Tên đơn vị: KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNTên tiếng Anh: Faculty of Accounting and AuditingTên viết tắt: FAASlogan: “Đào tạo nhà kiểm soát và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho xã hội”

Giới thiệu chung:

Khoa Kế toán – Kiểm toán với chức năng và nhiệm vụ tổ chức quản lý giảng dạy các bậc sau đại học, đại học, cao đẳng trong trường và các hệ liên kết ngoài trường với hai chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán. Trãi qua thời gian hơn 17 năm hình thành và phát triển, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, Khoa Kinh tế, sau đó là Khoa Tài chính – Kế toán và nay là Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tập trung xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên… và bước đầu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Đang xem: Logo khoa kế toán kiểm toán trường đại học công nghiệp hà nội

Ngành nghề đào tạo:

Cao học: Ngành Kế toánĐại học: Chính quy (4 năm) – Vừa làm Vừa học (4,5 năm) – Liên thông CĐ-ĐH (1,5 năm); Liên thông TC-ĐH (3 năm) ngành: Kế toán; với 2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toánCao đẳng: Kế toán – Kiểm toán

Công tác giảng dạy và đào tạo:

Trong những năm qua, Khoa đã thường xuyên tiến hành đánh giá, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo trên cơ sở kết luận của Hội đồ ng khoa học trường và Khoa Kế toán – Kiểm toán, trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những qui định mới của Nhà trường, theo hướng tăng cuờng giờ thực hành, chú trọng đến thời gian tự nghiên cứu của sinh viên. Khoa đã rà soát lại đề cương chi tiết các môn học nhằm thống nhất những nội dung cơ bản của các môn học trong chương trình đào tạo, trên cơ sở đó xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm hay tự luận thống nhất. Khoa đã hoàn thành việc biên soạn và thẩm định giáo trình cho 18 học phần chuyên ngành kế toán như: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính doanh nghiệp 1, 2, 3, 4, Kế toán quản trị 1, 2; Phân tích hoạt động kinh doanh, Hệ thống thông tin kế toán 1, 2, 3; Kế toán Nhà nước, Kiểm toán 1, 2,… Đặc biệt, Khoa đã đưa vào hoạt động Trung tâm Mô phỏng Kế toán – Kiểm toán và học phần Chuyên đề môn học, chuyên dạy thực hành chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính và khai báo thuế vào giảng dạy cho sinh viên từ năm 2003; học phần Kiểm toán 2; 3 dạy thực hành kiểm toán thông qua hồ sơ kiểm toán mẫu của VACPA từ năm 2010, nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận với công tác kế toán, kiểm toán thực tế ngay khi còn học ở trường, khi ra trường có thể đảm nhiệm được công việc ngay. Khoa đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Kế toán – Kiểm toán; chủ trương đổi mới chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, Khoa đã đưa 7 học phần của chương trình đào tạo chuyên gia tài chính – kế toán – kiểm toán của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Anh quốc (ACCA) vào chương trình đào tạo của ngành Kế toán, tạo điều kiện cho SV lấy 2 bằng cấp trong cùng thời gian học.

Công tác nghiên cứu khoa học – hợp tác trong nước và quốc tế:

Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên được Khoa đặc biệt quan tâm. Giảng viên và sinh viên của Khoa đã tham gia 8 Hội nghị báo cáo nghiên cứu khoa học cấp khoa (tính từ năm 2005) với số lượng gần 2.500 sinh viên tham gia. Có 24 đề tài sinh viên NCKH đạt cấp Trường. Đối với giảng viên, có tổng cộng 42 đề tài đăng ký tham gia hội thảo khoa học trong và ngoài nước và được đánh giá cao, trong đó có một số đề tài nghiên cứu nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy tại Khoa Kế toán – Kiểm toán.

Xem thêm: Top 10 Phim Tài Liệu Khoa Học Vũ Trụ, Phim Tài Liệu Về Vũ Trụ

Khoa thường xuyên kết nối với hàng trăm doanh nghiệp để SV có điều kiện tham quan và thực tập tốt nghiệp. Các tổ chức và doanh nghiệp tiêu biểu khoa đã ký kết hợp tác như Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận; Công ty cổ phần Đông Đô; Công ty Samsung ViNa; Công Ty Z751, Z755 bộ quốc phòng, Công ty VISSAN; Trung tâm đào tạo Smart Train, Các Công ty Kiểm toán Big Four; Công ty kiểm toán Phan Dũng, Công ty kiểm toán KFI, Công ty kiểm toán A&C; Công ty kiểm toán Chuẩn Việt. Đặc biệt Khoa đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA).

Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, nhân viên Khoa:

Trong những năm qua, Khoa chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ giảng viên, nhân viên, từng bước đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng để có thể chủ động thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học mà Nhà trường giao phó. Khoa chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ cho giảng viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa là một tập thể đoàn kết, trẻ, nhiệt tình, năng động luôn có ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học Khoa Học Huế, Thư Viện Đại Học Khoa Học Huế

Tổng số giảng viên dạy chuyên ngành trong khoa hiện nay là 59 người. Trình độ chuyên môn: 1 PGS, 16 tiến sĩ và nghiên cứu sinh, 36 thạc sỹ và cao học, 6 đại học.Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán rất hân hạnh được các bậc phụ huynh tin tưởng và các em sinh viên gửi trọn niềm tin vào năng lực đào tạo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo để đưa Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM thành trung tâm đào tạo có chất lượng và uy tín trong giáo dục sau đại học, đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *