HỆ THỐNG THÔNG TIN SINH VIÊN

> Liên kết trang web > Khoa Kỹ thuật Giao thông > Khoa Địa chất Dầu khí > Khoa Cơ Khí > Khoa Công nghệ vật tư > Khoa Khoa học tập vận dụng > Khoa Khoa học tập cùng Kỹ thuật Máy tính > Khoa Kỹ thuật hoá học tập > Khoa Kỹ thuật sản xuất > Khoa Môi trường và tài nguyên > Khoa Quản lý công nghiệp > Khoa Điện – Điện tử > Trung trung ương Đào chế tạo ra Bảo dưỡng Công nghiệp - Khoa Y - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Công nghệ lên tiếng - Trường Đại học Khoa hoc tự nhiên - Trường Đại học tập KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh - Trường Đại học tập Kinc tế - Luật - Trường ĐH Bách Khoa Tp. Sài Gòn - Đại học Quốc gia Tp. TP HCM Sở giáo dục-Đào sinh sản

Bạn đang xem: Hệ Thống Thông Tin Sinh Viên

*

*

*
*

Xem thêm:

LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ 2/20trăng tròn – 2021 (HK202)*

Các lần đăng ký được mnghỉ ngơi từ 10g00 của ngày ban đầu cùng đóng dịp 15g00 của ngày chấm dứt dịp.


Công việc

Ngày

Ghi chú

I- Đăng ký kết môn học tập

Học kỳ chính

1. Xem chiến lược huấn luyện và giảng dạy, lịch trình đào tạo

Bất cứ đọng lúc nào

Xem tạithietbihopkhoi.com>> Sinch viên >> Cmùi hương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

Khoảng 12 tuần trước lúc HK bắt đầu

3. Kiểm tra kết quả đăng ký cùng hiệu chỉnh ĐK môn học

Khoảng 7 tuần trước lúc HK bắt đầu

4. Kiểm tra TKB phê chuẩn

4 tuần trước lúc HK bắt đầu

5. Đăng cam kết môn học tập bổ sung cập nhật (tất cả TTTN, DC LVTN, LVTN)

4 tuần trước lúc HK bắt đầu

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

3 tuần trước khi HK bắt đầu

6. Bắt đầu học kỳ

6b. Đăng kýTTTN, DC LVTN, LVTNbổ sung cập nhật (dịp cuối cùng)

7a. Tkhô cứng toán thù chi phí khóa học tạm bợ ứng

7b. Thanh tân oán tiền học phí phần còn lại

SV chủ yếu quy

SV dự thính gửi hệ

Học kỳ dự thính

1. Xem chiến lược đào tạo và huấn luyện, công tác đào tạo

Bất cđọng dịp nào

Xem tạithietbihopkhoi.com>> Sinch viên >> Cmùi hương trình đào tạo

2. Đăng cam kết môn học

Không ĐK môn sinh án, thực tập, LVTN

3. Kiểm tra tác dụng đăng ký với hiệu chỉnh đăng ký môn học

4. Kiểm tra TKB thừa nhận

5. Đăng ký kết môn học té sung

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

6. Bắt đầu học kỳ dự thính

7. Tkhô giòn toán học phí

II- NGOẠI NGỮ

Nộp chứng từ nước ngoài ngữ (CCNN)

Đăng ký kết gửi điểm các môn ngoại ngữ

- Đăng ký nộp CCNN

--

Bất cđọng thời gian làm sao CCNN còn hiệu lực tối thiểu 1 tháng

- Đăng ký kết nộp CCNN nhằm xét dìm LVTN

- Đăng ký kết chuyển điểm mang lại lần ĐK môn học tập HK202

Quy định mới: có thể ĐK đưa điểm ngay lập tức sau thời điểm đăng ký nộp CCNN, ko bắt buộc đợi kết quả thẩm tra CCNN

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký kết chuyển điểm đến lần hiệu chỉnh ĐK môn học HK202

- Đăng cam kết nộp CCNN nhằm xét nhận LVTN

- Đăng ký kết gửi điểm đến đợt ĐK môn học bổ sung cập nhật HK202

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký đưa điểm đến lần ĐK LVTN bổ sung cuối cùng

- Đăng ký kết nộp CCNN và đăng ký đưa điểm cho đợt hiệu chỉnh ĐK HK dự thính 202

- Đăng ký nộp CCNN với đăng ký đưa điểm mang đến dịp đăng ký môn học bổ sung HK dự thính 202

- Đăng ký kết nộp CCNN để xét giỏi nghiệp

Trước ngày ĐK và nộp hồ sơ tốt nghiệp tối thiểu 2 tuần (CCNN bắt buộc ngóng thđộ ẩm tra)