nguyen Tuan Ninc, Pyêu thích Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Combining MVDR, Dolph-Chebyshev Array, and Taylor Distribution for Improving Audio Signals. Journal of Science và Technology 113 (2016).

11. Tkhô nóng Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Multichannel Audio Source Separation Exploiting NMF-based Generic Source Spectral Model in Gaussian Modeling Framework. Proc. Int. Con. On Latent Variable Analysis and Signal Separation (LVA/ICA 2018), pp. 547-557, 7/2018.

12. Long Tkhô hanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Tkhô hanh Dang Bui. A model-based approach for estimation of the crachồng depth on a massive sầu metal structure. Measurement & Control, Vol 51, Issue 5-6, 2018.

13. Tkhô giòn Thi Hien Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Exploiting Nonnegative sầu Matrix Factorization with Mixed Group Sparsity Constraint to lớn Separate Speech Signal from Single-Channel Mixture with Unknown Ambient Noise. EAI Endorsed Transactions on Context-Aware Systems & Applications. Vol. 18 (13), pp. 1-8. ISSN 2409-0026.

14. Tkhô cứng Thi Hien Duong,Ngoc Q. K. Duong,Phuong Cong Nguyen,Cuong Quoc Nguyen. Gaussian Modeling-Based Multichannel Audio Source Separation Exploiting Generic Source Spectral Model. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, & Language Processing(Volume 27,Issue 1, Jan. 2019), pp. 32-43.