Giới thiệuĐào tạoĐào tạo đại họcĐào tạo sau đại họcNghiên cứu khoa họcHợp tácSinh viênKhảo sát việc làmCựu sinh viênKhoaPhòng
Giới thiệuĐào tạoĐào tạo đại họcĐào tạo sau đại họcNghiên cứu khoa họcHợp tácSinh viênKhảo sát việc làmCựu sinh viên
Thông báoTin tức hoạt độngĐào tạo đại họcĐào tạo sau đại họcNghiên cứu khoa họcBiểu mẫu của Khoa

Góp ý với Khoa

Đào tạo Thạc sĩ Khoa học máy tính

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn sâu, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa đã xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học Máy tính. Năm 1999, Khoa đã tuyển sinh khóa Thạc sỹ đầu tiên.

Đang xem: Khoa máy tính đại học bách khoa

Chương trình đào tạo Thạc sỹ được xây dựng nhằm cung cấp cho người học kiến thức rộng về lĩnh vực Công nghệ Thông tin nói chung, và chuyên sâu một số lĩnh vực hẹp, như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh, Kiểm thử phần mềm, Mạng và truyền thông, Mô hình hóa hình học… cũng như giúp cho người học rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu và học hỏi.

Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2 năm.

Khung chương trình

Khung chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học Máy tính định hướng nghiên cứu gồm 50 tín chỉ, trong đó 23 tín chỉ là các học phần bắt buộc, 15 tín chỉ là các học phần tự chọn và 12 tín chỉ là luận văn tốt nghiệp.

Khung chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học Máy tính định hướng ứng dụng gồm 45 tín chỉ, trong đó 20 tín chỉ là các học phần bắt buộc, 15 tín chỉ là các học phần tự chọn và 10 tín chỉ là luận văn tốt nghiệp.

Xem Khung chương trình Thạc sỹ ngành Khoa học Máy tính

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra chung

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính có khả năng:

– Giải quyết các vấn đề về khoa học máy tính nói riêng và công nghệ thông tin nói chung cũng như các lĩnh vực liên quan.

– Thường xuyên rèn luyện và trau đồi các kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cụ thể

1. Theo định hướng nghiên cứu

– Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết tốt các bài toán về khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

– Có khả năng tổ chức nhóm, lãnh đạo nhóm, giao tiếp.

– Có khả năng tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và học tập suốt đời.

– Có khả năng nhận thức bối cảnh xã hội, bối cảnh lĩnh vực, tự thực hiện các nghiên cứu khoa học độc lập cũng như phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học.

Xem thêm: Viện Hàn Lâm Khoa Học Viện Xã Hội Khoa Học Viện Khoa Học Xã Hội

– Có khả năng tiếp tục học Tiến sỹ ngành Khoa học máy tính.

– Có trình độ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu.

2. Theo định hướng ứng dụng

– Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết tốt các bài toán về khoa học máy tính và công nghệ thông tin đặt ra trong bối cảnh thực tiễn của cơ quan và doanh nghiệp.

– Có khả năng tổ chức nhóm, lãnh đạo nhóm, giao tiếp.

– Có khả năng tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và học tập suốt đời.

– Có trình độ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Khoa Công nghệ Thông tin tuyển sinh 50 học viên / năm.

Điều kiện dự thi

Điều kiện văn bằng, người dự thi phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành CNTT.

– Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc hệ tại chức ngành gần với ngành CNTT, đã học bổ sung các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng.

Xem thêm: Thông Tin Các Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (Đhqg Hà Nội)

Điều kiện thâm niên công tác, người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành CNTT được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; đối với những trường hợp còn lại, người dự thi phải có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành CNTT kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Các môn thi tuyển

Đội ngũ cán bộ Đại học Đà Nẵng tham gia giảng dạy Chương trình Thạc sỹ

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

PGS.TS. Phan Huy Khánh

Trường ĐHBK, ĐHĐN

2

PGS. TS. Võ Trung Hùng

ĐHĐN

3

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Trường ĐHBK, ĐHĐN

4

PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi

Trường ĐHBK, ĐHĐN

5

PGS. TS. Huỳnh Hữu Hưng

Trường ĐHBK, ĐHĐN

6

TS.Trương Ngọc Châu

Trường ĐHBK, ĐHĐN

7

TS. Phạm Minh Tuấn

Trường ĐHBK, ĐHĐN

8

TS. Nguyễn Văn Hiệu

Trường ĐHBK, ĐHĐN

9

TS. Đặng Hoài Phương

Trường ĐHBK, ĐHĐN

10

TS. Trần Thế Vũ

Trường ĐHBK, ĐHĐN

11

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trường ĐHBK, ĐHĐN

12 TS. Ninh Khánh Duy Trường ĐHBK, ĐHĐN
13 TS. Bùi Thị Thanh Thanh Trường ĐHBK, ĐHĐN

14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *