> Báo cáo khoa học cấp Khoa năm 2021 > Thông tin Tuyển dụng  > Hội thảo “Quản lý tưới nước trong tình hình hạn, mặn ở vùng ĐBSCL” > The Second International Conferenceon Agricultural Sciences (ICAS)“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”Can Tho, Vietnam http://icas.thietbihopkhoi.com.edu.vn

Đang xem: Khoa nông nghiệp đại học cần thơ

  > Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa Nông nghiệp > Tuyển sinh Đại học Cần Thơ >  Chương Trình trao đổi sinh viên 

Xem thêm: Ngành Cơ Điện Tử Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2020 Chính Xác, Ngành Cơ Điện

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Khoa Học Lớp 5 Năm 2019, Đề Cương Khoa Học Kì 1 Lớp 5

 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSI, VLIR, …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed, Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

                 

*
*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *