Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Chương trình đào tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường, được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác Quản Lý Môi Trường và Quản Lý Tài Nguyên thiên nhiên. Sinh viên có thể nắm vững các công nghệ xử lý môi trường, và phương pháp quản lý các công nghệ này, cũng như có thể đề ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các đơn vị hoạt động khác nhau. Với mục tiêu đào tạo:– Có khả năng đảm nhận tốt ở vị trí chuyên gia về Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường ở các tổ chức, cơ quan khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau. Chương trình giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn cả lý thuyết và thực hành về các công nghệ môi trường – Có khả năng vận dụng hiểu biết về công nghệ thân thiện môi trường để hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hành chính cũng như kinh doanh hiểu rõ hơn về vai trò quản lý công nghệ môi trường- Có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiểu rõ các qui định pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường, có khả năng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích trong môi trường cạnh tranh quốc tế – Hiểu và vận dụng các quy tắc và chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp, có khả năng giao tiếp tốt để làm việc, tư vấn thuyết phục nhiều đối tượng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, có khả năng tự nghiên cứu và tham gia nghiên cứu về những vấn đề liên quan đề liên quan đến Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường, có khả năng tham gia công tác quản lý và quy hoạch sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, sử dụng thành thạo các công cụ trong công tác Quản Lý Môi Trường- Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc theo nhóm liên ngành- Có kỹ năng giao tiếp, tập huấn giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường, có năng lực tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, có thể học chuyên sâu trong và ngoài nước khi có điều kiện

Đang xem: Khoa môi trường đại học cần thơ

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Lý Môi Trường. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 96, số tín chỉ tự chọn: 24)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Bao gồm 67 môn. Gồm các môn chính như:- Luật & chính sách môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)- Địa chất môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)- Quản lý môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)- QL. Môi trường và tài nguyên biển (Số tiết: 30, gồm LT: 30)- Quản lý môi trường đô thị & KCN (Số tiết: 30, gồm LT: 30)- Quản lý chất thải độc hại (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)- QLTN trên cơ sở PT cộng đồng (Số tiết: 15, gồm LT: 15)- Kỹ thuật xử lý nước thải (Số tiết: 45, gồm LT: 45)- Quản lý tài nguyên nước (Số tiết: 50, gồm LT: 30, TH: 20)- Đánh giá tác động môi trường (Số tiết: 50, gồm LT: 30, TH: 20)- Các môn học khác

Từ Khóa: Ngành quản lý môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường, Kỹ sư quản lý môi trường, Đào tạo kỹ sư môi trường

Xem thêm: Các Khóa Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu, Khóa Học Tiếng Trung Online Cho Người Mới Bắt Đầu

Chia sẻ

*
*

*

Xem thêm: Danh Sách Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Khí Chế Tạo Máy, Đề Tài Nghiên Cứu

Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *