Thông tin tuyển sinh sau đại học 2021 của trường Học viện tài chính. Cập nhật học phí đào tạo, hình thức và thời gian học, chương trình học và bằng tốt nghiệp cao học thạc sĩ của Học viện tài chính 2021.

Học viện tài chính tuyển sinh sau đại học 2021

Năm 2021, Học viện tài chính tuyển sinh hệ sau đại học (đào tạo thạc sĩ) 3 ngành chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản lý kinh tế, dự kiến tổng chỉ tiêu là 375 chỉ tiêu. Hình thức đào tạo thạc sĩ là chính quy với thời gian đào tạo là 2 năm.Học phí cho toàn khóa học được trường HV Tài chính công bố là 150 triệu đồng/toàn khoá học

*

Hình thức và môn thi tuyển sinh hệ sau đại học

Hình thức tuyển sinh vào hệ sau đại học của Học viện tài chính năm 2021 là thi tuyển 3 môn. Riêng môn tiếng Anh có thể được miễn thi nếu thí sinh thuộc một trong các trường hợp:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;

d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 01 của Thông báo này) trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

*

Thời gian phát hành hồ sơ

*

Thời gian và địa điểm thituyển sinh hệ sau đại học

*

Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *