Lê thị mỹ hạnh đại học bách khoa đà nẵng

*

Bạn đang xem: Lê thị mỹ hạnh đại học bách khoa đà nẵng

*
Lê Thị Mỹ Hạnh
Thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
Bài báo, report khoa học
Hướng dẫn Sau đại học
Sách và giáo trình
Các học phần với môn giảng dạy
Giải thưởng công nghệ, Phát minh, sáng chế
Khen thưởng
tin tức khác
Tài liệu tham mê khảo
Hiệu chỉnh
Số người truy hỏi cập: 85,206,977

. Tạp chí Khoa học tập với Công nghệ Đại học tập TPhường. Đà Nẵng. Số: 1 (74) Quyển II. Trang: 9-13. Năm 2014. (Feb 23 năm trước 12:10AM)
<7>Bài báo: Tự cồn sinch bất chợt đổi thay cho các quy mô Simulink/Matlab. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh hao Bình. Kỷ yếu đuối Hội thảo quốc gia lần sản phẩm XVI: Một số vấn đề tinh lọc của Công nghệ công bố cùng truyền thông- Đà Nẵng
. Số: 16. Trang: 339-346. Năm 2013. (May 27 năm trước 9:56AM)
<8>Bài báo: KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN – CÁC KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Tkhô cứng Bình
walgreens pharmacy coupon links promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học tập Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Đăng Nhập Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên

. Số: SỐ 8(57), QUYỂN 1. Trang: 7-13. Năm 2012. (Dec 5 2012 10:57AM)
<9>Bài báo: A Survey on Advanced Video Based Health Care Monitoring Systems. Tác giả: Le Thi My Hanh, Hoang Le Uyen Thuc, Pđê mê Van Tuan. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam;
. Số: Kỷ yêu Hội thảo Quốc gia 2006. Năm 2007. (Dec 14 2012 1:03PM)
<12>Bài báo: Biễu diễn khóa của ánh xạ đóng góp. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, LêThị Mỹ Hạnh, Huỳnh Minc Trí, Nguyễn Đức Vũ
. Kỷ yếu Hội thảo FAIR: Nghiên cứu cơ bạn dạng cùng vận dụng công nghệ thông tin, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2006. Số: Kỷ yếu hèn Hội thảo FAIR. Trang: 23-28. Năm 2006. (Dec 14 2012 11:40AM)
<13>Bài báo: Hệ sinh đến ánh xạ đóng và thuật tân oán thu gọn gàng hệ sinh. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, LêThị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Tkhô cứng Xuân, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Đức Vũ
. Kỷ yếu đuối Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông báo cùng Truyền thông", Hải Phòng
. Số: Hội thảo Quốc gia lần sản phẩm công nghệ VIII. Trang: 364-370. Năm 2006. (Dec 14 2012 11:35AM)
<14>Bài báo: Phản khóa của ánh xạ đóng qua phxay thu gọn gàng hệ sinch. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Vũ
. Số: ICT.rda"06. Năm 2006. (Dec 14 2012 12:16PM)
<15>Bài báo: Giàn giao của ánh xạđóng góp. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, LêThị Mỹ Hạnh. Chuyên ổn san Các công trình phân tích - tiến hành viễn thông cùng công nghệ thông tin
. Số: Số 14, 4-2005. Trang: 35-42. Năm 2005. (Dec 14 2012 10:02AM)
<16>Bài báo: Thu gọn hệ sinh ánh xạ đóng góp. Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh