> Liên kết website > Khoa Kỹ thuật Giao thông > Khoa Địa chất Dầu khí > Khoa Cơ Khí > Khoa Công nghệ vật liệu > Khoa Khoa học ứng dụng > Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính > Khoa Kỹ thuật hoá học > Khoa Kỹ thuật xây dựng > Khoa Môi trường và tài nguyên > Khoa Quản lý công nghiệp > Khoa Điện – Điện tử > Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – Khoa Y – ĐHQG Tp. HCM – Trường Đại học Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa hoc tự nhiên – Trường Đại học KHXH&NV Tp. HCM – Trường Đại học Kinh tế – Luật – Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM – Đại học Quốc gia Tp. HCM Bộ giáo dục-Đào tạo

Đang xem: Hệ Thống Thông Tin Sinh Viên

*

*

*
*

Xem thêm:

LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ 2/2020 – 2021 (HK202)

Xem thêm: Thời Khoá Biểu Sinh Viên Đại Học Tây Nguyên Thời Khóa Biểu Dh Tây Nguyên

*

Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

Công việc

Ngày

Ghi chú

I- Đăng ký môn học

Học kỳ chính

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tạithietbihopkhoi.com>> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

Khoảng 12 tuần trước khi HK bắt đầu

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

Khoảng 7 tuần trước khi HK bắt đầu

4. Kiểm tra TKB chính thức

4 tuần trước khi HK bắt đầu

5. Đăng ký môn học bổ sung (kể cả TTTN, DC LVTN, LVTN)

4 tuần trước khi HK bắt đầu

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

3 tuần trước khi HK bắt đầu

6. Bắt đầu học kỳ

6b. Đăng kýTTTN, DC LVTN, LVTNbổ sung (đợt cuối cùng)

7a. Thanh toán học phí tạm ứng

7b. Thanh toán học phí phần còn lại

SV chính quy

SV dự thính chuyển hệ

Học kỳ dự thính

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tạithietbihopkhoi.com>> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

Không đăng ký môn đồ án, thực tập, LVTN

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

4. Kiểm tra TKB chính thức

5. Đăng ký môn học bổ sung

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

6. Bắt đầu học kỳ dự thính

7. Thanh toán học phí

II- NGOẠI NGỮ

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)

Đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

– Đăng ký nộp CCNN

Bất cứ lúc nào CCNN còn hiệu lực ít nhất 1 tháng

– Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

– Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học HK202

Quy định mới: có thể đăng ký chuyển điểm ngay sau khi đăng ký nộp CCNN, không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN

– Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

– Đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký môn học HK202

– Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

– Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK202

– Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký LVTN bổ sung cuối cùng

– Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký HK dự thính 202

– Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK dự thính 202

– Đăng ký nộp CCNN để xét tốt nghiệp

Trước ngày đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp ít nhất 2 tuần (CCNN phải chờ thẩm tra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *