# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Du lịch K25DLK17
2 TRẦN THỊ THÚY VÂN KẾ TOÁN K24KKT2
3 ANH THƯ đào tạo quốc tế 2
4 BẠCH HUỲNH NGỌC TRÂM Khoa Du Lịch K25DLL5
5 BẠCH THỊ THU HÀ Du lịch K25DLL5
6 BẠCH THỊ THU HÀ Du lịch K25DLL5
7 BẢO TÔN NỮ TƯỜNG VY Quản trị du lịch và khách sạn K25DLK9
8 BÙI ANH THI Khoa tiếng Trung trường Ngoại Ngữ Đại Học Duy Tân K25NTQ3
9 BÙI ANH THI Khoa Tiếng Trung K25NTQ2
10 BÙI DUY ĐẠT Khoa Du Lịch k25 psu DLK1
11 BÙI DUY THÙY TRANG Khoa Y K21YDK1
12 BÙI HOÀNG PHÚ Khoa Tiếng Trung K25NTQ20
13 BÙI HOÀNG THỊ QUẾ QTKD K24QNH1
14 BÙI HƯƠNG LAN Du lịch K25psu DLk5
15 BÙI HUỲNH KIM ANH Khoa du lịch K25PSU-DLk18
16 BÙI KHẮC MINH THÀNH CNTT K26HP-TTN
17 BÙI KHÁNH HUYỀN Khoa Tiếng Trung NTQ6
18 BÙI MINH PHƯỢNG Ngôn Ngữ Trung NTQ15
19 BÙI NGỌC PHÚC Quản trị kinh doanh Marketing
20 BÙI NGUYỄN NGỌC HUYỀN Tiếng Trung K25NTQ4
21 BÙI NHẤT SINH Viện nghiên cứu du lịch Dll7
22 BÙI NHƯ Ý du lịch khách sạn dlk16
23 BÙI QUỐC HÙNG Quản trị kinh doanh- marketing K25qtm1
24 BÙI QUỲNH NGÂN Du Lịch K26DLK8
25 BÙI SONG THƯ VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH K25DLK9
26 BÙI TÂM ANH Tiếng Trung K26NTQ2
27 BUI TAN NGUYEN Khoa Y K24YDK5
28 BÙI THANH TRANG Khoa khách sạn nhà hàng quốc tế K24PSU-DLK1
29 BÙI THỊ ÁNH HUYỀN Khoa tiếng trung NTQ13
30 BÙI THỊ ÁNH HUYỀN Ngoại ngữ NTQ 13
31 BÙI THỊ ANH TRÂM Khách sạn nhà hàng quốc tế K26 DLK10
32 BÙI THỊ DIỄM QUỲNH Viện nghiên cứu và đào tạo du lịch K25dll7
33 BÙI THỊ HÀ TIÊN Khoa tiếng trung NTQ5
34 BÙI THỊ HIỀN Khoa Tiếng Trung NTQ3
35 BÙI THỊ HOÀI THANH Khoa Tiếng Trung NTQ6
36 BÙI THỊ HỒNG TRỌNG Quản Trị Kinh Doanh K25QNT1
37 BÙI THỊ HUYỀN Tiếng Trung K25NTQ6
38 BÙI THỊ HUYỀN TRANG Du lịch lữ hành K25DLL6
39 BÙI THỊ KIỀU TRINH Môi trường và công nghệ hoá K24 ctp
40 BÙI THỊ KIM LUYẾN Du lịch K25 PSU DLL3
41 BÙI THỊ KIM XUYẾN tiếng trung K25NTQ9
42 BÙI THỊ KIM XUYẾN Tiếng trung K25NTQ9
43 BÙI THỊ LINH CHI Khoa tiếng trung NTQ10
44 BÙI THỊ MINH KHUÊ Quản trị kinh doanh QTM5
45 BÙI THỊ NGỌC MAI Khoa Tiếng Trung K25NTQ1
46 BÙI THỊ NGỌC MY Tiếng Anh K24NAD2
47 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH Khoa tiếng trung NTQ2
48 BÙI THỊ NHUNG Khoa tiếng trung K25NTQ4
49 BÙI THỊ PHƯƠNG LINH Du lịch K25DLK7
50 BÙI THỊ QUÝ LÂM Du Lịch K26DSG
51 BÙI THỊ QUỲNH TRANG Tiếng Trung K25NTQ14
52 BÙI THỊ THANH HÀ Công Nghệ Thông Tin K25- TPM4
53 BÙI THỊ THANH MAI Khoa tiếng trung K25NTQ17
54 BÙI THỊ THẢO NHI Tiếng Trung K25NTQ13
55 BÙI THỊ THU HỒNG tiếng trung NTQ11K25
56 BÙI THỊ THU TRANG Tiếng Trung NTQ6
57 BÙI THỊ THU TRANG Tiếng trung NTQ6
58 BÙI THỊ THUỲ LINH Ngoai ngu Ntq1
59 BÙI THỊ THÙY LINH Tiếng Trung NTQ7
60 BÙI THỊ THÚY NGA Khoa học xã hội và nhân văn VTD1
61 BÙI THỊ TIẾP Khoa Tiếng Trung K25NTQ3
62 BÙI THỊ TIỂU VY Viện Đào Tạo Du Lịch Quản trị Khách Sạn K25DLK22
63 BÙI THỊ TƯỜNG VY Tiếng Trung K25NTQ5
64 BÙI THỊ UYỄN NHI Khoa Tiếng Trung K25NTQ19
65 BÙI THỊ VY Ngôn ngữ trung NTQ1
66 BÙI THỊ YẾN CHI Quản Trị Kinh Doanh QTM6 -K26
67 BÙI THIÊN ÂN Du lịch K25 DLL5
68 BÙI THU QUỲNH Tiếng Trung K25NTQ7
69 BÙI THU TRANG Tiếng Trung K25NTQ9
70 BÙI UYÊN PHƯƠNG Ngôn ngữ Hàn NHB2
71 BÙI VĂN HIỆP Công nghệ thông tin K25HP-TBM1
72 BÙI VĂN THÀNH Du lịch Dll9
73 BUITHANHHIEU Quản trị kinh doanh QNH1
74 CÁI KIM NGÂN Tiếng Trung K25NTQ7
75 CAO HỒNG PHONG Tiếng Trung Quốc NTQ5
76 CAO HỒNG PHONG Tiếng Trung Quốc NTQ5
77 CAO NGỌC KHÁNH HUYỀN Khoa tiếng trung K25NTQ10
78 CAO NGUYỄN ANH THƯ Khoa tiếng trung NTQ7
79 CAO NỮ NGUYỆT LINH Khoa Tiếng Trung K26NTQ2
80 CAO THỊ BÍCH PHƯỢNG Tiếng Trung K25NTQ06
81 CAO THỊ HỒNG ĐIỆP Khoa Du lịch k25psudlk10
82 CAO THỊ HƯƠNG GIANG QUẢN TRỊ KINH DOANH K25QTD2
83 CAO THỊ KIM QUYÊN Khoa Tiếng Trung NTQ7
84 CAO THỊ KIM QUYÊN Khoa ngoại ngữ NTQ7
85 CAO THỊ LỆ HẰNG Quản trị kinh doanh QTM5
86 CAO THỊ NGỌC QUỲNH Khoa Du Lịch K25DLK11
87 CAO THỊ NGỌC THIỆN Quản trị kinh doanh QTM5
88 CAO THỊ PHÚC ĐIỀN Khoa du lịch K26 – DLK8
89 CAO THỊ QUỲNH ANH Khoa ngoại ngữ NTQ19
90 CAO THI THU THUY Ngoại ngữ trung NTQ19
91 CAO THỊ YẾN NGA Khoa Tiếng Trung NTQ7
92 CAO THÙY LINH khoa tiếng trung K24NTQ1
93 CAO VÂN HÀ Y Đa Khoa K26YDK4
94 CAO VĂN PHÁT Y đa khoa K22ydk4
95 CAO VŨ THANH THÚY Khoa tiếng trung NTQ6
96 CHÂU HỒ GIA HUY Y K25YDR1
97 CHÂU NGỌC AN DUYÊN Khoa du lịch lữ hành Psu dll3
98 CHÂU NHƯ Ý Ngôn ngữ Hàn Quốc NHB2
99 CHÂU PHƯƠNG LAN Du lịch K25 PSU DLK8
100 CHÂU THÁI HỒNG UYÊN Quản trị kinh doanh QTM5
101 CHÂU THỊ HỒNG NHÂM Ngôn ngữ Hàn Quốc NHB3
102 CHÂU THỊ MINH THUỲ Khoa quản trị kinh doạnh K25QTM1
103 CHÂU THỊ MỸ HẠNH Ngoại ngữ K25NAB8
104 CHÂU THỊ THƯƠNG Khoa Ngoại Ngữ – Tiếng Trung K24NTQ2
105 CHẾ GIA HÂN Y Đa Khoa YDK4
106 CHẾ NGỌC THU SƯƠNG Khoa Tiếng Trung NTQ3- K26
107 CHU ĐỨC TOÀN Xã hội nhân văn Văn hoá du lịch
108 CÙ THỊ KIM HIỀN Tiếng Trung Quốc K25NTQ15
109 ĐÀM THỊ THẢO NGUYỆT du lịch lữ hành K25DLL3
110 ĐÀM THỊ THẢO NGUYỆT khoa du lịch lữ hành k25dll3
111 ĐẶNG ANH TÀI Viện Đào tạo và Nghiên cứu du lịch K25DLL7
112 ĐẶNG CÔNG CƯỜNG Khoa Tiếng Trung K25NTQ8
113 ĐẶNG CÔNG TRUNG Viện Đào tạo và Nghiên cứu du lịch K25 PSU DLK7
114 ĐẶNG ĐỨC THỊNH Khoa học xã hội và nhân văn Truyền thông đa phương tiện
115 ĐẶNG DUY HOÀI Quan tri kinh doanh K25QTM1
116 ĐẶNG HOÀI LINH Khoa Quản Trị Kinh Doanh K25QTM5
117 ĐẶNG HOÀNG NHẬT Công nghệ hoá- Môi trường K24 CTP
118 ĐẶNG HOÀNG YẾN Khoa du lịch K25DLK9
119 ĐẶNG HỮU HÙNG Du lịch và lữ hành K25-DLL5
120 ĐẶNG HỮU NGỌC Quốc tế K26 CMU TPM5
121 ĐẶNG HUỲNH KHÁNH VY Du Lịch và lữ hành k25psu dll1
122 ĐẶNG KHÁNH LINH Quản trị kinh doanh K25HP-QTH
123 ĐẶNG LÊ PHƯỚC TÂN khoa đào tạo quốc tế CMU-TPM6
124 ĐẶNG NGÂN HÀ Quản trị kinh doanh K25QTM1
125 ĐẶNG NGÔ KHÁNH DUY Du lịch K25dll9
126 ĐẶNG NGỌC NHUNG Quản Trị Kinh Doanh K25QTD1
127 ĐẶNG NGỌC TRUNG Khoa Quản Trị Du Lịch Lữ Hành K25DLL4
128 ĐẶNG NGUYỄN NHẬT HẠ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K26PSUDLL2
129 ĐẶNG NGUYỄN TƯỜNG VY Tiếng trung Ngôn ngữ trung
130 ĐẶNG NHẬT ÁNH Du lịch K25DLK16
131 ĐẶNG PHẠM DIỆU TRINH Khoa học Xã Hội và Nhân Văn VTD2
132 DANG PHUOC TIEN Du Lịch Khách Sạn K25 PSU DLK12
133 ĐẶNG PHƯƠNG HÀ Quản trị kinh doanh K24-QTH3
134 ĐẶNG THANH ĐAN Quản trị kinh doanh QTM5
135 ĐẶNG THÀNH LONG Kế Toán Kdn3
136 ĐẶNG THANH NGÂN Quản trị kinh doanh QTM5
137 ĐẶNG THANH TRANG Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSUDLK3
138 ĐẶNG THANH VĂN tiếng trung quốc k24NTQ5
139 ĐẶNG THẢO NGUYÊN Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSUDLK8
140 ĐẶNG THỊ BÍCH NI Du lịch K25DLK22
141 ĐẶNG THỊ DUNG Khoa Tiếng Trung K25NTQ18
142 ĐẶNG THỊ HOÀI Tiếng Trung K26NT03
143 ĐẶNG THỊ HOÀI Tiếng Trung K26NTQ3
144 ĐẶNG THỊ HOÀNG NGÂN khoa du lịch k25dlk17
145 ĐẶNG THỊ HỒNG HÀ Du lịch K25dlk2
146 DANG THI HONG NHUNG CNTT TPM5
147 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Viện Đào Tạo Và Nghiên Cứu Du Lich K25DLL2
148 ĐẶNG THỊ KIM HUỆ Ngôn ngữ Trung NTQ5
149 ĐẶNG THỊ KIM HUỆ Khoa ngôn ngữ trung NTQ5
150 ĐẶNG THỊ KIM NGỌC Khoa Du lịch K25-DLK2
151 ĐẶNG THỊ KIM PHƯƠNG Khoa Tiếng Trung K25NTQ3
152 ĐẶNG THỊ LÊ HIỀN Khoa ngoại ngữ Ntq10
153 ĐẶNG THỊ LÊ HIỀN khoa tiếng trung ntq10
154 ĐẶNG THỊ LÊ HIỀN Tiếng trung Ntq10
155 ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG Khoa du lịch K25PSU-DLK10
156 ĐẶNG THỊ MINH ĐOAN Truyền thông đa phương tiện VTD1
157 ĐẶNG THỊ MINH ĐOAN truyền thông đa phương tiện VTD1
158 ĐẶNG THỊ MỸ PHÊ Viện du lịch K25DLK9
159 ĐẶNG THỊ MỸ PHÊ Khoa du lịch K25DLK9
160 ĐẶNG THỊ MỸ TRÂM Khoa Tiếng Trung K25NTQ11
161 ĐẶNG THỊ NGỌC HIỀN du lịch K25DLL3
162 ĐẶNG THỊ NHƯ HẠ Tiếng Trung K25NTQ15
163 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO Du lịch lữ hành k25dll5
164 ĐẶNG THỊ QUỲNH GIANG Du lịch K25DLK24
165 ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ Khoa Khoa học xã hội và Nhân Văn VTD1
166 ĐẶNG THỊ THU Du lịch K25PSUDLK10
167 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Khoa du lịch DLK7
168 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Du lịch K25dll4
169 ĐẶNG THỊ THU PHƯỢNG Khoa tiếng trung NTQ19
170 ĐẶNG THỊ THU PHƯỢNG Khoa tiếng trung NTQ19
171 DANG THI THU YEN Ngôn ngữ Trung NTQ6
172 ĐẶNG THỊ TIẾN Du lịch K25DLL7
173 ĐẶNG THỊ TRÀ MY Đào tạo quốc tế K25PSUQTH5
174 ĐẶNG THỊ TRIỆU VY Khoa Tiếng Trung K25ntq7
175 ĐẶNG THỊ TÚ SƯƠNG Du lịch K25dlk16
176 ĐẶNG THU HÀ Du lịch K25dlk17
177 ĐẶNG TRẦN HƯƠNG GIANG Khoa Y K25YDK1
178 ĐẶNG TRẦN MINH HIẾU Y đa khoa K22YDK4
179 ĐẶNG TRỊNH BẢO NGÂN Y K24ydr1
180 ĐẶNG TRUNG HIẾU Khoa y K22YDK4
181 ĐẶNG TÚ UYÊN Khoa Tiếng Trung K25NTQ12
182 ĐẶNG VĂN ĐẠT khoa du lịch DLL5
183 ĐẶNG VĂN QUANG Du lịch PSU dll3
184 ĐẶNG VĂN RY Đào tạo quốc tế QTH4
185 ĐẶNG VĂN VƯƠNG Quản trị kinh doanh K24QTH4
186 ĐÀO ANH QUỐC Quản trị kinh doanh Qth3
187 ĐÀO KIẾM DIỆP Quản trị kinh doanh K25QTH3
188 ĐÀO LÊ KHÁNH UYÊN Viện Du Lịch K25DLL2
189 ĐÀO LÊ NGÂN HÀ Du lịch K25dlk22
190 ĐÀO MINH NHẬT Khoa Y K25YDK2
191 ĐÀO NAM TRUNG Điện – Điện tử EDT2
192 ĐÀO QUANG NINH Tiếng trung NTQ7
193 ĐÀO THỊ DIỆU VY Tiếng Trung K24 NTQ 5
194 ĐÀO THỊ HẢI MINH Ngôn ngữ Trung K25NTQ19
195 ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG Tiếng trung K25NTQ20
196 ĐÀO THỊ KHÁNH LY Quản trị linh doanh K24QTH4
197 ĐÀO THỊ KIM THẢO Khoa du lịch K25DLK16
198 ĐÀO THỊ NGỌC HUYỀN Khoa học xã hội và nhân văn VTD2
199 ĐÀO THỊ QUỲNH NHƯ Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25-PSUDLK12
200 ĐÀO THỊ TÚ UYÊN Khoa ngôn ngữ trung quốc NTQ19
201 ĐÀO THỊ TUYỀN Khoa xã hội và nhân văn K24 VHD
202 ĐÀO THỊ Y PHỤNG Khoa học xã hội và nhân văn K25VHD
203 ĐÀO TUYẾT TRINH Ngôn Ngữ Trung Quốc NTQ15
204 ĐẬU NGUYỄN HUYỀN LINH Du Lịch K25PSU-DLK12
205 ĐẬU NGUYỆT HẰNG Khoa tiếng trung NTQ7
206 ĐẬU THỊ HƯỜNG Ngoại ngữ K24NAD2
207 DIỆP KHÁNH QUỲNH Du Lịch K25PSU DLK16
208 DIỆP PHƯỚC THỊNH Điện- Điện tử K26EDK
209 DIỆP THỊ THANH TÚ Khoa Tiếng Trung trường Ngoại Ngữ Đại Học Duy Tân K24 NTQ1
210 DIỆP THU TRANG Y K25YDR1
211 ĐINH CÔNG HOÀNG Du lịch K25PSUDLL6
212 ĐINH HÀ LAN ANH QUẢN TRỊ KINH DOANH KQTD
213 ĐINH HOÀNG THẢO MY Khoa Tiếng Trung Quốc K25NTQ08
214 DINH HUYEN TRINH Quan Tri Kinh Doanh QTH3
215 ĐINH LÊ HOÀI NY Du lịch K25 Dlk8
216 ĐINH LÊ PHƯƠNG LINH Quản trị duy lịch và khách sạn K26 DLK8
217 ĐINH MAI LƯU Du lịch K25 Psu dlk5
218 ĐINH MINH THƯƠNG TRANG Khoa Ngôn ngữ Trung NTQ13
219 ĐINH NGỌC THÀNH Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp K24QTH
220 ĐINH NGỌC THẢO NHI Khoa Tiếng Trung K25NTQ5
221 ĐINH NGUYỄN HẢI VÂN Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSUDLK16
222 ĐINH NGUYỄN THUÝ VI Quản trị du lịch và khách sạn K25PSUDLK1
223 DINH PHAN QUANG MỊN KHOA TIẾNG TRUNG NTQ 20
224 ĐINH PHAN QUANG MỊN khoa Tiếng Trung NTQ20
225 ĐINH PHÚ TÀI khoa du lịch lữ hành k25dll3
226 ĐINH THỊ DIỆU LINH Khoa Tiếng Trung K25NTQ6
227 ĐINH THỊ HỒNG PHẤN Ngoại ngữ K25NTQ3
228 DINH THI HUYEN TRANG Viện Du Lịch K25DLK16
229 ĐINH THỊ HUYỀN VY Khoa Tiếng Trung K25NTQ12
230 ĐINH THỊ KIM HẰNG Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25DLL3
231 ĐINH THỊ MỸ HOÀNG Du lịch K25dlk17
232 ĐINH THỊ NGỌC MAI Khoa du lịch K25PSU-DLK5
233 ĐINH THỊ NGỌC MỸ Viện đào tạo và nghiên cứu Du lịch K25PSU-DLL2
234 ĐINH THỊ NGỌC TRINH Khoa học xã hội và nhân văn VHD
235 ĐINH THỊ NHẢ PHƯƠNG Du lịch Dll4
236 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO Quản Trị Kinh Doanh QTM5
237 ĐINH THỊ SEN Khoa đào tạo quốc tế K25-CMUTPM3
238 ĐINH THỊ TÂM Khoa học xã hội & nhân văn K25VHD
239 ĐINH THỊ THẢO ĐAN Ngoại Ngữ Trung K25NTQ6
240 ĐINH THỊ THUỲ LINH Khoa Tiếng Trung K24NTQ2
241 ĐINH THỊ THÚY VI Khoa Tiếng Trung K25NTQ2
242 ĐINH THỊ TUYẾT NHI Khách sạn và nhà hàng quốc tế Dlk9
243 ĐINH THỊ XUÂN THƯ Khách sạn – Nhà Hàng quốc tế DLK10
244 ĐINH TRẦN GIA PHONG Khoa Quốc tế K26CMU-TMP6
245 ĐINH VIỆT HOÀNG QTKD Qhv
246 ĐINH XUÂN HUY Viện Đào Tạo Và Nghiên Cứu Du Lịch K25-PSU DLK8
247 ĐỖ ANH TÚ Khoa Y K25YDR1
248 ĐỖ CÔNG TRÍ Du Lịch K25PSUDLL2
249 ĐỖ HUY HOÀNG Đào Tạo Quốc Tế K26 CMU TPM5
250 ĐỖ KHÁNH UYÊN Khoa Tiếng Trung NNTQ18
251 ĐỖ KHÁNH UYÊN Khoa Tiếng Trung NNTQ18
252 ĐỖ LÊ DUY THÔNG Quản Trị Kinh Doanh K25HP-QTH
253 ĐỖ MAI PHƯƠNG TRINH Viện Đào tạo và Nghiên cứu du lịch K26DLK9
254 ĐỖ MINH KHANG Quản trị nhà hàng chuẩn PSU K25 PSU-DLH
255 ĐỖ NGUYỄN CƯỜNG THỊNH khoa Tiếng Trung K25NTQ2
256 ĐỖ NGUYỄN YẾN CHÂU Quản trị kinh doanh K24-QTH4
257 ĐỖ NHƯ QUỲNH Du lịch K25 PSU DLK5
258 ĐỖ PHAN LỘC Du Lịch DLL2
259 ĐỖ PHÚ TÀI Đào Tạo Quốc Tế K26-CMU-TPM5
260 ĐỖ THÁI QUỐC TUẤN Du lịch K25-DLK9
261 ĐỖ THÁI THIỆN Viện Du Lịch K25DLK16
262 ĐỖ THỊ BÍCH LOAN Ngôn ngữ Trung K25NTQ1
263 ĐỖ THỊ CẨM QUYÊN Khoa tiếng Trung K25NTQ14
264 ĐỖ THỊ DUYÊN Quản trị kinh doanh K25QTD1
265 ĐỖ THỊ HẾT Tiếng trung quốc K25NTQ19
266 ĐỖ THỊ HẾT Khoa tiếng trung K25NTQ19
267 ĐỖ THỊ HOÀNG PHÚC Khoa Y K25YDK2
268 ĐỖ THỊ HỒNG VY Ngôn ngữ trung K25NTQ3
269 ĐỖ THỊ LINH Ngoại ngữ K25NAD3
270 ĐỖ THỊ MAI Tiếng trung NTQ13
271 ĐỖ THỊ MAI KHOA TIẾNG TRUNG K25NTQ13
272 ĐỖ THỊ MAI KHOA TIẾNG TRUNG NTQ 13
273 ĐỖ THỊ MINH THUẬN Khoa Tiếng Trung Quốc K25NTQ5
274 ĐỖ THỊ NGỌC PHÚC Khoa tiếng trung NTQ2
275 ĐỖ THỊ THANH HUYỀN Khoa tiếng Trung K25NTQ10
276 ĐỖ THỊ THẢO Quản Trị Du Lịch và Khách Sạn Chuẩn PSU K24PSU -DLK8
277 ĐỖ THỊ THẢO MY Khoa tiếng trung NTQ11
278 ĐỖ THỊ THẢO MY Khoa tiếng trung NTQ11
279 ĐỖ THỊ THIÊN THẢO Khoa Tiếng Trung K25NTQ18
280 ĐỖ THỊ THU NGUYÊN Tiếng Trung Quốc E
281 ĐỖ THỊ TUYẾT LY Khoa Tiếng Trung K25NTQ3
282 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG Du lịch K25DLL3
283 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG Du lịch K25DLL3
284 ĐỖ TRƯỜNG AN dịch vụ du lịch và lữ hành PSU PSU DLL1
285 ĐỖ TUẤN ANH QTKD K25QTM1
286 ĐỖ VĨ QUỐC viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25DLK5
287 ĐOÀN HUY HOÀNG Khoa xây dựng K23 csu xdd
288 ĐOÀN LÊ ÁNH NHI Quản trị kinh doanh QTD1
289 ĐOÀN LÊ NGỌC UYỂN Du lịch Dll2
290 ĐOÀN LÊ NGỌC UYỂN Du Lịch PSU-DLL2
291 ĐOÀN MINH ANH THY Khoa Tiếng Trung trường Ngoại Ngữ đại học Duy Tân K24NTQ2
292 ĐOÀN NGỌC THUỶ TIÊN Khoa tiếng trung K24ntq1
293 ĐOÀN NGUYỄN HOÀI NGỌC Tiếng Trung K25NTQ1
294 ĐOÀN NGUYỄN NGỌC TRUNG Quản Trị Kinh Doanh K24QTH4
295 ĐOÀN NGUYỄN NỮ SINH Khoa học xã hội – nhân văn VQH
296 ĐOÀN NHẬT LINH Khoa tiếng Trung K25NTQ3
297 ĐOAN NHÂT QUANG Du lịch K25PSUDLL2
298 ĐOÀN QUỐC DŨNG Quản trị du lịch khách sạn DLK2
299 ĐOÀN THỊ DIỄM QUỲNH Khoa tiếng Trung Trường Ngoại Ngữ Đại học Duy Tân K25NTQ18
300 ĐOÀN THỊ HẰNG Y đa khoa Ydk4
301 ĐOÀN THỊ HỒNG Du Lịch K26DLK2
302 ĐOÀN THỊ HỒNG GẤM Quản trị kinh doanh QTM5
303 ĐOÀN THỊ MỴ HOA Tiếng Trung K25NTQ1
304 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH Khoa Tiếng Trung NTQ7
305 ĐOÀN THỊ NGỌC MAI Quản Trị Kinh Doanh QNH1
306 ĐOÀN THỊ SANG Khoa học xã hội và nhân văn VHD-hp. K26
307 ĐOÀN THỊ THẠCH THẢO tiếng trung quốc K25NTQ12
308 ĐOÀN THỊ THẢO UYÊN quản trị kinh doanh QTH3
309 ĐOÀN THỊ THU UYÊN Tiếng Trung K25NTQ1
310 ĐOÀN THỊ TRÚC LINH Khoa Tiếng Trung K26 NTQ7
311 ĐỒNG PHÚ QUỐC Ngôn ngữ Trung Quốc NTQ1
312 ĐỒNG THANH TÙNG Viện NC & ĐT Du Lịch K26-DLL3
313 ĐỒNG THỊ DIỄM QUỲNH khoa du lịch PSU DLK12
314 ĐỒNG THỊ THANH HIỀN Khoa quốc tế Kế toán kiểm toán
315 ĐÔNG VĂN NHẤT Quản trị kinh doanh Qth3
316 DƯ HUYỀN TRÂN Du lịch K25DLK2
317 DŨ THỊ HUỲNH LOAN Viện Đào Tạo và Du Lịch -Ngành Quản trị khách sạn K25PSU-DLK5
318 DUNG Khoa Trung K24NTQ5
319 DƯƠNG BẢO TOÀN Môi trường và công nghệ hoá K24-CTP
320 DƯƠNG HOÀNG NHÂN Du lịch DLL4
321 DƯƠNG HOÀNG TÚ ANH Khoa Tiếng Trung K26NTQ6
322 DƯƠNG KHÁNH HUYỀN Y K22ydk4
323 DƯƠNG MẠNH QUỐC HUY Y YDR1
324 DƯƠNG MINH MINH Y K24YDK1
325 DUONG NGO THUC VY Khoa tiếng trung K24NTQ5
326 DƯƠNG NGUYỄN HỒNG HẠNH Khoa Tiếng Trung K25NTQ9
327 DƯƠNG PHÚ PHƯỚC Du lịch Psu dlk 16
328 DƯƠNG QUANG QUỐC Khoa Đào Tạo Quốc Tế K26 CMU TPM5
329 DƯƠNG QUANG TUYẾN Khoa đào tạo Quốc tế CMU TPM5
330 DƯƠNG QUỐC DƯƠNG Quản Trị Kinh Doanh Tài Chính Doanh Nghiệp
331 DƯƠNG TẤN ĐẠT du lịch k25dlk22
332 DƯƠNG TẤN HUY Du Lịch K25PSUDLL3
333 DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT Khoa tiếng trung K25NTQ9
334 DƯƠNG THỊ HUYỀN Khoa Tiếng Trung K25NTQ4
335 DƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM Tiếng trung K25NTQ10
336 DƯƠNG THỊ LAN ANH Khoa Tiếng Trung K24NTQ5
337 DƯƠNG THỊ LỆ HẰNG Khoa du lịch K25dlk17
338 DƯƠNG THỊ MINH THƯ tiếng Trung NTQ14
339 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Viện ĐT & NC Du Lịch K24PSU – DLK6
340 DƯƠNG THỊ MỸ THO Khoa Tiếng Trung NTQ3
341 DƯƠNG THỊ MỸ THO Khoa Tiếng Trung NTQ3
342 DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Ngôn ngữ Trung Quốc K25NTQ17
343 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Ngôn ngữ trung NTQ6
344 DƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN Khoa Ngoại Ngữ K25NAB8
345 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGÂN Khoa Tiếng Trung K25NTQ6
346 DƯƠNG THỊ TÂM Khoa tiếng trung K25NTQ20
347 DƯƠNG THỊ THANH BÌNH Khoa Du Lịch K25dlk11
348 DƯƠNG THỊ THƯƠNG Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSUDLL2
349 DƯƠNG THỊ THUỲ TRANG Khoa tiếng Trung NTQ6
350 DƯƠNG THỊ XUÂN DIỄM Khoa tiếng trung NTQ3
351 DƯƠNG THỊ XUÂN DIỄM Tiếng trung NTQ3
352 DƯƠNG THỤC LAM Viện Du lịch K25-PSUDLK12
353 DƯƠNG THUỲ DUNG Khoa học Xã hội Nhân văn 26VQH
354 DƯƠNG TIỂU MY Khoa Tiếng Trung K25 NTQ17
355 DƯƠNG TRÀ MY Truyền thông DTE-HSS 102C
356 DƯƠNG TRẦN THANH THUỶ Khoa du lịch K25DLL5
357 DƯƠNG TRẦN THANH THUỶ Du lịch K25DLL2
358 DƯƠNG VĂN NHÃ Khoa du lịch K25 DLK9
359 DUONGVANHAU Qtdu&ks K26dlk3
360 GIANG THANH PHI ANH Khoa Du Lịch DLL5
361 HÀ BÍCH THẢO Khoa Tiếng Trung NTQ11
362 HÀ HIỀN VI KHOA DU LỊCH K25PSUDLK18
363 HÀ HUY BÌNH Công nghệ phần mềm TPM4
364 HÀ MINH TÙNG Khoa Tiếng Trung K25NTQ13
365 HÀ NGỌC TRÂM Viện Đào tạo và nghiên cứu Du lịch K24-PSU DLK6
366 HÀ NGUYỄN XUÂN NỮ Khoa tiếng trung K25NTQ13
367 HÀ PHAN HỮU Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du Lịch K25 PSU DLL3
368 HÀ TẤT ĐẠT Khách sạn nhà hàng quốc tế K26 DLK10
369 HÀ THANH TÀI Viên nghiên cứu và đào tạo du lịch K25dll2
370 HÀ THỊ HẬU Khoa Du lịch K25dlk2
371 HÀ THỊ NHẬT PHƯỢNG Du Lịch K25DLL9
372 HÀ THỊ THANH HUYỀN Kế toán K26PSU-KKT
373 HÀ THỊ TRÚC VY Kế toán Kdn3
374 HÀ THUẬN AN Viện Đào Tạo và Nghiên Cứu Du Lịch K25DLK22
375 HÀ TRUNG NGUYÊN Du lịch K26-DLK2
376 HÀ VĂN NHẤT Khoa Môi Trường K24-CTP
377 HẰNG NGA Khoa tiếng Trung Ntq2
378 HO ANH THU Tiếng Trung K25ntq4
379 HỒ ĐẶNG HOÀI THƯƠNG Quản trị du lịch và khách sạn Dlk9
380 HỒ ĐỖ ĐAN TRƯỜNG Khoa Tiếng Trung K25NTQ16
381 HỒ DUY THÀNH đào tạo quốc tế k26 CMU TPM5
382 HỒ HOÀNG ANH KHOA Du lịch K25DLL9
383 HỒ HOÀNG NHƯ Ý Quản trị kinh doanh QTM1
384 HỒ HUỲNH QUÝ NGỌC Khoa Y k25YDR1
385 HO KIEU TRANG Du lịch lữ hành DLL3
386 HỒ KỲ VĨ KHOA TIẾNG TRUNG K25 NTQ16
387 HỒ LÊ PHƯƠNG NHI Tiếng Trung K25 NTQ11
388 HỒ NGỌC ÁNH NGUYỆT Quản trị sự kiện và giải trí K26DSG
389 HỒ NGUYÊN ĐÃO Khoa du lịch Dlk16
390 HỒ NGUYÊN MẾN Du lịch lữ hành K25DLL6
391 HỒ NGUYỄN THÚY HIỀN Du lịch K25- PSU-DLK8
392 HỒ NHƯ QUỲNH Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn K26VQH
393 HỒ NỮ TÚ TRÂM Tiếng Trung Quốc 26NTQ1
394 HỒ PHAN CÔNG DŨNG Quản trị kinh doanh Qtm1
395 HỒ QUỐC HƯNG Đào tạo quốc tế CMU-TPM6
396 HỒ QUỐC KHÁNH Quản trị kinh doanh tổng hợp Edt2
397 HỒ THANH BẢO Du lịch K25dll9
398 HỒ THANH HÀ Điện Điện
399 HỒ THỊ ANH PHƯƠNG Tiếng hàn NHB3
400 HỒ THỊ BẢO UYÊN Khoa KHXH&NV K25JVQH
401 HỒ THỊ CẨM TIÊN Viện nghiên cứu và đào tại duy tân K25dlk22
402 HỒ THỊ HẢI VY Răng hàm mặt K25ydr1
403 HỒ THỊ HỒNG Khách sạn và nhà hàng K25dlk2
404 HỒ THỊ HỒNG LĨNH Tiếng Trung K25NTQ20
405 HỒ THỊ HỒNG NHUNG Tiếng Trung Quốc NTQ6
406 HỒ THỊ KHÁNH HUYỀN Tiếng Trung K25NTQ5
407 HỒ THỊ KHÁNH LY Tiếng hàn NHB3
408 HỒ THỊ KIM ANH Khoa ngôn ngữ Trung Quốc K26NTQ6
409 HỒ THỊ KIM ANH Tiếng trung Ntq2
410 HỒ THỊ KIM ANH Khoa tiếng trung Ntq2
411 HỒ THỊ KIM ANH Khoa tiếng trung NTQ2
412 HỒ THỊ LỆ Khoa Tiếng Trung NTQ12
413 HỒ THỊ LINH Tiếng trung K25NTQ19
414 HỒ THỊ LINH tiếng Trung K25NTQ19
415 HỒ THỊ MẾN khoa kế toán k25kdn3
416 HỒ THỊ MẾN Khoa kế toán K25kdn3
417 HỒ THỊ MỸ HẠNH Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSUDLK3
418 HỒ THỊ MỸ LAN Khoa Tiếng Trung K25NTQ1
419 HỒ THỊ NHUNG QTKD K25QTM3
420 HỒ THỊ NHUNG Khoa du lịch DLL6
421 HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO Du lịch DKL7
422 HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO Khoa Tiếng Trung K25NTQ12
423 HỒ THỊ THANH HẰNG Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch K25 PSU DLK3
424 HỒ THỊ THANH HẰNG Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch K25 PSU DLK3
425 HỒ THỊ THANH HUYỀN Du lịch K25dll7
426 HỒ THỊ THU HIỀN Môi trường và công nghẹ hoá K25-CTP
427 HỒ THỊ THU QUYÊN Khoa Ngoại ngữ K25NTQ19
428 HỒ THỊ THU SƯƠNG Khoa tiếng trung K25NTQ19
429 HỒ THỊ THÚY HẰNG Du lịch K25DLK9
430 HỒ THỊ TỐ NHI Khoa xã hội và nhân văn K26VQH
431 HỒ THỊ TỐ UYÊN Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn K25-JVQH
432 HỒ THỊ TRÀ MY Du lịch K25PSU- dk15
433 HỒ THỊ TƯỜNG VI KHÁCH SẠN & NHÀ HÀNG QUỐC TẾ K26DKL9
434 HỒ THỊ TUYẾT HUỆ truyền thông đa phương tiện VTD1
435 HỒ THỊ TUYẾT MINH Du lịch & lữ hành K25DLL5
436 HỒ THỊ VY QUYNH Quản trị kinh doanh K25QTD1
437 HỒ THUỲ TRINH Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn K26VQH
438 HO TIEN DAT Khịa Lữ Hành K25DLL9
439 HỒ TRÂN MINH PHƯƠNG Du lịch Dll5
440 HỒ TRÚC LINH Du Lịch K25 DLL6
441 HỒ VĂN HUỲNH Khoa ngôn ngữ trung K25NTQ6
442 HỒ VĂN PHI LONG Du Lịch k25DLK17
443 HỒ VĂN PHI LONG Du lịch K25dlk17
444 HỒ VĂN TẤN TÍN khoa du lịch lữ hành DLL5
445 HỒ VIỆT HÀ Khoa Tiếng Trung K24NTQ5
446 HỒ XUÂN HƯƠNG Tiếng Trung Quốc K25NTQ20
447 HOAANG MAI ANH khoa tiếng trung K25NTQ 12
448 HOÀNG ANH TRUNG Du Lịch Lữ Hành PSU-k25dll3
449 HOÀNG CÔNG MINH TRÍ Khoa Lữ hành Quốc tế K25PSU-DLL1
450 HOÀNG DIỆU THƯƠNG Du Lịch K26DLK8
451 HOÀNG ĐÌNH MẠNH MT&CNH CTP
452 HOÀNG GIANG Du lịch & Lữ hành DLL3
453 HOÀNG HỮU MINH Viện đào tào và nghiên cứu du lịch K26-dll3
454 HOÀNG LINH CHI Tiếng Trung K25NTQ19
455 HOÀNG MẠNH PHƯƠNG Du lịch K25DLK2
456 HOÀNG NGHĨA KHUÊ Đào Tạo Quốc Tế K24 CMU-TPM9
457 HOÀNG NGỌC ANH Du lịch K25-DLL5
458 HOÀNG NGỌC BẢO NHI Dược K22YDH7
459 HOANG NGOC GIA BAO Y đa khoa YDK3
460 HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH Viện Đào Tạo và Nguyên Cứu Du Lịch K25DLK16
461 HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Du Lịch K25DLK16
462 HOÀNG NGỌC MINH LONG viện đào tạo du lịch PSU DLL3
463 HOÀNG NGỌC TƯỜNG VY khoa tiếng trung NTQ3
464 HOÀNG NGUYỄN HOÀI HƯƠNG Quản trị kinh doanh QTH3
465 HOÀNG NI Khoa tiếng Trung K25 NTQ10
466 HOÀNG QUỐC QUÂN môi trường và công nghệ hóa K25CTP
467 HOÀNG TẤN DŨNG Quản trị kinh doanh Qtd1
468 HOÀNG TẤN TOÀN Khoa xã hội và nhân văn Văn hóa du lịch Việt Nam
469 HOÀNG THỊ CẪM Khách sạn và nhà hàng quốc tế K26-DLK6
470 HOÀNG THỊ DIỄM TRÚC Viện nghiên cứu và đào tạo du lịch K25DLL2
471 HOÀNG THỊ GIÁNG SINH Khoa Tiếng Trung K26NTQ1
472 HOÀNG THỊ HẢI VÂN Khoa tiếng Trung NTQ17
473 HOÀNG THỊ HIỀN Tiếng Trung K25NTQ10
474 HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG Du lịch K25 PSU DLK10
475 HOÀNG THỊ HỒNG TIỀN Khoa tiếng Trung K25NTQ4
476 HOÀNG THỊ KIỀU ANH Khoa tiếng trung NTQ 20
477 HOÀNG THỊ KIỀU ANH khoa tiếng trung NTQ 20
478 HOÀNG THỊ KIM NHUNG Viện Đào Tạo & Nghiên Cứu Du Lịch PSU-DLK12
479 HOÀNG THỊ KIM THUỲ Khoa Tiếng Trung NTQ5
480 HOÀNG THỊ LAN UYÊN Khoa tiếng Trung K24 NTQ1
481 HOÀNG THỊ LỆ QUYÊN Quản trị kinh doanh QTH3
482 HOÀNG THỊ LY LY ngôn ngữ hàn quốc NHB3
483 HOÀNG THỊ MINH TRÂM Khoa Tiếng Trung K25NTQ7
484 HOÀNG THỊ MỸ HẰNG Khoa Tiếng Trung NTQ2
485 HOÀNG THỊ MỸ NHUNG Tiếng trung K25NTQ14
486 HOÀNG THỊ MỸ PHƯỢNG Ngoại Ngữ NTQ7
487 HOÀNG THỊ NAM AN Tiếng Trung K25NTQ20
488 HOÀNG THỊ THỦY Ngôn ngữ anh NAD2
489 HOÀNG THỊ THUỲ TRANG Khoa quản trị kinh doanh K25-QTM4
490 HOÀNG THỊ TÚ UYÊN quản trị kinh doanh k24qth3
491 HOÀNG THỊ VŨ OANH Tiếng Trung K25NTQ13
492 HOÀNG THỊ VŨ OANH Tiếng Trung K25NTQ13
493 HOÀNG TIẾN ĐẠT Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn K26DLK3
494 HOÀNG TRỌNG NGHĨA Du lịch K25 PSU DLK13
495 HOÀNG TRUNG TÍNH Công Nghệ Thông Tin K26-TPM2
496 HOÀNG TUẤN HÙNG Công nghệ thông tin Tpm2
497 HOÀNG TUẤN VŨ KHOA TIẾNG TRUNG K26 NTQ7
498 HOÀNG YẾN Khách sạn du lịch Psu dlk17
499 HOÀNG YẾN NHI Khoa Tiếng Trung NTQ2
500 HỒNG LÊ TUYẾT NGÂN Quản trị khách sạn và nhà hàng K25DLK17
501 HỒNG UYÊN HUỲNH Quản Trị Kinh Doanh K24QTH3
502 HỨA HOÀI GIANG Du Lịch K26DLK3
503 HỨA HOÀNG NY Khoa Tiếng Trung K24NTQ1
504 HUYỀN TÔN NỮ NGỌC LINH Du lịch DLL5
505 HUỲNH Du lịch lữ hành K25dll3
506 HUỲNH K25 Dll3
507 HUỲNH ANH HOÀNG Khoa du lịch lữ hành K25DLL2
508 HUỲNH ÁNH NGUYỆT Tiếng trung Qlk7
509 HUỲNH BÁ TÂN Viện đào tạo Quóc tế K26-PSU-KKT
510 HUỲNH BẢO BIN Y K25ydk3
511 HUỲNH BẢO BIN Y K25ydk3
512 HUỲNH CÔNG TIẾN Du lịch K25DLK17
513 HUỲNH CÔNG YÊN Khoa tiếng trung trường ngoại ngữ đại học duy tân Ntq18
514 HUỲNH ĐỨC PHÚC Quản Trị Kinh Doanh K25QTM5
515 HUỲNH ĐỨC VIỆT Khoa học xã hội và nhân văn K26 VHD
516 HUỲNH GIA DUY Đào tạo quốc tế CMU-TPM6
517 HUỲNH GIA HẠNH NGUYÊN Kiểm Toán K26psu-kkt
518 HUỲNH HOÀNG YẾN Viện Đào Tạo và Nghiên Cứu Du Lịch K25DLL6
519 HUỲNH LÂM KHẢ THI Tiếng trung Ntq1
520 HUỲNH LÊ ĐỨC TÍN Quản trị kinh doanh K25QHV
521 HUỲNH LÊ KIỀU TRINH Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSU-DLK8
522 HUỲNH MAI PHƯƠNG Quản trị Khách sạn K24PSU DLK1
523 HUỲNH MẠNH NGUYÊN KHANG Quản trị du lịch và khách sạn Psu-dlk13
524 HUỲNH NGỌC ÁI THIÊN Khoa học xã hội và nhân văn DTE-HSS 102 E
525 HUỲNH NGỌC MỸ HẰNG Khoa tiếng trung Ntq4
526 HUỲNH NGỌC NHƯ PHƯƠNG Khoa Tiếng Hàn NHB2
527 HUỲNH NGỌC NHƯ PHƯƠNG Khoa Tiếng Hàn NHB2
528 HUỲNH NGỌC THUỲ LINH Du lịch DLK6
529 HUỲNH NGUYÊN TRÚC OANH Quản trị kinh doanh Qth3
530 HUỲNH NGUYỄN TRÚC VIÊN Khoa Du lịch lữ hành K25DLL2
531 HUỲNH NGUYỄN Ý LY Tiếng Trung NTQ10
532 HUỲNH NHẤT VY Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25psudlk3
533 HUỲNH PHƯỚC TIẾN Du lịch K25DLL3
534 HUỲNH PHƯỚC TRÚC NGÂN Du lịch và lữ hành DLL2
535 HUỲNH QUỐC HƯNG Quản Trị Kinh Doanh / Marketing K25 QTM5
536 HUỲNH TẤN XUÂN THANH Điện – Điện Tử EDT1
537 HUỲNH THÀNH TÍN Du lịch K25-psu dlk10
538 HUỲNH THANH TRÀ ANH Lữ Hành K25PSUDLL6
539 HUỲNH THỊ ÁNH LY Quản trị kinh doanh k25QTD1
540 HUỲNH THỊ ÁNH LY Quản trị kinh doanh k25QTD1
541 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN Khoa Tiếng Trung K25NTQ17
542 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN Khoa Tiếng Trung K25NTQ17
543 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN Khoa Tiếng Trung K25NTQ17
544 HUỲNH THỊ ĐÀO Du lịch lữ hành K25dll5
545 HUỲNH THỊ DIỄM HƯƠNG Ngoại ngữ Ntq19
546 HUỲNH THỊ DIỆU Khoa học xã hội và nhân văn K24VHD -HP
547 HUỲNH THỊ DỊU LY Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25-PSU DLK8
548 HUỲNH THỊ HẢI VI Khoa Tiếng Trung K25NTQ14
549 HUỲNH THỊ HỒNG GẤM Tiếng Trung Quốc K25NTQ2
550 HUỲNH THỊ HỒNG NI Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn PSU K25PSU-DLK5
551 HUỲNH THỊ HUYỀN THƯƠNG Khoa Tiếng Trung K25NTQ5
552 HUỲNH THỊ KHÁNH HIỀN Quản Trị Du Lịch& Khách Sạn K26dlk3
553 HUỲNH THỊ KIM VY Khoa tiếng trung K24NTQ4
554 HUỲNH THỊ LỆ Khoa tiếng trung K24NTQ1
555 HUỲNH THỊ LIÊN Kế toán K25kdn3
556 HUỲNH THỊ LIÊN KẾ TOÁN K25KDN3
557 HUỲNH THỊ NGỌC DUYÊN Khách sạn nhà hàng quốc tế K26-DLK10
558 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM Khoa tiếng trung NTQ20
559 HUỲNH THỊ NGỌC TRINH Khoa Tiếng Trung Trường Ngoại Ngữ K25-NTQ18
560 HUỲNH THỊ NHÂN HẬU Du Lịch K25PSUDLK1
561 HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRINH Khoa Tiếng Anh K25NAD1
562 HUỲNH THỊ QUỲNH MAI Du Lịch K25DLK7
563 HUỲNH THỊ THẮNG Tiếng Trung K25NTQ7
564 HUỲNH THỊ THANH CHÂU Khoa du lịch K25DLK2
565 HUỲNH THỊ THANH NGA Khoa Tiếng Trung K25NTQ20
566 HUỲNH THỊ THANH NGA Khoa Tiếng Trung K25NTQ20
567 HUỲNH THỊ THANH PHÚC Viện đào tạo du lịch bà lữ hành K25DLL3
568 HUỲNH THỊ THANH TÂM Quản trị kinh doanh K24-QNH
569 HUỲNH THỊ THANH THỊNH Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25 PSU DLK5
570 HUỲNH THỊ THIÊN HÂN Khoa tiếng trung K25NTQ15
571 HUỲNH THỊ THU HÀ Du Lịch K25PSUDLK5
572 HUỲNH THỊ THU THÌN QUẢN TRỊ KINH DOANH QTH4
573 HUỲNH THỊ THU THỦY Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25 PSU DLK5
574 HUỲNH THỊ THƯƠNG Khoa tiếng Trung K25NTQ6
575 HUỲNH THỊ THUỲ DUYÊN y K21
576 HUỲNH THỊ THÙY VÂN Khoa Tiếng Trung K25NTQ6
577 HUỲNH THỊ TỴ VỸ Khoa Tiếng Trung K25NTQ10
578 HUỲNH THỊ XUÂN YÊN Khoa Tiếng Hàn NHB3
579 HUỲNH THỊ Ý NHI Quản trị kinh doanh K24 QNH1
580 HUỲNH THỊ Ý NHI Quản trị kinh doanh K24 QNH1
581 HUỲNH THỊ YẾN MY nhân văn xã hội k26vqh
582 HUỲNH THỊ YẾN NHUNG Tiếng Trung K25NTQ4
583 HUỲNH TRẦN TRÚC LY K24 Qth
584 HUỲNH TUYẾT NGÂN KHOA NGOẠI NGỮ K24NAB5
585 HUỲNH VÂN KHANH Quản trị kinh doanh K25QTH3
586 HUỲNH VĂN TUẤN Khoa khoa học xã hội và nhân văn K24 – VHD
587 HUYNH VIET THINH Du Lịch K25-PSU DLK 13
588 HUỲNH VŨ NHẬT HẠ Khoa tiếng Trung K26-NTQ1
589 HUỲNH XUÂN NGA Viện đào tạo nghiên cứu du lịch Dlk16
590 HUỲNH Ý CÔNG MINH Đào tạo quốc tế TPM3
591 HUỲNH YẾN NHI Khoa Tiếng Trung Đại Học Ngoại Ngữ Duy Tân K25NTQ3
592 HUỲNH YẾN NHI Khoa Tiếng Trung Đại Học Ngoại Ngữ Duy Tân K25NTQ3
593 KHA HOÀNG THUẬN Khoa Tiếng Trung NTQ7
594 KHÁNH Du Lịch K25 DLK2
595 KHÁNH Du Lịch K24 PSU-DLK1
596 KHÁNH LY NTQ 20
597 KHÁNH QUỲNH Du lịch Du lịch
598 KHƯƠNG PHÙNG VÂN ANH Y K26YDR4
599 KIỆT CNTT K21TPM2
600 KIỀU HOÀNG CHÂU Viện nghiên cứu và đào tạo du lịch duy tân K25dlk16
601 KIỀU PHƯƠNG ANH Kế toán Kdn3
602 KIỀU THỊ LỆ DUNG Tiếng Trung K25NTQ12
603 KIỀU THỊ VẦY Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25Dll2
604 LA QUANG HÀO khoa tiếng trung k24ntq4
605 LẠI QUANG NHÂN Y K21 ydk 1
606 LẠI TẤN NAM Biên-Phiên dịch Anh K26 NAB3
607 LÂM HOÀNG PHONG Khoa Tiếng Trung NTQ2
608 LÂM HUYỀN CHI Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25PSU – DLK3
609 LÂM LÊ THẢO Khoa Tiếng Trung K25NTQ17
610 LÂM NGUYỄN THU THỦY Du lịch PSU DLK 17
611 LÂM THỊ CẨM TÀI Tiếng Trung NTQ14
612 LÂM THỊ KIM NGUYÊN Khoa Quản Trị Kinh Doanh K25QTD1
613 LAM THI KIM YEN Quản trị kinh doanh K24QTH3
614 Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25DLK22
615 LÊ ÁNH NGỌC Quản trị kinh doanh K25QTD1
616 LÊ ANH TÀI Quản trị kinh doanh QTH3
617 LÊ ANH TÚ Khoa du lịch Psudlk17
618 LÊ BÁ TƯỜNG VI Tiếng trung K25NTQ17
619 LÊ BẢO HUÂN ADP K23 TROY DLK
620 LÊ BẢO NGÂN Ngôn Ngữ Anh NAD3
621 LÊ BẢO TRÂN Khoa Ngoại Ngữ NTQ10
622 LÊ BÍCH PHƯƠNG tiếng Trung Quốc K25NTQ4
623 LÊ BÙI KHÁNH LINH Quản trị kinh doanh K25QTM1
624 LÊ CAO DUY Quản trị kinh doanh K25QNT2
625 LÊ CÁT GIA HUY Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch K25 PSU – DLK 4
626 LÊ CÔNG MINH Đào tạo quốc tế k26cmu-tpm6
627 LÊ CÔNG NGUYÊN Khoa quản trị du lịch lữ hành K25 psu dll2
628 LÊ ĐANG HẠ Khoa Môi trường và Công nghệ Hoá K25CTP
629 LÊ ĐĂNG HÙNG<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *