Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.2 KB, 44 trang )

Đang xem: Luận Cứ Khoa Học Là Gì ? Luận Cứ Là Gì? Bai Giang Pp Luan Nghien Cuu Khoa Hoc

LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀPHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỀTÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCLuận cứLý thuyếtTìm kiếm luận cứ lý thuyết• Luận cứ lý thuyết = Cơ sở lý luận• Bộ phận hợp thành cơ sở lý thuyết (lý luận):- Các khái niệm- Các phạm trù- Các mối liên hệ• Nghiên cứu tài liệu về các thành tựu lý thuyếtcủa đồng nghiệpPhương pháp lập luận• Phương pháp lập luận(sử dụng / sắp xếp / tổ chức luận cứ)để chứng minh giả thuyết3 Phương pháp lập luậnDIỄN DỊCHtừ cái chung  đến riêngQUY NẠP
từ cái riêng  đến chungLOẠI SUYtừ cái riêng  đến riêngKết quả chứng minhgiả thuyết khoa học• Giả thuyết khoa học được chứng minh Luận điểm khoa họcXây dựng cơ sở lý thuyết1.Xây dựng “Khái niệm”, bao gồmChuẩn xác hóa các khái niệmThống nhất hóa các khái niệmBổ sung nội hàm/ngoại diên các k/nMượn k/niệm của các khoa học khácĐặt các khái niệm hoàn toàn mới
Xây dựng cơ sở lý thuyết2. Nhận dạng các “Phạm trù” Hệ thống hóa các khái niệm theo nhữngtiêu chí nào đó Nhận dạng các phạm trù (category) chứađựng các khái niệm đó Tìm kiếm các bộ môn khoa học (discipline)chứa đựng các phạm trù ấy Đặt phạm trù mới (khi cần thiết)Xây dựng cơ sở lý thuyết (3)3. Xác lập các “Liên hệ” Sơ đồ hóa các liên hệ hữu hình Mô tả toán học một số liên hệ có thể sửdụng cấu trúc toán học Mô tả bằng ngôn ngữ logic các liên hệ cònlại không thể thực hiện như trênLuận cứThực tếTổng kết kinh nghiệm (1)1. Nghiên cứu các báo cáo nghiệp vụ củangành2. Khảo sát thực địa3. Phỏng vấn chuyên gia
4. Hội nghị tổng kết/Hội nghị khoa học5. Điều tra chọn mẫu6. Chỉ đạo thí điểm / Thực nghiệm / Tổng kếtcác điển hìnhTổng kết kinh nghiệm (2)Mục đích:Tìm kiếm các luận cứ thực tế để chứng minhluận điểm khoa học (tức giả thuyết khoa học)của tác giả.Tổng kết kinh nghiệm (3)Sản phẩm: Kinh nghiệm thực tế rất phong phú và đadạng. Vậy người nghiên cứu chọn lọc gì từkinh nghiệm thực tế? Có 2 loại: Chọn những sự kiện đã được kết luận là phùhợp với luận điểm (tức giả thuyết) của tácgiả. Chọn những sự kiện đã được kết luận là tráingược với luận điểm của tác giảTổng kết kinh nghiệm (4)Sử dụng kết quả: Cả 2 kết quả đều được sửdụng trong nghiên cứu: Sự kiện phù hợp: Dùng làm luận cứ đểchứng minh luận điểm của tác giả
 Sự kiện trái ngược: Gợi ý người nghiên cứukiểm tra lại luận điểm của mình. Nếu luậnđiểm được chứng minh là sai thì đây là tiềnđề để đưa luận điểm mớiPhương phápTiếp cậnPhương pháp tiếp cậnKhái niệm:Tiếp cận = Approach (E) / Approche (F)Từ điển Oxford (1994): A way of dealing withperson or thingTừ điển Le Petit Larousse (2002): Manière d’aborder un sujetMục đích tiếp cận:Để thu thập thông tinCác phương pháp tiếp cậnTIẾP CẬNNội quan / Ngoại quanLịch sử / LogicHệ thống / Cấu trúcPhân tích / Tổng hợpCá biệt / So sánhTừ dưới / Từ trên

Xem thêm:

Định lượng/Định tínhNội quan / Ngoại quanKhái niệm:• Nội quan: Từ mình suy ra• Ngoại quan: Từ khách quan xem xét lại luậnđiểm của mìnhNội quan / Ngoại quanClaude Bernard:Không có nội quan thì không có bất cứnghiên cứu nào được bắt đầu; Nhưng chỉ vớinội quan thì không có bất cứ nghiên cứu nàođược kết thúcPhương phápNghiên cứu tàiliệuPhương phápnghiên cứu tài liệuMục đích nghiên cứu tài liệu: Kế thừa lýthuyết và kinh nghiệm• Nghiên cứu tài liệu của đồng nghiệp• Nghiên cứu tài liệu nội bộ của ta: Tổng kết
kinh nghiệmPhương phápnghiên cứu tài liệu•••Thu thập tài liệuPhân tích tài liệuTổng hợp tài liệuThu thập tài liệu1.•••Nguồn tài liệuTài liệu khoa học trong ngànhTài liệu khoa học ngoài ngànhTài liệu truyền thông đại chúng2. Cấp tài liệu• Tài liệu cấp I (tài liệu sơ cấp)• Tài liệu cấp II, III,… (tài liệu thứ cấp)Phân tích tài liệu (1)
1. Phân tích theo cấp tài liệu• Tài liệu cấp I (nguyên gốc của tác giả)• Tài liệu cấp II, III,… (xử lý từ tài liệu cấp trên)1.•••Phân tích tài liệu theo chuyên mônTài liệu chuyên môn trong/ngoài ngànhTài liệu chuyên môn trong/ngoài nướcTài liệu truyền thông đại chúngPhân tích tài liệu (2)3.••••Phân tích tài liệu theo tác giả:Tác giả trong/ngoài ngànhTác giả trong/ngoài cuộcTác giả trong/ngoài nướcTác giả đương thời / hậu thế so với thờiđiểm phát sinh sự kiện

*

Mối quan hệ giữa chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và phương pháp tiếp cận lồng ghép giới 14 907 0

*

Báo cáo ” ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM ” pptx 10 980 7

Xem thêm: Phim Khoa Học Viễn Tưởng Là Gì ? Top 10 Bộ Phim Hay Nhất Phim Khoa Học Viễn Tưởng Là Gì

*

ĐỀ TÀI: SO SÁNH- ĐÁNH GIÁ LOGO VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG CỦA PEPSI VÀ ABBOTT 24 872 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *