Đang xem: Mẫu In Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Là Gì? Kỷ Yếu Hội Nghị

Showing 1–36 of 50 results

Thứ tự theo mức độ phổ biếnMới nhấtThứ tự theo giá: thấp đến caoThứ tự theo giá: cao xuống thấp

*

Kỷ Yếu Hội Thảo

Những nội dung lý luận mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

*

*

*

Kỷ Yếu Hội Thảo

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực ĐBSCL

Kỷ Yếu Hội Thảo

Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm

Kỷ Yếu Hội Thảo

Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Nghiên Cứu Khoa Học, Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Lĩnh Vực Kế Toán – Kiểm Toán Và Tài Chính – Ngân Hàng Trong Thời Đại Công Nghệ 4.0

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Cấp Trường Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Ngoại Ngữ Trong Thời Đại Công Nghệ Mới

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Ở Việt Nam Kinh Nghiệm Các Quốc Gia Châu Á

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Nghị KH & CN 16 Và Hội Nghị Quốc Tế Lần Thứ I Về PP Tính Toán Tiên Tiến TRong KỸ Thuật Phương Tiện

Xem thêm: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng, Tập Huấn Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Thảo Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh TRong Mạng Lưới Các Thành Phố Thông Minh Ở ASEAN: Cơ Hội Và Thách Thức

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Thảo Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Lực Giới Tiêu Chuẩn Quốc Tế Và Thực Tế Tại Việt Nam

Kỷ Yếu Hội Thảo

International Conference on Sport, Physical Education & Youth Development Proceedings 28 – 30 November 2019

Địa Chất, Môi Trường

The 7th HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry, Environment, Natural Sciences and Technologies (JSCENS-7)

Địa Chất, Môi Trường

Proceedings International Symposium On Geographical Sciences in The Context Of The Fourth Industrial Revolution: Opportunities And Challenges

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ Yếu Hội Thảo Giảng Dạy Tiếng Đức Ở Đông Nam Á – Phát Triển Bền Vững Và Kiểm Định Chất Lượng

Kỷ Yếu Hội Thảo

Tác Động Của Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Đến Quan Hệ Lao Động Và Chất Lượng Việc Làm Trong Doanh Nghiệp FDI Việt Nam

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ yếu Hội thảo khoa học ” Công tác xã hội trong bệnh viện: Những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành”

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Kỷ Yếu Hội Thảo

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế – Việt Nam – Giao lưu văn hóa tư tưởng Phương Đông – Vietnam and the Oriental cultural exchanges

Giới thiệu Nhà xuất bản

Tin tức

Giới thiệu sách hay

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Điều khoản sử dụng

 

Xem thêm: Cuộc Thi Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Năm Học 2020, Giải Thưởng Sinh Viên Nghiên

Văn phòng đại diện – Phòng Quản lý Dự án và Phát hành

Phòng K011A, Tòa nhà K, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *