Mục tiêu của khoa Xây dựng là đào tạo người lao động chuyên ngành kỹ thuật Xây dựng có ý thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ. Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình qui mô nhỏ ( kỹ sư thực hành); có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công các công trình xây dựng. Tính được dự toán thiết kế, dự toán thi công, dự toán đấu thầu và quyết toán công trình. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Từ khi thành lập đến nay, khoa Xây dựng đã đào tạo hàng ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật,… đáp ứng được một phần lao động có tay nghề phục vụ cho thị trường xây dựng trong và ngoài tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trường đã giao cho trong công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Đang xem: Khoa xây dựng và cơ học ứng dụng spkt

Khoa Xây dựng đảm nhận đào tạo bậc sơ cấp, ngắn hạn, Trung cấp, Cao đẳng và các chuyên ngành sau:

1. Kỹ thuật xây dựng

2. Xây dựng cầu đường bộ.

2. NHÂN SỰ

Khoa Xây dựng trường Cao đẳng Nghề An Giang được thành lập ngày 20 tháng 6 năm 2007 theo Quyết định số 12/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. Với đặc điểm tình hình của khoa:

– Tổng số giáo viên: 11

(Trong đó trình độ: Thạc sĩ: 05 Đại học: 06)

– Tổng số lớp: 5 Lớp

– Tổng số học sinh: 98

– Số phòng học lý thuyết: 12

– Số phòng học chuyên đề:02

– Số phòng thí nghiệm: 01

– Số xưởng thực hành: 02

3. CƠ CẤU:

TRƯỞNG KHOA

*

Họ và tên: PHAN PHƯƠNG QUYÊNTRƯỞNG KHOA

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian,địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại trường Cao Đẳng Nghề AG ( khu I )

Điên thoại DĐ: 0913819777

gmail.com

Qúa trình đào tạo:

Năm 1998 – 2003: Kỹ sư XD – Đại học Cần Thơ

Năm 2005 – 2007: Học chương trình đào tạo Thạc sỹ Châu Âu về nghiên cứu cơ học công trình – ĐH Bách Khoa liên kết ĐH Liege – Vương Quốc Bỉ

Qúa trình công tác :

Năm 2003 – 2004 : Công tác tại TTTVKĐXD – Sở XDAG

Năm 2004 – 2007 : Trường Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật AG

Năm 2007 – hiện nay : Trường Cao Đẳng Nghề AG

Văn bằng chứng chỉ:

Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn Ielts 5.5

Chứng chỉ tin học : B

Chứng chỉ lớp Quản lý phòng Thí nghiệm

Chứng chỉ lớp Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thép

Chứng chỉ lớp Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Chứng nhận lớp Điều tra xã hội học.

Chứng chỉ Sư phạm nghề.

Chứng chỉ: Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.

Chứng nhận học lớp “Từ góc nhìn của doanh nghiệp trong GDNN” từ ngày 23-25.9.2019” tại Bangkok do Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam-GIZ tổ chức.

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:

Cơ Xd , Kết cấu công trình , QLXD , Kỹ thuật xây, Autocad

Nâng cấp đề tài: Smooth strain in plasticity with FEM phục vụ cho luận văn Thạc sỹ.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

*

Họ và tên : NGUYỄN THẾ THẮNG – PHÓ TRƯỞNG KHOA

Học hàm,học vị : Kỹ sư Xây dựng

Thời gian,địa điểm làm việc : Các ngày trong tuần tại khoa Xây dựng, trường Cao Đẳng Nghề An Giang

Điên thoại DĐ : 0918212369

gmail.com

Qúa trình đào tạo :

Năm 1995 – 1998 : Trung cấp Vĩnh Long

Năm 2004 – 2009 : Đại học XD – Đại học mở TPHCM

Qúa trình công tác :

Năm 1990 – 1995 : Công tác tại xí nghiệp XD Tây Sông Hậu

Năm 1996 – 1998 : Công tác tại công ty TVTKXD – TPLX

Năm 1998 – 2003 : Công tác tại xí nghiệp XD – Công ty xây lắp AG

Năm 2003 – 2007 : Gỉang dạy tại trường Dạy Nghề AG

Năm 2007 – hiện nay : Gỉang dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG

Năm 2005 – 2017 : 12 năm liền là giáo viên dạy giỏi của trường

Gíao viên dạy giỏi toàn quốc : 2005 , 2006, 2009

Văn bằng chứng chỉ :

Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B

Chứng chỉ tin học : B

Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.

Chứng nhận Sư Phạm loại giỏi.

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu : Thi công, giám sát công trình

– TRỢ LÝ KHOA:

*

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÒA

Học hàm, học vị: Đại học tài chính Kế toán

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, khoa Xây dựng khu I trường Cao đẳng nghề An Giang

yahoo.com.vn

Quá trình đào tạo:

– Chứng chỉ B Tin học.

– Chứng chỉ B Anh văn.

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: Văn thư lưu trữ, tài chính kế toán.

Xem thêm: Đhbk Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Năm 2015 : Trường Đh Bách Khoa

– TỔ KIẾN TRÚC – KẾT CẤU:

*

Họ và tên : NGÔ BÍCH HÒA – TỔ TRƯỞNG

Học hàm,học vị : Thạc sỹ

Thời gian,địa điểm làm việc : Thứ hai đến thứ bảy hàng tuần ,tai khoa XD khu II, trường Cao Đẳng nghề AG

Điên thoại DĐ : 0977727909

gmail.com

bichhoa.kxd
gmail.com

Qúa trình đào tạo:

Năm 1998 – 2003: ĐH Cần ThơNăm 2005 – 2007: Học chương trình đào tạo Thạc sỹ Châu Âu về nghiên cứu cơ học công trình – ĐH Bách Khoa liên kết ĐH Liege – Vương Quốc Bỉ.

Qúa trình công tác :

Năm 2003 – 2005 : Cty TVTKXD – “KT”. Cty xây dựng Sao Mai.Năm 2005 – 2007: Cty Trung Mỹ, Cty Thi công Vạn Lợi.Năm 2008 – hiện nay : Giảng dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG.

Tham gia thiết kế cho Cty Thiện Lâm.

Văn bằng chứng chỉ:

Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B1Chứng chỉ tin học : BChứng chỉ hành nghề thiết kế công trình XDDD – CN.Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình XDDD – CN.Chứng chỉ quản lý đầu tư công trình XDDD – CN.Chứng chỉ lớp Quản lý phòng Thí nghiệmChứng chỉ lớp Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thépChứng nhận giám sát công trình,Chứng nhận chỉ huy trưởng công trình.Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.Chứng nhận quản lý – giai đoạn thực hiện đầu tư.Chứng nhận thí nghiệm xây dựng về Cơ đất trong phòng và hiện trường.Chứng nhận thí nghiệm xây dựng về bê tông và vật liệu xây dựng.Chứng chỉ Sư phạm nghề.Chứng chỉ: Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.Chứng nhận kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung nghề kỹ thuật xây dựng.

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu:

Cơ xây dựng , Kết cấu công trình , QLXD , Kỹ thuật xây, Autocad, SapỨng dụng PDMS, và các phần mềm mới liên quan đén ngành xây dựng.

*

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG VIẾT THỤY THUỶ TIÊN – Giảng viên

Học hàm,học vị: Kỹ sư XD

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, giảng dạy tại các phòng của khoa XD

Điên thoại DĐ: 0918625050

gmail.com

Qúa trình đào tạo:

Năm 1998 – 2003: Học kỹ sư XD – Đại học Cần Thơ.

Văn bằng chứng chỉ :

Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn A

Chứng chỉ tin học : A

Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.

Chứng chỉ sư phạm nghề

Chứng nhận lớp Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Qúa trình công tác :

Tháng 12/2002: Công tác tại doanh nghiệp xây dựng Tự Lực AG

Tháng 9/2004: Công tác tại trường Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật (nay là trường Cao Đẳng Nghề AG)

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:

Kết cấu công trình

Dự toán.

*

Họ và tên :NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Giảng viên

Học hàm,học vị : Kiến trúc sư

Thời gian,địa điểm làm việc : Thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại văn phòng khoa XD khu I trường Cao Đẳng Nghề AG

Điên thoại DĐ : 0918684057

gmail.com

Qúa trình đào tạo :

Năm 1990 – 1995 : Đại học kiến trúc TPHCM

Năm 2007 : Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình dân dụng

Năm 2008 : Sát hạch bậc thợ 5/7 tại trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ

Qúa trình công tác :

Năm 1996 – 2001 : Công tác tại phòng giám định sở XDAG

Năm 2002 – hiện nay : Gỉang dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG

Văn bằng chứng chỉ :

Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn A

Chứng chỉ tin học : A

Chứng nhận bậc nghề 5/7 (nghề XD)

Chứng chỉ sư phạm nghề

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu:

Thiết kế công trình

Nguyên lý thiết kế

Đồ án kiến trúc

Cấu tạo kiến trúc

Thực tập kĩ thuật viên thiết kế

*

NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG- Giảng viên

Học hàm, học vị : kỹ sư xây dựng

Thời gian, địa điểm làm việc : thứ 3, thứ 5 hàng tuần, tại khu II, trường CĐ Nghề An Giang

yahoo.com

Quá trình đào tạo:

Từ năm 2004-2009 : hệ chính quy, Ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Từ năm 2019-2021 : Học Cao học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Quá trình công tác :

Từ 10/2010 đến nay : giáo viên trường Cao Đẳng Nghề An Giang

Văn bằng chứng chỉ

Bằng tốt nghiệp kỹ sư DD&CN trường ĐH kiến trúc Tp.HCM cấp

Chứng chỉ A tin học

Chứng chỉ B anh văn

Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.

Lĩnh vực giảng dạy , nghiên cứu

Đang nghiên cứu : Phân tích ứng xử của khung phẳng dưới tác dụng của chuyển vị cưỡng bứcĐang tham gia giảng dạy : giảng dạy môn Vẽ xây dựng, Cơ xây dựng, Autocad

– TỔ KỸ THUẬT THI CÔNG:

*

Họ và tên :PHAN PHÚ LỘC – TỔ TRƯỞNG

Học hàm,học vị : Thạc sĩ

Thời gian,địa điểm làm việc : Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần tại văn phòng khoa XD khu I trường Cao Đẳng Nghề AG

Điên thoại DĐ : 0988988640

gmail.com

Qúa trình đào tạo :

Năm 1998 – 2003 : Đại học Cần Thơ

Văn bằng chứng chỉ:

Chứng nhận tập huấn lớp An toàn bảo hộ lao động

Chứng chỉ Sư phạm nghề

Qúa trình công tác:

Năm 2004 – hiện nay : Giáo viên trường Cao Đẳng Nghề AG

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu : Thi công công trình

*

Họ và tên : ĐOÀN TRỌNG THỨC – Giảng viên

Học hàm,học vị : Thạc sĩ xây dựng DD&CN

Thời gian,địa điểm làm việc : Các ngày trong tuần tại trường Cao Đẳng Nghề AG ( khu I)

Điên thoại DĐ : 0977030682

gmail.com

Qúa trình công tác :

Năm 2006 – 2007: Cty TV thiết kế giám sát – “KT”.

Năm 2007 – hiện nay : Gỉang dạy tại trường Cao đẳng nghề AG

Văn bằng chứng chỉ :

Chúng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B1

Chúng chỉ tin học : B

Chứng chi kỹ năng nghề bậc 3 Malaysia

Chứng chỉ sư phạm nghề

Chứng chỉ Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thép

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: Thực hành, thi công xây dựng công trình.

Xem thêm: Khóa Học Piano Cho Người Lớn, Ở Đâu Dạy Đàn Piano Cho Người Lớn Hiệu Quả

– XƯỞNG THỰC HÀNH NỀ:

*

Họ và tên: HUỲNH PHAN NHÂN – Trưởng xưởng Kỹ Thuật Nề

Học hàm,học vị: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng CTGT

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, khoa Xây Dựng, Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

gmail.com

Qúa trình đào tạo:

Năm 2003 – 2008 : Đại học chính quy, trường ĐH Giao thông vận tải Cơ sở 2 (TP HCM)

Năm 2013 – 2015: Học cao học, trường ĐH Giao thông vận tải Cơ sở 2 (TP HCM)

Quá trình công tác:

Tháng 7 – 10/2008 : Làm việc tại công ty CP Tư Vấn ĐTXD Giao thông Công chánh An Giang

Tháng 10/2008 – hiện nay : Giảng dạy tại khoa Xây dựng, trường Cao Đẳng Nghề AG

Văn bằng chứng chỉ:

– Chứng chỉ ngoại ngữ: Anh Văn A , B (Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, Tp HCM)

– Chứng chỉ nghề: Kỹ thuật viên Tin học văn phòng (Trung tâm dạy nghề Quận 9, TP HCM)

– Chứng nhận lớp Autocad căn bản (Trung tâm tin học, ĐH SPKT TP.HCM)

– Chứng nhận lớp tin học ứng dụng : NOVA (Trung tâm tin học ứng dụng, ĐH GTVT cơ sở 2)

– Chứng chỉ: Sư phạm dạy Nghề (trường Cao đẳng SPKT Vĩnh Long)

– Chứng chỉ: Thí nghiệm viên chuyên ngành Xây dựng (Trường ĐH GTVT TP HCM)

– Chứng nhận lớp Quản lý Phòng Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng (Viện Khoa Học Công nghệ XD – Bộ XD)

– Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề, trình độ Cao đẳng nghề. (Tổng cục dạy Nghề – Bộ LĐTB&XH)

– Các Chứng chỉ Giám sát công tác Thi công Xây dựng: Công trình Dân dụng, Công nghiệp; Công trình Hạ tầng Kỹ thuật; Công trình Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; Công trình Giao thông Đường bộ; Công trình Giao thông Cầu (Sở Xây dựng An Giang cấp)

– Chứng chỉ Thiết kế Công trình Cầu, Thiết kế Công trình Đường bộ (Sở Xây dựng An Giang cấp)

– Chứng chỉ Định giá Xây dựng (Sở Xây dựng An Giang cấp)

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu:

+ Các Môn cơ sở ngành Kỹ thuật Xây dựng,

+ Các Môn cơ sở và chuyên ngành XD Cầu đường bộ

+ Các mô đun Thực hành (Xây, Trát, Lát, Ốp)

+ Thí nghiệm & kiểm tra Chất lượng Công trình Xây dựng

+ Thiết kế các Công trình Cầu, đường. Thiết kế tổ chức Giao thông trong đô thị

+ Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới trong Xây dựng

– XƯỞNG THỰC HÀNH KTTC:

*

Họ và tên: TRẦN TRUNG – Trưởng xưởng KTTC

Học hàm,học vị: Kỹ sư

Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai đến thứ bảy trong tuần, Khoa XD, trường Cao Đẳng Nghề AG

Điên thoại DĐ: 0944777271

yahoo.com

Qúa trình đào tạo:

+ Năm 2003 -2007 : Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải III

+ Năm 2008 -2012 : Trường Đại Học Tây Đô

Qúa trình công tác :

+ Năm 2009 -2012 : Công ty CP Công Trình Gia Thông Hậu Giang

+ Năm 2012- Hiện nay: Giảng dạy tại trường Cao Đẳng Nghề AG

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ : Anh Văn B

+ Chứng chỉ tin học: Chứng chỉ B

+ Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng – Hạ tầng kỹ thuật

+ Chứng chỉ bậc thợ 5/7

+ Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Cao đẳng nghề.

+ Chứng chỉ Sư phạm nghề

Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: Các môn khoa phân công, các môn chuyên ngành cầu đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *