1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM

2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021

3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL củaĐHQG-HCM năm 2021

4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPTnăm 2021

5. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

6. Xét tuyểnthí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần

7. Xét tuyển dựa trênkết quả các kỳ thi quốc tế

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của ĐHQG-HCM

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Đối tượng 1 (theo quy định của Bộ GD&ĐT):

– Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh khi đăng ký xét tuyển ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự kiến mở mới), Điều dưỡng (dự kiến mở mới).

Đang xem: Khoa Y Đại Học Quốc Gia Hcm

– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa khi đăng ký xét tuyển ngành Dược học (CLC).

– Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GDĐT phải có học lực đạt loại giỏi trong 03 năm lớp 10, 11, 12.

– Lưu ý: Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật Quốc gia

Đối tượng 2 (theo quy định của ĐHQG-HCM):

Thí sinh phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT và điểm trung bình cộng 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất trường THPT nơi thí sinh theo học.

2. Chỉ tiêu:

Đối với mỗi đối tượng, mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành cụ thể:

– Ngành Y khoa (CLC): 5 chỉ tiêu/đối tượng.

– Ngành Dược học (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

– Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

– Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

3. Đăng ký xét tuyển:

Đối tượng 1:Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

4. Xét tuyển:

– Đối tượng 1:Theo quy chế, hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Đối tượng 2:Xét tuyển dựa trên tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên là: Điểm trung bình cộng 3 năm THPT.

* Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh của 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM (như năm 2020) phải có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12. Danh sách 149 trườngxem tại đây

– Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển ~ 15% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa (CLC): ~ 15 chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

– Ngành Răng Hàm Mặt (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền(dự kiến mở mới): ~ 11 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): ~ 22 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể

Tiêu chí phụ 1:Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng Hàm Mặt (CLC), Y học cổ truyền(dự kiến mở mới), Điều dưỡng(dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12; Đối với ngành Dược học (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ 2:Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC), Y học cổ truyền(dự kiến mở mới), Điều dưỡng(dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Đối với ngành Răng Hàm Mặt(CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ3:Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Councilhay của IDP Education – International Development Program hoặc TOEFL của ETS – Educational Testing Service);

Tiêu chí phụ 4: Xét bài luận viết tay, thư giới thiệu.

* Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Phải có học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên;

– Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả các năm khác).

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển 30% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa (CLC): 30 chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): 15 chỉ tiêu

– Ngành Răng Hàm Mặt (CLC): 15 chỉ tiêu

– Ngành Y học cổ truyền(dự kiến mở mới): 22 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): 45 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

* Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa (CLC): Tối thiểu 10chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): Tối thiểu 10 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Tối thiểu 05 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng ngành Dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không quy định chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1:Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đối với ngành Dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Tiêu chí phụ 2:Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

* Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ IELTS từ 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 78 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn trong vòng không quá 02 năm tính đến ngày xét tuyển).

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa (CLC): Tối đa 20chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): Tối đa 10chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Tối đa 10chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý:Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT,thí sinh phải nộp trực tiếp bản sao chứng chỉ về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì mới hoàn thành việc đăng ký xét tuyển.

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng ngành Dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không quy định chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1:Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đối với ngành Dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Tiêu chí phụ 2:Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức này không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức “xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021” trong cùng 1 ngành (cùng mã ngành chuân) quá 02 điểm.

* Phương thức 6: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinh tại các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM(Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên và Trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần từ các trường đại học thuộc các nước nói tiếng Anh.

– Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 5 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp;

– Điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học từ 8,0 trở lên hoặc tương đương, trong đó điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên hoặc tương đương.

Xem thêm:

– Trình độ tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.

2. Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa (CLC): Tối đa 10 chỉ tiêu.

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Tối đa 05chỉ tiêu.

– Ngành Y học cổ truyền(dự kiến mở mới): Tối đa 7 chỉ tiêu

– Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): Tối đa 15 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể:

– Tiêu chí phụ 1: Trung bình cộng các môn ngành gần. Danh sách các môn ngành gần:

*

– Tiêu chí phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kỹ năng hoặc chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM)

* Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây:

– Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước;

– Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;

– Đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa (CLC): 5 chỉ tiêu

– Ngành Dược học (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

– Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

– Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Phương thức tuyển sinh

Hồ sơ

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG-HCM

Đối tượng 1(theo quy định của Bộ GD&ĐT): Theo hướng dẫn chi tiết của Sở GD&ĐT.

Đối tượng 2(theo quy định của ĐHQG-HCM): Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Y ĐHQG-HCM. Số nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào Khoa Y tối đa không quá 03 nguyện vọng. Địa chỉ nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, Nhà Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương (Đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng).

Hồ sơ bao gồm:

-Phiếu đăng ký xét tuyển. Hiệu trưởng/ Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu thí sinh giỏi nhất trường THPT;

– Một bài luận được viết trên giấy A4 (viết tay và ký tên), trình bày về việc chọn xét tuyển vào ngành/ nhóm ngành;

– Học bạ THPT (bản sao có xác nhận trường THPT hoặc địa phương);

– Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/ Thành phố (bản sao hoặc xác nhận của trường THPT) (nếu có);

-Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT(nếu có);

– Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

Lệ phí ĐKXT: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Sau khi thí sinh ĐKXT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thí sinh phải nộp trực tiếp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì mới hoàn thành việc ĐKXT.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021

– Hướng dẫn đăng ký dự thi và lệ phí:Xem tại đây

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

– Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng;

– Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đăng ký.

Xét tuyểnthí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần

Thí sinh nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, Nhà Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương (Đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

– 01 phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (Tải phiếu đăng ký);

– 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

– 01 bản sao công chứng bảng điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học;

– 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM còn thời hạn trong 2 năm tính đến thời điểm xét tuyển(nếu có);

– Bài luận trình bày kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh;

– 01 bản sao công chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển dựa trênkết quả các kỳ thi quốc tế

Thí sinh nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, Nhà Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương (Đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

– 01 phiếu Đăng ký xét tuyển(tải phiếu đăng ký)

– 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT

– 01 bản photohọc bạ THPT có xác nhận của trường THPThoặc địa phương nơi thí sinh học tập.

– 01 bản sao công chứng kết quả kỳ thiquốc tế(SAT, ACT, IB, A-level)

– Bài luận trình bày kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh.

– 01 bản sao công chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin: https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.actionvà nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa YĐHQG TP.HCM.

Địa chỉ nộphồ sơ: Bộ phận tuyển sinh, Nhà Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, Bình Dương (Đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng). Hồ sơ giấy bao gồm:

– Một phiếu đăng ký ƯTXT được in từ hệ thốngký tên và xác nhận thông tin từ trường THPT nơi thí sinh theo học;

– Một bài luận được viết trên giấy A4 (viết tay và ký tên), trình bày lý do muốn học tại Khoa, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân;

– Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;

– Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT hoặc địa phương);

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Skyline, 403 Forbidden

Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.

Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, đóng lệ phí xét tuyển bằng chuyển khoản(Lưu ý: Không để cùng hồ sơ).Thông tin chuyển khoảnxem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *